Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích tình huấn phi đạo đức trong hoạt động marketing

Phân tích tình huấn phi đạo đức trong hoạt động marketing

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Phân tích tình huấn phi đạo đức trong hoạt động marketingNguồn tư liệu tham khảoBài giảng đạo đức trong marketing.

Bộ mơn Văn hóa doanh nghiệp

Giảng viên: Hồ Quốc Đức (VHU)Các trang wed:

http://vietbao.vn

www.youtube.com

www.vov.vn

www.google.com.vnwww.kienthucnguoitieudung.comChân thành cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích tình huấn phi đạo đức trong hoạt động marketing

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×