Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.10: Kế toán tổng hợp tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Sơ đồ 2.10: Kế toán tổng hợp tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

39CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÚ HÀ THÀNH.

3.1.Khái quát về công ty Cổ phần Phú Hà Thành.3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Phú Hà

Thành.

3.1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

Từ ngày 05 tháng 05 năm 2006 Công ty cổ phần Phú Hà Thành được thành

lập với tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại chế biến lâm sản và trang trí

nội ngoại thất Phú Hà Thành.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011982 do phòng Đăng ký kinh

doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2006.

Có tư cách pháp nhân thực hiện chế độ kinh doanh độc lập, được mở tài

khoản Ngân hàng, có con dấu riêng theo Quyết định của Nhà nước.

Cơng ty có trụ sở chính và văn phòng giao dịch tại 1106 – Đê La Thành Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình – Hà Nội vớimã số thuế là 0101933281

Để có thể thực hiện giao dịch một cách thuận lợi với khách hàng và nhà

cung cấp, Công ty Cổ phần Phú Hà Thành mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV

chi nhánh Cầu giấy là 21510000344253

Địa chỉ email của Công ty là Congtycophanphuhathanh@gmail.com và

số điện thoại để giao dịch và liên hệ khi cần thiết là 04.3.7750994

3.1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

Ban đầu công ty chỉ là doanh nghiệp nhỏ chuyên bán buôn bán lẻ các đồ

nội thất, đội ngũ cơng nhân còn ít với 3 lao động, quy mô kinh doanh nhỏ với 1

cửa hàng tại 1106 – Đê La Thành- Ngọc – Ba Đình – Hà Nội. Do nền kinh tế thị

trường ngày càng phát triển, nên để phù hợp với thị trường:

Năm 2015 Doanh nghiệp đã quyết định chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh

doanh, mua sắm thêm trang thiết bị máy móc, đào tạo nâng cao tay nghề nhân40viên và mở thêm chi nhánh thứ 2 tại 997 – Đê La Thành – Phường Ngọc Khánh

– Quận Ba Đình – Hà Nội với 2 nhân viên.

Năm 2014 Doanh nghiệp đã thành lập thêm chi nhánh thứ 2 tại Thị trấn

Phùng – Đan phượng – Hà Nội với 3 cơng nhân viên.

Tính đến nay cơng ty đã có 25 cơng nhân viên, trong đó cán bộ quản lý là

9 người với trình độ Đại học. Công ty đã tổ chức sắp xếp lại toàn bộ bộ máy tổ

chức và sản xuất kinh doanh theo đà phát triển, phù hợp Công ty với cơng cuộc

Cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đến nay Cơng ty có vốn điều lệ là 4.000.000.000 ( bốn tỷ đồng chẵn).

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của cơng ty là bán bn đồ dùng khác cho

gia đình; bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ bàn ghế; sản xuất giường tủ bàn

ghế và hoạt động thiết kế chun dụng.

Với những ngành nghề kinh doanh đó Cơng ty còn phải thực hiện đầy đủ

các nhiệm vụ, định hướng cho việc phát triển lâu dài một cách vững chắc. Đẩy

mạnh tổ chức bán hàng, liên doanh liên kết với các loại hình tổ chức kinh tế để

sản xuất kinh doanh nhằm có điều kiện chủ động trong việc ký kết và thực hiện

hợp đồng.

Ứng dụng kịp thời các tiến bộ về quản lý, về khoa học và quản lý sản xuất kinh

doanh, tổ chức đào tạo và không ngừng nâng cao tay nghề cho công nhân viên.

Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn và vật tư máy móc

thiết bị, lực lượng lao động của cơng ty.

Tn thủ chặt chẽ các chế độ chính sách của Nhà nước, thực hiện đầy đủ

chính sách với người lao động, chăm lo đời sống của Cán bộ cơng nhân viên.

Hồn thiện nhiệm vụ đối với nhà nước, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và

giải quyết cơng ăn việc làm cho người lao động.

Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh

doanh với Sở kế hoạch và đầu tư của thành phố Hà Nội.

Thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, tuân thủ theo quy

định của pháp luật và kế toán thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà41nước có thẩm quyền liên quan, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và thực hiện các

nghĩa vụ với Nhà nước.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành.

Công ty Cổ phần Phú Hà Thành được tổ chức theo kiểu trực tuyến, trong

đó có 1 cấp trên và các cấp dưới. Cấp lãnh đạo trực tiếp đièu hành và chịu trách

nhiệm vế sự tồn tại của Cơng ty.Ban GĐ điều hànhPhòng hành

chính nhân sựPhòng tài

chính kế tốnPhòng

kinh doanhPhòng thiết kếSơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức quản lý trong Công ty

 Giám đốc: Là người góp vốn nhiều nhất, chịu trách nhiệm trước pháp

luật về mọi hoạt động của Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ

đạo hoạt động sản xuất, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên hay

tổ chức bộ máy hoạt động. Giám đốc là người đề ra các phương hướng và mục

tiêu phấn đấu của Cơng ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Phó giám đốc: Là người theo ủy quyền của giám đốc chịu trách nhiệmvề 1 số lĩnh vực nhất định bao gồm: giám sát công việc, phụ trách xưởng, phụ

trách thiết kế.

 Phòng hành chính nhân sự: Thực hiện chức năng là chủ yếu quản lý

công tác tổ chức cán bộ, bộ máy sản xuất. Đào tạo và tuyển dụng, thực hiện42công tác tài chính, quản lý các quỹ cho cơng ty để có các chế độ chính sách cho

người lao động. Bảo vệ nội bộ và tài sản.

Phòng tài chính kế toán: Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiệnchế độ kế tốn - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà

nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Cơng ty; đáp ứng nhu cầu về tài chính

cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty theo kế hoạch; Bảo tồn và

phát triển vốn của Cơng ty và các cổ đơng

Phòng kinh doanh:Thực hiện tổ chức tiếp thị, tìm kiếm và phát triểnthị trường để kinh doanh, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Lập kế

hoạch sản xuất kinh doanh theo dõi tiến độ sản xuất kinh doanh, tổ chức tiêu thụ

sản phẩm. Ngồi ra còn phải tiếp xúc với khách hàng, thăm dò ý kiến để có

những cách thức đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ

 Phòng thiết kế: Chủ yếu thiết kế theo nhu cầu lắp đặt của khách hàng.

Nghiên cứu các mẫu thiết kế trên thị trường và các mẫu thiết kế của đối thủ cạnh

tranh cùng dòng sản phẩm hay cùng loại.

3.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành

3.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.

a/ Chức năng của Công ty

Công ty CP Phú Hà Thành là một Công ty Cổ phần với ngành nghề

kinh doanh chính là bán bn đồ dùng khác cho gia đình; bán lẻ đồ điện gia

dụng, giường, tủ bàn ghế; sản xuất giường tủ bàn ghế và hoạt động thiết kế

chuyên dụng; bán buôn bán lẻ nguyên vật liệu sản xuất đồ nội thất.

Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật

Nhà nước các quy định của Bộ, Ngành. Ngoài ra chịu sự quản lý hành chính, an

ninh… của UBND các cấp nơi đặt trụ sở của Công ty.

b/ Nhiệm vụ của Công ty

Đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào nào dù lớn hay nhỏ, hoạt động kinh

danh ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào. Để thực hiện được mục tiêu chung thì43các Doanh nghiệp phải thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ nhưng cũng khơng ít khó

khăn phức tạp, tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình của mỗi Cơng ty và phải tùy

thuộc vào từng thời ỳ cụ thể mà nhiệm vụ đặt ra cho các công ty, các doanh

nghiệp là khác nhau. Xét trên góc độ của Cơng ty, thì Cơng ty CP Phú Hà Thành

cũng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Cơng ty CP Phú Hà Thành có nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh đúng

ngành nghề đăng ký, theo quy chế hoạt động của Công ty trả nơ đúng hạn, hoàn

thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.Mở rộng quan hệ thị

trường, đồng thời tìm kiếm thị trường mới, kinh doanh các mặt hàng mới và các

công việc khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.Tổ chức thực

hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ hạch

toán, kế toán thống kê, thực hiện đúng chế độ báo cáo và chịu sự quản lý của các

cơ quan ban ngành.Hợp tác với các đơn vị trong ngành và địa phương để thực

hiện nhiệm vụ SXKD. Phát triển đơn vị theo chức năng, quyền hạn được phép.

Phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữu các đơn vị trực thuộc Công ty đang làm tại địa

bàn hoặc các tỉnh lân cận.Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động,

đồng thời đảm bảo về quyền và lợi ích chính đáng của họ theo quy định của Nhà

nước.Đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quy định, tuân thủ các quy

định về vệ sinh môi trường,…

3.1.3.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành

Công ty CP Phú Hà Thành là Doanh nghiệp thương mại nên không trực

tiếp tạo ra sản phẩm mà nhập hàng hóa từ các doanh nghiệp sản xuất và phân

phối hàng hóa cho người tiêu dùng kinh doanh, buôn bán và phân phối các mặt

hàng mà công ty có cũng như những mặt hàng mà đối tác yêu cầu theo hợp đồng

có trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Cơng ty.

Đặc điểm về hàng hóa của Công ty: Giá trị không quá cao, vừa phảiphù hợp cho tất cả các gia đình, hàng hóa phục vụ cho sản xuất đồ nội thất có

giá trị thấp phù hợp cho các xưởng sản xuất đồ gỗ.Hàng hóa có nhiều mẫu mã44phong phú và đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn loại phù hợp. Hàng hóa tại

kho của Cơng ty có số lượng lớn để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách

hàng.Hàng hóa của Công ty chủ yếu là gỗ và gỗ tấm đặc nên rất nặng

Đặc điểm về lao động của Công ty: Số lượng công nhân viên khôngnhiều, tổng số lao động của Cơng ty tính đến năm 2016 là 25 cơng nhân viên,

trong đó số nhân viên nam chiếm là chủ yếu.Lao động chủ yếu của cơng ty

chiếm 60 % còn lại là lao động gián tiếp, lao động gián tiếp chủ yếu là nam bởi

Công ty kinh doanh chủ yếu các mặt hàng là gỗ nên công việc rất nặng nhọc

 Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hóa của Cơng ty:

Đối với khách mua bn: Cơng ty có hỗ trợ xe vận chuyển hàng giúp

vận chuyển hàng về tận nơi theo nhu cầu của khách hàng và có chiết khấu thanh

toán hay chiết khấu thương mại

Đối với khách mua lẻ: Cơng ty có hỗ trợ vận chuyển cho khách ở xa về

tận nơi hay hỗ trợ phí vận chuyển cho khác

3.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành.

Khi khách hàng đến với cửa hàng của Công ty chưa chọn được sản phẩm

phù hợp, sẽ tiến hành làm đơn đặt hàng để thiết kế sản phẩm với nhu cầu của

mình, có thể hiểu rõ hơn qua quy trình tổ chức kinh doanh của Công ty Cổ phần

Phú Hà Thành

Sơ đồ 3.2: Quy trình tổ chức kinh doanh Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành

( Phụ lục 11)

Bước 1: Khi khách hàng đến mua hàng vẫn chưa chọn được mẫu sản

phẩm ưng ý tại cửa hàng sẽ tiến hành làm đơn đặt hàng với bộ phận thiết kế để

thiết kế sản phẩm mình ưng ý nhất Bộ phận thiết kế nhận được đơn đặt hàng của

khách hàng sẽ tiến hành thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Bộ phận thiết kế chuyển đơn đặt hàng của khách hàng xuống bộ

phận kinh doanh, tiến hành làm hợp đồng với khách hàng. Sau khi hợp đồng

hoàn thành sẽ chuyển một bản cho khách hàng kiểm tra trước để chỉnh sửa45những sai sót theo yêu cầu của khách hàng và tránh những sai sót khơng đáng có

sau này

Bước 3: Bộ phận thiết kế chuyển bản thiết kế cho công ty sản xuất để thiết

kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Bước 4: Sau khi hồn thành sản phẩm, Cơng ty sản xuất sẽ gửi sản phẩm

đến Công ty. Nhận sản phẩm từ Công ty sản xuất, bộ phận thiết kế tiến hành

kiểm tra an toàn và chất lượng sản phẩm, tiến hành bàn giao cho khách hàng

Bước 5: Bộ phận kinh doanh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng sau đó

chuyển sang bộ phận kế tốn để xuất hóa đơn, chứng từ và làm tiếp các công

việc lưu trữ sổ sách tại Công ty

Bước 6: Sau khi khách hàng thanh toán với bộ phận kế toán, bộ phận kế

toán sẽ tiến hành thanh tốn với Cơng ty sản xuất và lưu trữ các chứng từ liên

quan.

3.1.5. Khái quát về bộ máy kế tốn của Cơng ty Cổ phần Phú Hà

Thành.

Trong hệ thống kế tốn của Cơng ty, cơng ty tiến hành chia theo sơ đồ tổ

chức bộ máy như sau:

Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ

lục 12)

Kế toán trưởng: Kiêm trưởng phòng tài chính - kế tốn và kế tốn tổng

hợp có nhiệm vụ thực hiện các phần hành kế tốn còn lại trong Cơng ty như kế

tốn lương và các khoản trích theo lương, tổng hợp sổ sách cuối tháng, lập báo

cáo tài chính,… có chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn

bộ cơng tác kế tốn thống kê, thơng tin kế tốn và hạch tốn Cơng ty theo quy

chế sản xuất kinh doanh theo chế độ quản lý Nhà nước.

Kế toán vốn bằng tiền: Quản lý, đảm bảo an toàn tiền mặt tại quỹ , tiền

gửi ngân hàng, ghi chép kịp thời phát sinh tiền gửi, tiền vay, đối chiếu thường

xuyên với ngân hàng, thường xuyên đối chiếu so sánh tiền mặt tồn quỹ với sổ

sách để phát hiện xử lý kịp thời sai sót.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.10: Kế toán tổng hợp tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x