Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4: QUAN H IN T TRONG MY IN MT CHIU

4: QUAN H IN T TRONG MY IN MT CHIU

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.4: QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU5.4.1: Sức điện động dây quấn phần ứng

b. Sức điện động phần ứngN

N Φ 2τ pn

Eu =

.etd =

. .l

2a

2a τ l

60pN

=

Φn

60a

EƯ = keΦnCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.4: QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU5.4.2: Mômen điện từ và công suất điện từ

5.4.2.1: Mômen điện từTrong đó:M dt

Pdt = Iư.EưPdt

=

ω2πn

ω=

60Np

M dt =

ΦI u

2πa

Mđt = kmΦ IưCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.4: QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU5.4.2: Mômen điện từ và công suất điện từ

5.4.2.2: Công suất điện từPdt = Mω

ω =2πn/60pN

Pdt =

nΦI u = Eu I u

2aπ5.4.3: Cân bằng năng lượng, tổn hao và hiệu suất trong

MĐMCCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.5. TỪ TRƯỜNG TRONG MĐ MỘT CHIỀU

5.5.1. Từ trường lúc khơng tải

5.5.2. Từ trường lúc có tải

5.5.2.1. Từ trường chính

5.5.2.2. Từ trường phần ứng

5.5.2.3. Phản ứng phần ứng của mđ một chiều

Tác dụng của từ trường phần ứng lên từ trường

cực từ gọi là phản ứng phần ứng.CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

* PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG CỦA MĐ MỘT CHIỀU

Hình 1: khi máy

chưa có tải

NSHình 2: khi máy

có tải

NSHình 3: từ

trường tổng hợp

NSCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀUHậu quả của hiện

tượng phản ứng phần ứng:NLàm từ trường trong

máy bị biến dạng, trung

tính hình học bị di chuyển

sang trung tính vất lý, làm

phát sinh tia lửa điện giữa

chổi than và cổ góp.

Làm giảm điện áp ở

đầu cực máy phát, giảm

mơmen quay ở động cơTrung tính

hình học

Trung tính

Vật lýSCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀUKhắc phục:

Dùng cực từ phụ , dây quấn cực từ phụ được đấu nối

tiếp với dây quấn phần ứng

Dùng dây quấn bù, đặt trong các rãnh được xẻ trên bề

mặt cực từ chính, đấu nối tiếp với dây quấn phần ứng

Với những MĐMC Có cơng suất nhỏ hơn 0,5 kw có

thể dịch chổi than từ trung tính hình học sang trung tính vật

lý một góc từ 30 đến 50 (quay chổi than theo chiều quay của

phần ứng nếu là máy phát, ngược chiều quay phần ứng nếu

là động cơ).CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.6. ĐỔI CHIỀUiư iưiư iư

i1

i2

1 2 3

bc

2iư

t=0a b ca b ca b ciư iưiư iư

i1

i2

1 2 3

bci1

i2

1 2 3bc2iư2iư0 < t < Tđct = TđcCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.7: MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.7.1. Khái quát

5.7.1.1. Phân loại

Theo phương pháp kích từ người ta chia MĐMC

Thành các loại sau:

a. MĐMC Kích từ độc lập.

b. MĐMC Kích từ song song.

c. MĐMC Kích từ nối tiếp.

d. MĐMC Kích từ hỗn hợpCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀUa. MĐMC Kích từ độc lập. b. MĐMC Kích từ song song.

CKTƯCKTƯCHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀUc. MĐMC Kích từ nối tiếp. d. MĐMC Kích từ hỗn hợp.

Ưcktss

ưCKT

cktntTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4: QUAN H IN T TRONG MY IN MT CHIU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×