Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Võ Hoài Bắc phòng Sinh hóa Thực Vật, Viện công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã định hướng nghiên cứu, trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi tron...

Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Võ Hoài Bắc phòng Sinh hóa Thực Vật, Viện công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã định hướng nghiên cứu, trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi tron...

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

Nội dungTrangLỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

PHẦN I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU .............................................................. 3

1.1. Mô tả thực vật cây Xuân Hoa P. palatiferum ................................... 3

1.2. Những nghiên cứu về cây Xuân Hoa P. palatiferum ........................ 4

1.2.1. Kinh nghiệm dân gian sử dụng lá cây Xuân Hoa ......................... 4

1.2.2. Nghiên cứu về thành phần hóa học của lá cây Xuân Hoa ............ 5

1.2.3. Nghiên cứu về dược tính ............................................................... 6

1.3. Định nghĩa và phân loại protease……………………………..….9

1.3.1. Định nghĩa ..................................................................................... 9

1.3.2. Phân loại ........................................................................................ 9

1.4. Ứng dụng của protease ..................................................................... 10

1.5.Những nghiên cứu về protease từ thực vật và từ cây Xuân Hoa P.

palatiferum ............................................................................................... 13

PHẦN II : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………...15

2.1. Nguyên vật liệu .................................................................................. 15

2.1.1. Mẫu thí nghiệm ........................................................................... 15

2.1.2. Hóa chất sử dụng......................................................................... 15

2.1.3. Máy móc, thiết bị ........................................................................ 15

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................. 15

2.2.1. Phương pháp chiết rút protease từ lá Xuân Hoa P. palatiferum . 15

2.2.2. Xác định hoạt độ protease theo phương pháp Anson cải tiến . 162.2.3. Xác định hàm lượng protein theo phương pháp Lowry ............. 18

2.2.4. Phương pháp tinh sạch enzyme .................................................. 19

2.2.5. Điện di protein...........................................................................21

2.2.6. Phương pháp nghiên cứu tính chất của protease ........................ 23

2.2.7. Đánh giá tác dụng làm lành vết thương trên tế bào nguyên sợi

da người theo phương pháp của Laing............................................................25

2.2.8. Phương pháp thống kê................................................................26

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................. 27

3.1. Tinh sạch protease từ lá cây Xuân Hoa P. palatiferum ........................ 27

3.2. Điện di biến tính và khơng biến tính protein ................................. 32

3.3. Ảnh hƣởng của một số chất ức chế đặc hiệu protease................... 34

3.3.1. Ảnh hưởng của PMSF lên hoạt tính protease ............................. 34

3.3.2. Ảnh hưởng của PCMB lên hoạt tính protease .......................... 34

3.3.3. Ảnh hưởng của HgCl₂ lên hoạt tính protease ............................. 35

3.3.4. Ảnh hưởng của O-phenanthroline lên hoạt tính protease……....35

3.4. Khả năng thủy phân của protease trên các cơ chất khác nhau .... 36

3.5. Độ bền của protease. ......................................................................... 37

3.5.1. Độ bền với nhiệt..........................................................................37

3.5.2. Độ bền với pH.............................................................................38

3.5.3. Ảnh hưởng của các ion kim loại lên hoạt tính protease..............39

3.6. Đánh giá tác dụng làm lành vết thƣơng trên tế bào nguyên sợi da

ngƣời ............................................................................................................... 39

PHẦN IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 43

PHỤ LỤC ....................................................................................................... 49DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

Kí hiệu: Tên đầy đủ

BSA: Bovine Seurum Albumin

DMSO: Dimethyl Sulfoxide

EDTA: Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

HPLC: High Performance Liquid Chromatography

OD: Optical Density

SDS-PAGE: Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel

Electrophoresis

TCA: Tricloacetic Acid

UV: Ultra Violet

PCMB: P-chloro-mercuribenzoic acid

PMSF: Phenylmethane sulfonyl fluorideDANH MỤC CÁC BẢNG

BảngTrangBảng 2.1. Xác định đường cong chuẩn của tyrosine ...................................... 17

Bảng 2.2. Xác định đường cong chuẩn protein ............................................... 19

Bảng 2.3: Công thức pha gel tách (12%) ........................................................ 22

Bảng 2.4: Công thức pha gel cô (5%) ............................................................. 22

Bảng 3.1: Kiểm tra hoạt tính protease của từng phân đoạn qua cột Sephadex

G-100 ............................................................................................................... 29

Bảng 3.2: Kiểm tra hoạt tính protease của từng phân đoạn qua cột DEAEcellulose ........................................................................................................... 31

Bảng 3.3: Tóm tắt quá trình tinh sạch protease từ lá cây Xuân Hoa

P.palatiferum ................................................................................................... 32

Bảng 3.4: Hoạt tính của protease P. palatiferum trên các cơ chất khác

nhau………………………………………………………………………….36

Bảng 3.5: Ảnh hưởng của các ion kim loại lên hoạt tính của P. palatiferum

protease………………………………………………………………………39DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ

HìnhTrangHình 1.1: Cây Xuân Hoa P. palatiferum........................................................... 3

Hình 3.1: Sơ đồ làm sạch protease từ lá cây Xuân Hoa P. palatiferum ......... 27

Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn protein protease từ lá cây Xuân Hoa sau khi qua

cột lọc gel Sephadex G-100 ............................................................................ 29

Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn protein protease từ lá cây Xuân Hoa sau khi qua

cột trao đổi ion DEAE- cellulose .................................................................... 30

Hình 3.4: Điện di protein các phân đoạn sau khi qua cột sắc ký trao đổi ion

DEAE- cellulose trên gel polyacrylamid 12% ................................................ 33

Hình 3.5: Phát hiện băng hoạt tính protease từ các phân đoạn sau khi qua cột sắc

ký trao đổi ion DEAE- cellulose trên gel polyacrylamid 12.5% .............................33

Hình 3.6: Ảnh hưởng của PMSF lên hoạt tính protease ................................. 34

Hình 3.7: Ảnh hưởng của PCMB lên hoạt tính protease ................................ 34

Hình 3.8: Ảnh hưởng của HgCl₂ lên hoạt tính protease ................................. 35

Hình 3.9: Ảnh hưởng của O-phenanthroline lên hoạt tính protease ............... 35

Hình 3.10: Độ bền nhiệt của protease ............................................................. 37

Hình 3.11: Độ bền với pH của protease .......................................................... 38

Hình 3.12: Hình ảnh trên kính hiển vi sự hàn gắn vết rạch trên nguyên bào sợi

của protease ..................................................................................................... 40

Hình 3.13: Mức độ hàn gắn vết rạch của protease trên nguyên bào sợi……..41Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà NộiMỞ ĐẦU

 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng protease trong Y học đang

được các nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm. Các nghiên cứu cho thấy

protease có hiệu quả kháng viêm, tiêu các cục máu đơng, làm mau lành vết

thương, chống tắc nghẽn mạch máu, chống ung thư, điều hòa miễn dịch…

Các nghiên cứu trước đây của chúng tôi cho thấy cây Xuân Hoa

Pseuderanthemum palatiferum ( Ness ) Radlk chứa hàm lượng lớn protease.

Cây Xuân Hoa P. palatiferum ( Ness ) Radlk thuộc họ Ơrơ Acanthaceae được

dùng trong dân gian đễ chữa nhiều bệnh. Trong những năm gần đây, nhiều

nhà khoa học Việt Nam và thế giới đã xác minh được một số tác dụng sinh

học của cây thuốc này như: kháng khuẩn, kháng nấm, tác dụng chống oxy

hóa, giảm huyết áp, hạ đường huyết, ức chế acetylcholinesterase. Tuy nhiên,

việc nghiên cứu đặc tính và tác dụng dược lý chỉ tập trung vào nhóm chất thứ

cấp và vẫn còn nhiều cơng dụng khác được lưu truyền trong dân gian của cây

Xuân Hoa P. palatiferum chưa được chứng minh. Cho đến nay chưa có

nghiên cứu nào về tác dụng hàn gắn vết thương của protease mới từ cây thuốc

này.

Do vậy, chúng tôi đã đi tiến hành thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu

hồn thiện quy trình tinh sạch và tác dụng hàn gắn vết thƣơng của

protease từ cây thuốc Xuân Hoa Pseuderanthemum palatiferum (Ness)

Radlk”.

Đề tài chúng tôi nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung những thơng tin

khoa học mới về cây thuốc quý của Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Hồn thiện quy trình tinh sạch protease từ lá cây Xuân Hoa P.

palatiferumHoàng Thị Trang1Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nội- Xác định được protease mới từ cây thuốc này thuộc nhóm

protease nào.

- Xác định tác dụng hàn gắn vết thương của protease tinh sạch từ

cây thuốc này.

Nội dung chính của đề tài:

- Tinh sạch protease từ cây thuốc Xuân Hoa P. palatiferum (Ness)

Radlk đạt hiệu quả cao.

- Xác định ảnh hưởng của các chất ức chế đặc hiệu lên hoạt tính

protease tinh sạch.

- Đánh giá độ bền của protease với nhiệt độ, pH và các ion kim

loại

- Đánh giá khả năng thủy phân của protease trên một số cơ chất

khác nhau

- Đánh giá tác dụng hàn gắn vết thương của protease trên in vitro.Hoàng Thị Trang2Lớp 13 - 01 K20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Võ Hoài Bắc phòng Sinh hóa Thực Vật, Viện công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã định hướng nghiên cứu, trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tôi tron...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×