Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC LỚP GIAO THỨC TRONG GSM

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC LỚP GIAO THỨC TRONG GSM

Tải bản đầy đủ - 0trang

TUP: Telephone User PartLớp giao thức GSM được chia làm 3 lớp:

- 2 lớp con trên cùng CM và MM liên kết logic trực tiếp với MSC

+ Quản lí di dộng (MM) có chức năng :

 Nhận thực

 Ấn định lại TMSI

 Nhận dạng trạm di động bằng cách yêu cầu IMSI hay IMEI

+ Quản lí kết nơi (CM) bao gồm:

 Điều khiển cuộc gọi (CC: Call Control)

 Các dịch vụ bổ sung (SS: Supplemetary Services

 Dịch vụ bản tin ngắn (SMS: Short Message Service)

- Lớp con bên dưới RR ( quản lý tài nguyên vô tuyến ) : thiết lập, duy trì, giải

phóng đầu nối các tài ngun trên các điều khiển riêng, gồm các chức năng:

+ Thiết lập chế độ mật mã.

+ Thay đổi kênh dành riêng khi vẫn ở ô cũ như: từ SDCCH đến kênh lưu lượng.

+ Chuyển giao từ một ô này đến ô khác.

+ Định nghĩa lại tần số.15KÉT LUẬN

Thông tin di động đã phát triển từ rất lâu, và trong đời sống hiện nay thì nó càng đóng

một vai trò quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người chúng ta.

Bài tiểu luận của nhóm đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc mạng

thông tin di động GSM - là một phần quan trọng trong hệ thống thơng tin di động hiện nay.

Trong q trình thực hiện tiểu luận các thành viên trong nhóm đã tiếp thu được rất nhiều

kiến thức về mạng GSM.

Bài tiểu luận có thể còn những thiếu sót khơng tránh khỏi, rất mong cơ và các bạn có

thể đóng góp ý kiến để nhóm hồn thiện bài tiểu luận thật tốt!

Xin chân thành cảm ơn cô và các bạn!

Hà Nội, tháng 4 năm 201616TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Đồ án “TỒNG QUAN VÈ HỆ THĨNG THƠNG TIN DI ĐỘNG GSM”, ĐìnhThị Hồng Phúc, Đại học Bách Khoa HN, 2011.

2.GSM Tutorials @ http://www.rfwireless-world.com/Tutorials/gsm-tutorial.html

3.Tài liệu về Tổng quan mạng GSM từ Internet17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC LỚP GIAO THỨC TRONG GSM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×