Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tình hình quản lý, vận hành các nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam

2 Tình hình quản lý, vận hành các nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.3. Tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam

TCVN 7222:2002 hay QCVN 14:2008/BTNMT

Bảng 1: Các thông số chính của nước thải sau Xử lý:1.1.4. Đối với các nhà máy XLNT đô thị quy mô lớn

Cơ cấu tổ chức quản lý thuộc các Công ty TNHH MTV của các tỉnh như

tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Lạt, Bn Ma Thuột,

TP Đà Nẵng, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh,…Ngồi ra, theo cơ chế đấu thầu

quản lý, tai các NMXLNT TP Hà Nội có các công ty cổ phần và tư nhân như

công ty Phú Điền.

Như đã đề cập, đội ngũ cán bộ nhân viên vận hành trong các nhà máy

XLNT đô thị ban đầu đều được đào tạo bài bản và vận hành tương đối có hiệu

quả.

Tuy nhiên, có tình trạng là xây dựng nhà máy XLNT rồi, như nhà máy

XLNT KĐT Bắc Thăng Long, nhưng chưa xây dựng mạng lưới thốt nước nên

khơng có nước thải để nhà máy XLNT hoạt động hết cơng suất thiết kế, xây

dựng.

11Ngồi ra cá biệt cũng có tình trạng thiếu bền vững hoặc khơng thực hiện

như thiết kế, hay xây dựng ban đầu. Chẳng hạn, một nhà máy XLNT công suất

ban đầu 3.500 m3/ngđ, hoạt động từ năm 2007, đến nay đã được 9 năm và đã quá

tải, công suất đạt tới 5.500 m3/ngđ. Đa số cán bộ nhân viên được đào tạo ban

đầu, nay đã chuyển làm nghề khác, nhà máy bỏ công đoạn xử lý phân bùn bể

phơt. Lượng bùn tạo ra rất ít, khâu xử lý bùn dường như không hoạt động. Sân

phơi bùn hồn tồn để khơng. Về thiết kế, quy hoạch nhà máy XLNT, cán bộ

phụ trách cho rằng,quy hoạch chưa hợp lý. Nếu bố trí sân phơi bùn phía trong,

tại vị trí khu nhà điều hành thì sẽ tránh được sự lan toả mùi, dân xung quanh sẽ

không kêu ca, khiếu nại. Nhưng mặt khác, người cấp phép cho dân lại cấp vào

khu quy hoạch của nhà máy XLNT, để cuối cùng dân lại kêu ca, phàn nàn về

vấn đề mùi.

Một nhà máy XLNT khác có cơng suất 7.000 m3/ngđ lại gặp phải tình

trạng khác. Tại đây, bể lắng cát bị thay đổi công nghệ xả cát, bằng cách xây bao

bờ ngăn dưới mặt đất (Hình 8a), mà khơng xả cát theo công nghệ đã thiết kế.

Chu kỳ xả cát kéo dài, có khi tới 5-7 ngày mới xả một lần. Do đó cát lẫn nhiều

cặn hữu cơ. Bùn tạo ra từ bể SBR lại hút và xả lên vỉa cạnh tường bao.1.1.5. Đối với các trạm XLNT các tòa nhà cao tầng, khách sạn, dịch vụ

và chung cư

Đối với các trạm XLNT của các tòa nhà cao tầng, thương mại, dịch vụ

hay khu đô thị, việc quản lý, vận hành do chủ dự án tổ chức thực hiện. Đối với

các khu dân cư tại Ninh Bình, TX sơng Cơng, phường Tây Mỗ, Hà Nội do

UBND xã, Phường tổ chức vận hành quản lý.

Tại Hà Nội, khoảng một nửa số khu đơ thị mới(KĐTM) có trạm

XLNT.Các trạm XLNT của các đối tượng này thuộc loại công suất nhỏ, chỉ tới

1000 m3/ngđ, một ssos có cơng suất lớn như KĐTM Time City Hà nội 3000

m3/ngđ.Tuy nhiên vấn đề vận hành và bảo dưỡng chưa được các chủ dự án coi

trọng đúng mức. Chẳng hạn như định kỳ xả bùn chưa được tuân thủ theo hướng

dẫn.

12Đây mới chỉ là định tính. Cần có số liệu định lượng, đánh giá tình hình

vận hành và bảo dưỡng các trạm XLNT loại này một cách hệ thống. Bằng chứng

là trạm XLNT của các bệnh viện Việt Đức, bệnh viện K tại Hà Nội. Mới đây báo

đài Trung ương và Hà Nội đã đưa tin, trạm XLNT bệnh viện Việt Đức đưa vào

vận hành từ 2007, của bệnh viện K đưa vào vận hành từ năm 2009 nhưng nay đã

không hoạt động, Nguyên nhân chủ yếu là do việc bảo dường thường kỳ chưa

được thực hiện.PHẦN 2 – THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.3Tài nguyên nước mặt

Về trữ lượng nước mặt, thành phố Hà Nội được chia làm hai khu vực:

Khu vực nội thành: Trữ lượng nước mưa 1,34 tỷ m 3; nước mặt: Sơng

Hồng co lưu lượng trung bình quan sát nhiều năm là 2.650 m 3/s; các sông khác

co tổng lượng khoảng 70 m3/s.

13Khu vực ngoại thành: Co các ông lớn chảy qua là sơng Đà, sơng Hồng,

sơng Đáy, sơng Tích, sơng Bùi và sơng Nhuệ. Trong đó sơng Đà hiện tại và

trong tương lai co khả năng lớn về cấp nước cho Thành phố Hà Nội.

2.4Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt

a. Nước thải sinh hoạt khu vực đô thị

Ước tính tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn thành

phố khoảng 900.000 m3/ngày.đêm. Riêng đối với khu vực đô thị (trừ thị xã Sơn

Tây) khoảng 752.000 m3/ngày.đêm. Tổng lượng nước thải xử lý trong năm 2014,

6 tháng đầu năm 2015 trung bình khoảng 173.217 m3/ngày.đêm), đạt 23% tổng

lượng nước thải sinh hoạt khu vực đô thị (trừ thị xã Sơn Tây) của thành phố.

Lượng nước thải còn lại hầu hết chưa được xử lý và xả vào các sơng, mương

thốt nước, ao hồ trên địa bàn thành phố.

b. Nước thải công nghiệp

Tổng lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 75.000

m3/ngày.đêm. Tính đến thời điểm hiên nay (06/2015), trên địa bàn thành phố có

8/8 Khu cơng nghiệp (KCN) (100%) và 8/49 Cụm cơng nghiệp (CCN) (16%)

đang hoạt động có Trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) đã vận hành

(riêng KCN Sài Đồng B, trạm XLNTTT vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử

nghiệm).

Để đánh giá chất lượng nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn

thành phố, trong năm năm vừa qua, Trung tâm quan trắc tài nguyên môi tường

Hà Nội đã tiến hành quan trắc và phân tích chất lượng nước thải tại 9 KCN trên

địa bàn thành phố (gồm KCN Sài Đồng, KCN Bắc Thăng Long, KCN Nam

Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Đài Tư, KCN Quang Minh, KCN Thạch Thất

– Quốc Oai, KCN Phú Nghĩa, và KCN cao Hòa Lạc).

Trong 9 KCN quan trắc co 08 KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ

thống XLNT tập trung đó là các KCN: Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long,

Quang Minh, KCNC Hòa Lạc, Sài Đồng, Phú Nghĩa, Thạch Thất – Quốc Oai và

Đài Tư. Riêng KCN Nội Bài hiện mới chỉ co hệ thống thu gom, xử lý nước thải

sinh hoạt tập trung, các doanh nghiệp trong KCN phảu tự xử lý nước thải sản

xuất đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung.

Bảng 1: Hiện trạng xử lý nước thải tại các KCN tập trung trên địa bàn thành

phố Hà Nội

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tình hình quản lý, vận hành các nhà máy/trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×