Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học KT&QTKD Thái NgunKhóa luận tốt nghiệpCơng ty cần phải phân tích chính xác các chỉ tiêu tài chính của kỳ trước,

những biến động chủ yếu trong vốn lưu động, mức chênh lệch giữa kế hoạch và

thực hiện về nhu cầu vốn lưu động ở các kỳ trước

Dựa tên nhu cầu vốn lưu động đã xác định, huy động kế hoạch huy động

vốn: Xác định khả năng tài chính hiện tại của cơng ty, số vốn còn thiếu, so sánh chi

phí huy động vốn từ các nguồn tài trợ để tài trợ, để lựa chọng kênh huy động vốn

phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí hoặc thiếu vốn làm gián

đoạn hoạt động kinh doanh của cơng ty, đồng thời hạn chế rủi ro có thể xảy ra

Khi lập kế hoạch vốn lưu động phải căn cứ vào kế hoạch vốn kinh doanh

đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tinh tốn các

chỉ tiêu kinh tế, tài chính của kỳ trước cùng với những dự đốn về tình hình hoạt

động kinh doanh, khả năng tăng trưởng trong năm tới và những dự kiến về sự biến

động của thị trường

Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu

động nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt

Trong điều kiện doanh nghiêp hoạt động được chủ yếu bằng các nguồn vốn

huy động từ bên ngồi thì để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, cơng ty nên linh hoạt

tìm các nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp.

+ Cần đẩy mạnh hàng bán ra thu hút nhiều khách hàng trên cơ sở chất lượng

hàng hóa tốt, giá cả và số lượng đảm bảo.

Trong thị trường cạnh tranh lành mạnh thì đây là yếu tố vơ cùng quan trọng,

nó khơng chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh trước mắt mà còn ảnh hưởng về

lâu dài. Đặc biệt là công ty mới thành lập công ty cần chú trọng hơn nữa về vấn đề

này để từng bước tạo uy tín trên thị trường. Với tư cách là một nhà trung gian phân

phối, công ty cần chủ động hướng tới kinh doanh những mặt hàng có uy tín về chất

lượng và giá cả. Đối với những nhà cung ứng lớn và đang có uy tín thì cơng ty cần84Đại học KT&QTKD Thái NgunKhóa luận tốt nghiệpphải có sự trung thành, trở thành nhà phân phối đáng tin cậy của họ. Như vậy vừa

có hàng hóa dễ tiêu thụ vừa đảm bảo được khả năng mua hàng dễ dàng thuận tiện.

Với các mặt hàng mà công ty giữ độc quyền phân phối thì cần phải có chiến lược

giá phù hợp, đảm bảo mức giá hợp lý để kích thích được nhu cầu tiêu dùng. Bên

cạnh những mặt hàng chất lượng cao nhưng giá đắt thì cơng ty cũng cần kinh

doanh những sản phẩm có giá rẻ để phục vụ những khách hàng có thu nhập thấp.

thị trường việt nam phần lớn là những người có thu nhập thấp hay nói cách khác thị

trường của những sản phẩm giá rẻ là rất rộng lớn, công ty cần đẩy mạnh khai thác.

+ Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó tìm

thị trường mới

- Về phía Nhà nước:

+ Mơi trường pháp luật: là tiền đề cho sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Một hệ thống pháp luật đầy đủ chặt chẽ, thống nhất và ổn định sẽ tạo điều kiện

thuận lợi cho nền kinh tế đất nước từng bước hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

Trong nền kinh tế đa thành phần ở nước ta hiện nay, Nhà nước có chủ trương

thực hiện bình đẳng giữa các thành phần kinh tế nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành

mạnh, làm động lực thúc đầy nền kinh tế phát triển. Do vậy, Nhà nước phải khơng

ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là luật kinh tế để đảm bảo sự bình

đằng giữa quốc doanh và ngồi quốc doanh, giữa các doanh nghiệp và các tổ chức

kinh tế trong nước với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài.

Đồng thời, Nhà nước cần có những biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ cơng ty thu

hồi những khoản nợ khó đòi, những khoản phải thu đã q hạn thanh tốn. Những

việc này sẽ giúp ích cho cơng ty rất lớn trong việc bổ sung và quay vòn vốn một

cách có hiệu quả.85Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệp+ Cơ chế chính sách quản lý: Tạo điều kiện cho việc huy động vốn và sử

dụng vốn trong các doanh nghiệp. Nhà nước là người nắm vai trò quan sát cần thực

hiện một số công việc: triển khai việc đánh giá hệ số tín nhiệm đối với các doanh

nghiệp từ áp dụng những ưu đãi với mức độ khác nhau đối với từng doanh nghiệp,

những doanh nghiệp có hệ số tín nhiệm cao sẽ được ưu tiên vay vốn, vay số lượng

lớn hơn và trong trường hợp cần thiết có thể lấy uy tín làm yếu tố đảm bảo để có

thể vay vốn đầu tư cho kinh doanh. Hệ số tính nhiệm đánh giá dựa trên hiệu quả

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tính khả thi và hiệu quả của dự án vay

vốn. Đối với Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng qua phân tích cho thấy, hiệu

quả sản xuất kinh doanh của những năm gần đây rất tốt và Cơng ty có nhu cầu mở

rộng vào năm 2011-2012, chuyển đơei thành tập đồn kinh tế nên việc nhà nước tạo

điều kiện về vốn đầu tư sẽ là rất hữu ích cho cơng ty trong thời gian tới.

Việc xem xét tính hiệu quả và khả năng chi trả của các doanh nghiệp đối với

mỗi dự án vay vốn là rất cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp

thời phát hiện những sai phậm trong việc huy động vốn, lập đề án và sử dụng vốn

của doanh nghiệp là biện pháp hữu hiệu để nhà nước tránh được những thất thoát

vốn mà vẫn giúp được các doanh nghiệp phát triển

Các cơ quan chủ quản cần xây dựng những nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát

thường xuyên đối với các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cấp dưới. Cần có

chế độ giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Có biện

pháp, quy chế gắn trách nhiệm về quyền lợi của cán bộ quản lý của doanh nghiệp

trước sự tăng giảm thất thốt tài sản, vốn trong từng doanh nghiệp.

Ngồi ra , vai trò của nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính sao

cho đơn giản mà vẫn chặt chẽ, giúp cơng ty giảm được chi phí và thuận lợi trong

kinh doanh.86Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệpEm khơng có tham vọng báo cáo thực tập có thể đưa ra những giải pháp hoàn

toàn đúng đắn, đem lại hiệu quả trực tiếp, tức thì trong quản lý tài chính của Cơng

ty cổ phần thương mại Thái Hưng mà chỉ là sự so sánh đối chiếu giữa thực tế và

những kiến thức đã học để đưa ra những nhận xét, gợi ý hướng giải quyết để hoàn

thiện hơn nữa việc quản lý và sử dụng vốn của Công ty cổ phần thương mại Thái

Hưng. Hơn nữa do hạn chế về thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cũng như những kiến

thức, hiểu biết chuyên môn, chắc chắn báo cáo thực tập khơng tránh khỏi những sai

sót. Em rất mong được các thầy cô, bạn bè, các cô chú cán bộ công nhiên viên

Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng chỉ bảo và đưa ra những nhận xét, góp ý,

để em có thể hồn thiện hơn nữa báo cáo thực tập của mình cũng như kiến thức của

bản thân.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Ngọc Vân và các

cán bộ Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã tận tình chỉ bảo em trong suốt

thời gian thực tập cũng như hoàn thành báo cáo thực tập.87Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệpCác ký hiệu viết tắt sử dụng trong bài

TSCĐTài sản cố địnhb/qBình qnVLĐVốn lưu độngVCĐVốn cố địnhĐTTCĐầu tư tài chínhnhNhanhtqTổng quáthtHiện thờivcshVốn chủ sở hữuCPTMCổ phần thương mại88Đại học KT&QTKD Thái NguyênKhóa luận tốt nghiệpCác bảng biểu sử dụng trong bài

Bảng sốTên bảngTrangBảng 01 Tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật của cơng ty42Bảng 02 Tình hình chung về lao động của cơng ty.43Bảng 03 Bảng cân đối kế tốn của cơng ty.48Bảng 04 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.49Bảng 05 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.50Bảng 06 Cơ cấu vốn của cơng ty.51Bảng 07 Nguồn hình thành tài sản cố định của công ty.52Bảng 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty.54Bảng 09 Chỉ tiêu phản ánh tài sản và nguồn vốn của công ty.57Bảng 10 Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh tốn của cơng ty.58Bảng 11 Tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty.60Bảng 12 Vốn lưu động của công ty.63Bảng 13 Tổng hợp chỉ tiêu hiệu quả sử dụng VLĐ của cơng ty.64Bảng 14 Tình hình hoạt động tài chính của cơng ty.6689Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×