Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG THỐNG KÊ

III. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.1. Tổng thể thống kê – Đơn vị

thống kê

Tổng thể thống kê là: Là hiện tượng số lớn,

gồm những đơn vị (hoặc phần tử) cấu thành

hiện tượng cần được quan sát, phân tích mặt

lượng.Ví dụ:

 Tồn bộ các trường THPT ở TP.HCM vào một

thời gian xác định là một tổng thể thống kê

 Dân số Việt nam vào một thời điểm nào đó là

một tổng thể thống kê3/22/1816II.1. Tổng thể thống kê – Đơn vị

thống kê

Đơn vị thống kê là: Là các đơn vị cá biệt cấu

thành tổng thể.Ví dụ: Trong tổng thể dân số VN thì đơn vị tổng

thể là mỗi người dân có quốc tịch VN.Đặc điểm:

 Tùy theo từng tổng thể mà đơn vị tổng thể có

thể là người, vật, yếu tố, hiện tượng,…

 Số đơn vị tổng thể càng nhiều thì quy mơ của

tổng thể thống kê càng lớn3/22/1817III.2. Tiêu thức thống kê

Tiêu thức thống kê là: Là khái niệm dùng để

chỉ một đặc điểm nào đó của các đơn vị tổng thểVí dụ:

 Trong tổng thể dân số thì mỗi người dân đều

có những đặc điểm về giới tính, độ tuổi, trình

độ văn hóa, dân tộc,…  Mỗi đặc điểm này

khi được sử dụng thì được gọi là tiêu thức

thống kê3/22/1818III.2. Tiêu thức thống kê

Tiêu thức thống kê gồm hai loại là: tiêu thức

thuộc tính và tiêu thức số lượngTiêu thức số lượng: là tiêu thức có biểu hiện

trực tiếp bằng con số.

Ví dụ: tiêu thức độ tuổi, số cơng nhân,…Tiêu thức thuộc tính: là tiêu thức không được

biểu hiện bằng con số mà phải dùng lời văn để

mơ tả, phản ánh tính chất.

Ví dụ: tiêu thức giới tính,…3/22/1819III.3. Chỉ tiêu thống kê

Chỉ tiêu thống kê là: Là khái niệm dùng để biểu

hiện một cách tổng hợp đặc điểm về mặt lượng

trong sự thống nhất với mặt chất của hiện tượng

nghiên cứu trong điều kiện thời gian và địa điểm

cụ thểMỗi chỉ tiêu thống kê gồm các thành phần:

+ Khái niệm (Mặt chất)

+ Thời gian, khơng gian

+ Mức độ của chỉ tiêu

+ Đơn vị tính của chỉ tiêu3/22/1820III.3. Chỉ tiêu thống kê

Ví dụ:

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016

đạt 6,2%

 Khái niệm (mặt chất): Tốc độ tăng trưởng GDP

 Thời gian / Không gian: Năm 2016 / Việt Nam

 Mức độ của chỉ tiêu: 6,2

 Đơn vị tính của chỉ tiêu: %

3/22/1821III.3. Chỉ tiêu thống kê

Theo quy định của Luật thống kê:

(Quy định tại khoản 3, Điều 3 Luật thống kê)

Chỉ tiêu thống kê là lượng biến phản ánh quy mô,

tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của hiện

tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian

và thời gian cụ thể.3/22/1822III.3. Chỉ tiêu thống kê – Phân loại

Căn cứ vào nội dung:

 Chỉ tiêu khối lượng: biểu hiện qui mơ hiện

tượng

Ví dụ: số học sinh THPT; số lượng cơng nhân,…

 Chỉ tiêu chất lượng: biểu hiện tính chất, mối

liên hệ, trình độ phổ biến... của hiện tượng.

Ví dụ: năng suất lao động; giá thành sản xuất

sản phẩm…

3/22/1823III.3. Chỉ tiêu thống kê – Phân loại

Căn cứ vào hình thức:

 Chỉ tiêu hiện vật: biểu hiện bằng đơn vị tự như:

cái, con, chiếc,… hay đơn vị đo lường như: kg,

mét, lít, tấn, tạ, yến,…

 Chỉ tiêu giá trị: biểu hiện bằng đơn vị tiền tệ

như đồng, nghìn đồng, triệu đồng, tỷ đồng tiền

Việt Nam hoặc các ngoại tệ như USD, EUR...3/22/1824IV.1. NHIỆM VỤ CỦA THỐNG KÊ

• Cung cấp các thơng tin thống kê trung thực,

khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời

• Là cơng cụ nhận thức các q trình, hiện tượng

kinh tế xã hội thơng qua đánh giá, phân tích

• Là cơng cụ quan trọng trợ giúp cho việc ra

quyết định thông qua dự báo, hoạch định chiến

lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội

• Đáp ứng nhu cầu thơng tin thống kê của các tổ

chức, cá nhân

3/22/18

25IV.2. PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ

Trải qua 07 bước triển khai cụ thể như sau:

1. Xác định mục đích, đối tượng, nội dung

nghiên cứu

2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê

3. Điều tra thống kê

4. Tổng hợp thống kê

5. Phân tích thống kê

3/22/1826Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×