Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 9: Tính toán cho nguyên công 4

Bảng 9: Tính toán cho nguyên công 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

`Hình 15: Ngun cơng 5 khoan 4 lỗ 5

b. Biện luận nguyên công:

- Chọn máy và dụng cụ cắt:

Ta thực hiện nguyên công này trên máy khoan 2A55.

- Định vị

Trong nguyên công này ta sử dụng đồ gá chuyên dùng. Trong đó trục ngắn hạn chế 2 bậc

tự do, còn vai rộng nó tương đương với một mặt phẳng hạn chế 3 bậc tự. Tất cả la Tất cả

là hạn chế 5 bậc tự do.

kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt bởi mặt tỳ`Hình 16:Gia cơng cho ngun cơng 5 trên phần mềm NXBảng 10: Tính tốn cho ngun cơng 5

3.4.6 Nguyên công VI: Mài mặt trụ trong  30

a.Sơ đồ ngun cơng:Hình 17: Ngun cơng 6 mài mặt trụ trong 30`Bảng 11 : Tính tốn cho ngun cơng 6

3.5. Thiết kế đồ gá gia công

3.5.1.Ý nghĩa và yêu cầu đối với đồ gá

a. Ý nghĩa:

- Nâng cao được năng suất và độ chính xác gia cơng.

- Mở rộng được khả năng cơng nghệ của máy móc và thiết bị.

- Tạo được điều kiện cải thiện khả năng gia công, qua đó có thể gia cơng được các

ngun cơng khó mà khơng có đồ gá chúng ta khơng thể thực hiện được.

- Giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, không cần sử

dụng thợ bậc cao.

Chính vì vậy đồ gá là một trang thiết bị công nghệ không thể thiếu được trong quá trình

gia cơng trên các máy cắt kim loại, trong q trình lắp ráp, kiểm tra. Sử dụng đồ gá đúng

loại, đúng lúc sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

b. Yêu cầu đối với đồ gá:

- Kết cấu của đồ gá phải phù hợp với công dụng.

- Phải đảm bảo được độ chính xác gia cơng như u cầu gia công đã đặt ra.

- Kết cấu sao cho việc tháo lắp chi tiết gia cơng phải nhanh chóng, dễ dàng. Việc sử

dụng, thao tác phải thuận tiện và an toàn cao.`3.5.2. Thiết kế đồ gá cho ngun cơng IVHình 18: Dồ gá cho ngun cơng 4 khoan lỗ 4

3.5.3. Tính lực kẹp khi gia cơng:Bảng 12: Tính lực kẹp

3.5.4 Xác định sai số chế tạo đồ gá:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 9: Tính toán cho nguyên công 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×