Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng và chính sách năng lượng

Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng và chính sách năng lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2:Sử dụng hiệu quả năng lượng

và chính sách năng lượng

MỤC TIÊU CHƯƠNG 2Về kỹ năng

Lập phiếu điều tra nhận thức của những người xung quanh

(người thân, người dân tại nơi cư trú,… ) về các nội dung

liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Về thái độ

Nhận thức và tuyên truyền các nội dung về sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả tới những người xung quanh.2Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng

và chính sách năng lượng

2.1 Các khái niệm cơ bản.

2.1.1 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là

việc sử dụng năng lượng sao cho mức tiêu thụ và chi

phí năng lượng ít nhất đến mức mà vẫn có thể đảm

bảo nhu cầu cần thiết cho sản xuất, dịch vụ và sinh

hoạt.3Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng

và chính sách năng lượng2.1.2. Vai trò của việc SDNL TK&HQ đối với đời sống

của con người

a. Sự cần thiết phải SDNL TK&HQ

Nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng hoá thạch)

ngày càng cạn kiệt

Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường của việc sử dụng

các nguồn năng lượng phục vụ đời sống con người

Sức ép dân số và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng trong

khi các nguồn tài nguyên, nhiên liệu có hạn đang cạn kiệt dần

4b. Vai trò của việc SDNL TK&HQ đối với

đời sống của con người

SDNL TK&HQ có vai trò rất lớn đối với cuộc

sống con người, nó quyết định sự tồn tại, phát

triển và chất lượng cuộc sống con người.

 Việc gia tăng khai thác và sử dụng các nguồn

tài nguyên năng lượng như hiện nay trên thế

giới cũng như Việt Nam đã dẫn đến nguồn tài

nguyên năng lượng khơng tái sinh như than, dầu

lửa, khí đốt đang bị cạn kiệt5Khai thác than lộ thiên tại Tỉnh Quảng Ninh62.1.3 Sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng là các thiết bị,

phương tiện đạt hiệu suất cao với mức tiêu thụ năng

lượng thấp nhất và các vật liệu cách nhiệt có hệ số

cách nhiệt tốt.7Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng

và chính sách năng lượng2.1.2 Sản phẩm tiết kiệm năng lượng.8CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

►Chiếu sáng Sử dụng các loại đèn có hiệu suất cao; thay đèn sợi đốt bằng đèn

huỳnh quang, compact, đèn led, tắt đèn khi ra khỏi phòng, khỏi

nhà.

Cần thay thế đèn huỳnh quang T10 bằng đèn huỳnh quang T8,

T5. Sử dụng chấn lưu điện tửthay cho chấn lưu sắt từ

9- Sử dụng máng đèn có độ phản xạ tốt phù hợp với mụcđích và địa điểm sử

dụng; định kỳ vệ sinh máng đèn và bóng đèn.

- Nên qt vơi hoặc lăn tường bằng màu sáng vì chỉ cần bật

ít đèn mà nhà vẫn

sáng, do đó bạn sẽ giảm được lượng bóng điện trong nhà1011Ti vi, ampli, đầu kỹ thuật số, đầu đĩa Khơng nên để chế độ màn

hình sáng q; khơng nên tắt

ti vi bằng điều khiển từ xa mà

nên tắt bằng cách ấn nút ở

máy;

không nên xem ti vi đang

nối với đầu video; chỉ nên

dùng màn hình kích cỡ vừa

phải.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Sử dụng hiệu quả năng lượng và chính sách năng lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×