Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

SttThời

gianNội dung01938Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán

trên sông Bạch Đằng02981Nhà Tiền Lê chiến thắng quân Tống xâm

lược031075 1077Nhà Lý chiến thắng quân Tống xâm lược

lần thứ hai ( đây là chiến thắng gắn liền

với bài thơ thần của Lý Thường Kiệt)041258Nhà Trần chiến thắng quân Mông cổ lần

thứ nhất051285Nhà Trần chiến thắng quân Nguyên Mông

lần thứ nhất061287 1288Nhà Trần chiến thắng quân Mông cổ lần

thứ nhất071418 1428Một số cuộc kháng chiến từ thế kỉ X – thế kỉ XVIIICuoäc khởi nghóa do Lê Lợi lãnh đạo chống

quân Minh tháng lợi3. Nét đặc trưng của truyền thống u nước Việt Nam

thời phong kiến

a) Cơ sở hình thànhVậy truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong

kiến có nét đặc trưng gì nổi bật?3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam

thời phong kiến

b) Đặc trưng của truyền thống yêu nước

Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng

nổi bật nhất của truyền thông yêu nước Việt Nam

•Khái qt lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:“ Dân ta có một lòng nồng

nàn yêu nước. Đó là một

truyền thống quý báu của ta.

Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ

Quốc bò xâm lăng thì tinh thần

ấy lại sôi nổi, nó kết thành

một làn sóng vô cùng maïnh3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam

thời phong kiến

c) Biểu hiện của lòng yêu nước

Trong chiến đấu chống ngoại xâm:

•Đồn kết đấu tranh chống ngoại xâm

•Căm thù giặc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược để

giành và giữ gìn độc lập

•Phát triển kinh tế đề phục vụ cuộc cơng cuộc kháng chiến

•u nước thương dân của giai cấp thống trịHiện nay, truyền thống yêu nước được biểu hiện như thế nào?Tôn trọng nguồn cội, tổ tiênGiỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)Biết ơn những người có cơng với đất nướcTượng Nguyễn HuệLăng Chủ tịch Hồ Chí MinhHọc tập và đem tri thức đi xây dựng quê hươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×