Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2: cấu tạo V NGUYấN Lí LM VIC CA máy điện KĐB ba pha

2: cấu tạo V NGUYấN Lí LM VIC CA máy điện KĐB ba pha

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.1:ưCấuưtạoưmáyưđiệnưKĐBưbaưphaChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.1:ưCấuưtạoưmáyưđiệnưKĐBưbaưphaChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.1:ưCấuưtạoưmáyưđiệnưKĐBưbaưphaưư-ưRôưtoưlồngưsócChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.1:ưCấuưtạoưmáyưđiệnưKĐBưbaưphaưư-ưRôưtoưdâyưquấnChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.1:ưCấuưtạoưmáyưđiệnưKĐBưbaưpha

Cuộn dây rôto

Chổi thanVành trợtChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộStatoRôtoChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

A

ABCCBĐĐ

Ký hiệu ĐCKĐB

rôto lồng sócKý hiệu ĐCKĐB rôto dây

quấnChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.2:ưNguyờn lý lm vic

*ưS hỡnh thnh tưtrườngưquayưcủaưdâyưquấnư3ư

pha

ưXétưđộngưcơưđiệnưxoayưchiềuưbaưphaư2ưcựcư

A

đơnưgiản

YZBC

XChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

3.2.2:ưNguyờn lý lm vic

*ưS hỡnh thnh tưtrườngưquayưcủaưdâyưquấnư3ư

pha

ưXétưđộngưcơưđiệnưxoayưchiềuưbaưphaư2ưcựcư

A

đơnưgiản

0

2

1 0bzYZCx12 y

0

0c

X1200aBChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

ưưưĐưaưhệưthốngưdòngưđiệnưxoayưchiềuưbaư

phaưvàoưđộngưcơ

ưư

i

0ABC1/3

T2/3

TtChươngư3:ưmáyưđiệnưXCưkhôngưđồngưbộ

ưưưưưưưưưưưQuyưước:

Tại thời điểm khảo sát, ở pha nào dòng điện có trị

số dơng thì dòng điện qua các cuộn dây pha có chiều

đi từ đầu đến cuối pha, đầu đợc ký hiệu (+), cuối

đợc ký hiệu (.); ở pha nào dòng điện có trị số âm thì

dòng điện qua các cuộn dây pha có chiều đi từ cuối

đến đầu pha, cuối ký hiệu (+), ®Çu ký hiƯu (.)

i

iAiBiCA

ZY

0tCB

XTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2: cấu tạo V NGUYấN Lí LM VIC CA máy điện KĐB ba pha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×