Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phương pháp nghiên cứu.

1 Phương pháp nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệpcấp dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh và tài chính cho ngành cơng nghiệp và môi trường

kinh doanh mà ngành công nghiệp hoạt động.

Phương pháp tiếp cận theo chuỗi giá được áp dụng khi nghiên cứu vấn đề có

nhiều yếu tố bên ngồi ảnh hưởng, tác động đến. Nó đòi hỏi người nghiên cứu phải

có kiến thức sâu rộng về vấn đề đang nghiên cứu. Các phương pháp tiếp cận chuỗi

giá trị toàn diện, với một tập hợp rộng rãi các công cụ và thực hành tốt nhất. Cách

tiếp cận này là không thích hợp cho mỗi dự án phát triển hoặc trong tất cả các bối

cảnh đất nước. Điều kiện tiên quyết để tham gia một cách tiếp cận chuỗi giá trị bao

gồm một mức độ tối thiểu quản trị tốt và ổn định môi trường thuận lợi, sự tồn tại

của hoạt động ít nhất một số thị trường (ngay cả với các sản phẩm có giá trị thấp

hoặc thị trường độc quyền địa phương).

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu

2.1.2.1 Cơ sở phương pháp luận.

Cơ sở phương pháp luận của đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Môn

học này trang bị cho chúng ta thế giới khoa học, các quan điểm duy vật biện chứng.

Đó là, mọi q trình vận động của các sự vật đều liên quan đến nhau và tuân theo

một quy luật nhất định, chúng có quan hệ biện chứng với nhau, nên qua phương

pháp này chúng ta thấy được hiện trạng của đầu tư phát triển trong công ty.

2.1.2.2 Phương pháp thống kê

Phương pháp này giúp ta tiến hành tổ chức thu thập số liệu để xác định đại

lượng và thông số đặc trưng, giúp cho việc đánh giá thông qua phương pháp dãy

số, phương pháp phân tích các chỉ tiêu tổng hợp để rút ra các kết luận cần thiết.

Đây là phương pháp quen thuộc và phổ biến, q trình tính tốn khơng phức

tạp, áp dụng phương pháp này giúp ta kiểm soát và phản ánh được tất cả các mối

quan hệ dọc của đối tượng nghiên cứu (quá trình thời gian) và những mối quan hệ

ngang (q trình theo khơng gian của những hiện tượng kinh tế xã hội). Do đó

chúng có khả năng mơ tả được những quy luật vận động của các quy luật kinh tế.

2.1.2.3 Phương pháp thu thập số liệu.37Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệpBao gồm 2 dạng số liệu, thứ cấp và sơ cấp trong đề tài này

+ Số liệu thứ cấp được thu thập từ các phòng ban để có được các báo cáo tài

chính của cơng ty và tìm thêm thơng tin trên Internet, báo chí…

+ Số liệu sơ cấp: thu thập được thông qua trao đổi trực tiếp và quan sát cách

làm việc của các nhân viên trong công ty.

2.1.2.4 Phương pháp so sánh.

Đây là phương pháp thường xuyên được sử dụng trong phân tích kinh tế ở

tầm vi mô và vĩ mô. Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo các điều

kiện so sánh được của các chỉ tiêu tài chính ( thống nhất về khơng gian, thời gian,

nội dung, tính chất và đơn vị tính tốn…) và theo mục đích phân tích mà xác định

gốc so sánh. Gốc so sánh được chọn là gốc về thời gian hoặc không gian, kỳ phân

tích được chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch, giá trị so sánh có thể được chọn

bằng số tuyệt đối, số tương đối, hoặc số bình quân, nội dung so sánh bao gồm:

- So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu

hướng thay đổi về tài chính doanh nghiệp, đánh giá sự tăng trưởng hay thụt lùi

trong hoạt động kinh doanh để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.

- So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu của

doanh nghiệp.

- So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình của ngành, của

các doanh nghiệp khác để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình tốt

hay xấu, được hay chưa được.

- So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng

thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số tương

đối và số tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế tốn liên tiếp.

2.1.2.5 Phương pháp dự báo

Dựa vào kế hoạch phát triển định hướng của công ty và dựa vào điều kiện,

thế mạnh sẵn có, để từ đó đưa ra những dự báo phát triển kinh tế cho công ty và sự

chuyển dịch cho tương lai.38Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệp2.1.2.6 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo

Là phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các thầy cô giáo,

những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà chúng ta nghiên cứu, tham khảo

các tài liệu có liên quan. Đồng thời tham khảo thực tế để rút ra nhận.

2.1.2.7 Phương pháp phân tích tỷ lệ

Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài

chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ, cố nhiên là sự biến đổi của

các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu phải xác định

được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính doanh

nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham

chiếu.

Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được phân thành

các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo mục tiêu hoạt động

của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về khả năng thanh tốn, nhóm tỷ lệ về cơ

cấu vốn và nguồn vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về

khả năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng

bộ phận của hoạt động tài chính, trong mỗi trường hợp khác nhau, tuy theo giác độ

phân tích, người phân tích lựa chọn những nhóm chỉ tiêu khác nhau.

2.2Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại Thái Hưng

2.2.1 Tên và địa chỉ

- Tên đầy đủ: Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng

- Tên giao dịch quốc tế: Thai Hung Trading Joint- stock company

- Trụ sở: Tổ 14- phường Gia Sàng- TP. Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: (0280) 3855 276 – 3858 405 / Fax:(0280) 3858 404

- Web: www.thaihung.com.vn – Email: info.tn@thaihung.com.vn39Đại học KT&QTKD Thái NgunKhóa luận tốt nghiệp- Logo của cơng ty:

2.2.2 Q trình hình thành và phát triển

Cơng ty cổ phần thương mại Thái Hưng được thành lập năm 2003 ( trên cơ

sở tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ kim khí Thái Hưng được thành lập

ngày 22 tháng 5 năm 1993 theo Quyết định số 291/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc

Thái nay là tỉnh Thái Nguyên).

Doanh nghiệp dịch vụ kim khí Thái Hưng khởi nghiệp chỉ với 60 triệu đồng

tiền vốn và 80 m 2 mặt bằng vừa làm văn phòng, vừa làm kho, cùng với 9 nhân viên.

Qua quá trình xây dựng và phát triển, cơng ty ngày càng lớn mạnh và đã

khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Thương hiệu Thái Hưng là một

trong 100 thương hiệu mạnh của cả nước. Công ty liên tục đạt giải thưởng “ Sao

vàng đất Việt” qua các năm từ 2006 đến nay, xếp hạng trong Top 100 doanh nghiệp

lớn nhất Việt Nam.

Năm 2009, Thái Hưng đã lọt vào Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt

Nam do Đại học Havard và báo điện tử Vietnamnet bình chọn.

2.2.3 Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chủ yếu

2.2.3.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty

 Sản xuất:

- Sản xuất phôi thép, sản xuất thép xây dựng

- Sản xuất cốp pha và giàn giáo thép

- Gia công kết cấu, xây dựng và xây lắp cơng trình dân dụng và cơng nghiệp

 Kinh doanh:

- Sắt thép xi măng, xăng dầu, và vận tải hàng hóa đường bộ

- Nhập khẩu phế liệu kim loại, quặng kim loại, phôi thép và thép xây dựng

- Sách, văn phòng phẩm, thiết bị văn hóa giáo dục40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương pháp nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×