Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khách hàng của Công ty chủ yếu là mua hàng với số lượng lớn, tuy nhiên khi công ty chưa áp dụng chiết khấu thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm thì một lượng lớn tiền của công ty theo đơn hàng đó sẽ quay vòng chậm hơn so, ảnh hưởng đến vốn

Khách hàng của Công ty chủ yếu là mua hàng với số lượng lớn, tuy nhiên khi công ty chưa áp dụng chiết khấu thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm thì một lượng lớn tiền của công ty theo đơn hàng đó sẽ quay vòng chậm hơn so, ảnh hưởng đến vốn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khách hàng của Công ty chủ yếu là mua hàng với số lượng lớn, tuy nhiên khi công ty chưa áp dụng chiết khấu thanh toán để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm thì một lượng lớn tiền của công ty theo đơn hàng đó sẽ quay vòng chậm hơn so, ảnh hưởng đến vốn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×