Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.

b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.2.b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động bán hàng.Bán hàng lừa gạt, sản phẩm được ghi “giảm giá”, “thấp hơn mức bán lẻ dự kiến” trong khi chưa bán được

mức giá đó.

Hoặc là ghi nhãn “sản phẩm giới thiệu” cho sản phẩm bán đại trà. Hoặc là giả vờ bán thanh lý.

Bao gói và dán nhãn lừa gạt: Ghi loại “mới”, “đã cải tiến”, “tiết kiệm” nhưng thực tế sản phẩm khơng hề có

những tính chất nàyNhử và chuyển kênh: Đây là biện pháp marketing dẫn dụ khách hàng bằng một “mồi câu” để phải chuyển kênh

sang mua sản phẩm khác với giá cao hơn.    Lơi kéo: Là biện pháp marketing dụ dỗ người tiêu dùng mua những thứ mà lúc đầu họ không muốn mua và

không cần đến bằng cách sử dụng các biện pháp bán hàng gây sức ép lớn, lôi kéo tinh vi, bất ngờ hoặc kiên trì.        Bán hàng dưới chiêu bài nghiên cứu thị trường2.b/ Marketing phi đạo đức trong quan hệ với đối thủ cạnh

tranh.

Cố định giá cả

Phân chia thị trường

Bán phá giá

Hai hình thức trên là vơ đạo đức vì chúng gây rối loạn cơ chế định giá trong thực qua việc

ngăn cản thị trường hoạt động, tạo điều kiện hình thành độc quyền bằng cách tạo thuận lợi

cho người bán, loại trừ điều kiện cạnh tranh.Sử dụng những biện pháp thiếu văn hố khác để hạ uy tín của cơng ty đối thủ. Ví dụ như dèm

pha hàng hố của đối thủ cạnh tranh. Hoặc đe dọa người cung ứng sẽ cắt những quan hệ

làm ăn với họ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b/ Marketing phi đạo đức trong hoạt động quảng cáo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×