Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng sở, vị trí gắn biển và kích thước của biển theo quy định. Công sở phải treo

quốc kỳ trong các ngày làm việc và ngày lễ.

Cơng sở phải có bộ phận thường trực hoặc bảo vệ công sở, hướng dẫn

khách và cơng dân đến làm việc theo đúng trình tự thủ tục. Cổng vào của cơng

sở cần bố trí hợp lý bản vẽ sơ đồ cơ quan để tiện cho khách và công dân đến liên

hệ.

Đối với công sở lớn phải bố trí phòng đợi cho khách và cơng dân đến làm

việc. Phòng chờ gắn biển ghi một số quy trình thủ tục, thời gian giải quyết một

số cơng việc nhất định.

Các phòng, ban phải có gắn biển tên chức năng, cơng chức phụ trách đón

tiếp phòng ban đó phải có biển ghi rõ tên, chức vụ đặt ở bàn làm việc.

Đối với công sở thường xuyên tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành

chính cho cơng dân, tổ chức nên đặt hòm thư góp ý ở nơi tiếp công dân.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ công sở phải luôn được bảo

quản, duy tu, bảo dưỡng thường xun, có phương án dự phòng trong những

trường hợp khẩn cấp.

Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị làm việc trong công sở một cách khoa học,

gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện khi giải quyết công việc.

* Vai trò của cơng sở

Cơng sở là nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà

nước. Là nơi chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của nền hành chính nhà nước,

cung cấp dịch vụ cơng, thực hiện giao dịch giữa cơ quan Nhà nước với công

dân, tổ chức, giữa cơ quan Nhà nước với nhau.

Công sở với những trang thiết bị, những kiến trúc xác định là điều kiện tối

thiểu cần thiết để đảm bảo cho hoạt động hành chính. Nếu cơng sở hành chính

được thiết kế hiện đại, sơ đồ bố trí các phòng làm việc hợp lý với những trang

thiết bị hữu dụng sẽ tạo ra một cơ quan hành chính nhà nước hoạt động có hiệu

quả cao.6Cơng sở uy nghiêm, vị trí thuận tiện sẽ giúp cho hoạt động của cơ quan

tăng thêm hiệu lực và rút ngắn thời gian thực hiện những giao dịch giữa các cơ

quan hữu quan và với công dân, tổ chức.

* Đặc điểm của công sở

Công sở thường gắn liền với nhà nước, do nhà nước quản lý theo các quy

định của nhà nước.

Công sở luôn gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao cho các ngành,

lĩnh vực hay lãnh thổ, được Nhà nước bảo đảm về mọi phương tiện để hoạt động

có hiệu quả.

Cơng sở có tên gọi riêng, có con dấu theo quy định, có nội quy, quy chế

làm việc riêng, phải chịu trách nhiệm pháp lý trước các cơ quan tài phán có thẩm

quyền.

Cơng sở có tài sản cơng độc lập, sử dụng ngân sách Nhà nước theo kế

hoạch, có trụ sở hoặc các văn phòng đại diện trong và ngồi phạm vi lãnh thổ

Việt Nam.

Công sở là cơ sở để đảm bảo cho hoạt động của cơ quan được thực hiện.

Công sở đặt tại các địa điểm thuận lợi cho đi lại, giao tiếp và tiến hành các

quan hệ đối nội và đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

1.1.2. Bài trí cơng sở

Bài trí cơng sở được hiểu là cách sắp xếp, bố trí cơ quan, phòng làm việc,

tạo dựng mơi trường làm việc thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cơng

việc. Do đó, bài trí cơng sở có ý nghĩa quan trọng, thơng qua cách bài trí cơng sở

có thể thấy được tiềm lực của cơ quan, trình độ và phong cách làm việc, tạo hình

ảnh đẹp cũng như sự đánh giá cao về cơ quan, lãnh đạo, nhân viên.

Bài trí cơng sở bao gồm các cơng việc như: sắp xếp phòng làm việc; sắp

xếp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cơ quan một cách hợp

lý, khoa học, ngăn nắp; tổ chức sắp xếp xung quanh khu vực làm việc, các cơng

trình thuộc khn viên của cơ quan.7Việc bài trí cơng sở khơng chỉ nhằm hỗ trợ hoạt động của cơ quan được

thuận lợi, liên tục mà còn tạo mơi trường làm việc thoải mái, khích lệ nhân viên

làm việc sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công.

Bài trí cơng sở phải tùy thuộc vào điều kiện, quy mô, ngành nghề lĩnh vực

hoạt động từng cơ quan để có phương án bài trí cơng sở phù hợp, đem lại hiểu

quả cao nhất. Tận dụng tối đa nguồn lực của cơ quan, sử dụng tiết kiệm tránh

lãng phí tài sản, thời gian.

1.2. Khái quát về Viện Nghiên cứu Hệ gen

1.2.1. Lịch sử hình thành của Viện Nghiên cứu hệ gen

Viện Nghiên cứu hệ gen là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm

KHCN Việt Nam, với tên giao dịch quốc tế là Intitute of Genome Research, tên

viết tắt là IGR.

Đầu tháng 8 năm 2012, “Đề án thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen” được

thông qua, gồm 6 đơn vị trực thuộc, với đội ngũ cán bộ ban đầu gồm 24 người.

Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện KHCN Việt Nam đã ký Quyết định số

1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện

Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ tháng 9/2012, Viện Nghiên cứu hệ gen chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đã ký Quyết

định chuyển đổi tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện KHCN Việt

Nam thành Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNViệt Nam.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Viện

Viện Nghiên cứu hệ gen là đơn vị sự nghiệp cơng lập hoạt động theo loại

hình tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa

học cơ bản.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu hệ gen gồm có Viện trưởng và các Phó Viện

trưởng giúp việc.

Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam bổ nhiệm và

miễn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về mọi mặt hoạt động của Viện.

Phó Viện trưởng là người giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước

Viện trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Phó Viện

trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm

8theo đề nghị của Viện trưởng. Viện Nghiên cứu hệ gen có 03 Phó Viện trưởng

giúp việc cho Viện trưởng.

Hiện nay, Viện có tổng số 40 cán bộ, trong đó có 3 Phó giáo sư, 13 Tiến

sỹ, 13 Thạc sỹ, 10 cử nhân/ kỹ sư, 1 cao đẳng, với 7 đơn vị trực thuộc:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen:

Lãnh đạo ViệnHội đồng khoa họcViện trưởngPhó Viện trưởng 1Phòng

Hệ gen

học chức

năngPhó Viện trưởng 2Phó Viện trưởng 3Phòng

Quản lý

tổng

hợpPhòng

Đa dạng

sinh học

hệ genPhòng

Hệ gen

học

ngườiPhòng

Hệ gen

học mơi

trườngPhòng

Phân tích

hệ genGhi chú:

: phối hợp hoạt động

: lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp9Phòng

Hệ gen

học vi

sinh1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu hệ gen

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các sinh vật khác;

đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen và các lĩnh vực có

liên quan.

* Chức năng: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các

sinh vật khác; đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen và

các lĩnh vực có liên quan.

* Nhiệm vụ:

- Về khoa học và cơng nghệ:

1) Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hệ gen người Việt Nam; giải mã hệ

gen người Việt Nam;

2) Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các hệ gen khác;

3) Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực omics, tin sinh học

và các lĩnh vực liên quan;

4) Phát triển công nghệ, triển khai và chuyển giao công nghệ; tư vấn, dịch

vụ thuộc các lĩnh vực omics, tin sinh học, giám định gen và các lĩnh vực khác có

liên quan;

5) Đào tạo nhân lực khoa học, cơng nghệ có trình độ cao và hợp tác quốc

tế về hệ gen và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu

viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự

nghiệp công lập; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm,

khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định của Viện

Hàn lâm KHCN Việt Nam.

- Về tài chính, tài sản:

+ Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Viện Nghiên cứu hệ gen

trình Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật về

ngân sách nhà nước;10+ Quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách

nhiệm quyết tốn thuộc thẩm quyền của Viện.

+ Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và quy định của

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp

luật và của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm

KHCN Việt Nam giao cho.

Tiểu kết

Trong chương 1, em đã đưa ra cơ sở lý luận về cơng tác bài trí cơng sở và

khái qt về Viện nghiên cứu hệ gen. Đây là cơ sở để triển khai nội dung thực

trạng cách bài trí cơng sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen trong chương tiếp theo.11Chương 2

THỰC TRẠNG CÁCH BÀI TRÍ CƠNG SỞ

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

Công sở là nơi làm việc, nơi diễn ra mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Việc bố trí cơng sở có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả hoạt động của cơ quan,

một công sở được bố trí khoa học, ngăn nắp, đầy đủ phương tiện kỹ thuật, được

áp dụng cơng nghệ thơng tin sẽ góp phần hỗ trợ q trình giải quyết cơng việc

của tồn cơ quan, đem lại hình ảnh thân thiện, đánh giá cao đối với cơ quan,

lãnh đạo cũng như các cán bộ, nhân viên.

Viện nghiên cứu Hệ gen là cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu

khoa học, để đảm hoạt động hành chính và hoạt động nghiên cứu có điều kiện

thực hiện tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả các cơng tác, các phòng làm việc của

Viện được phân chia theo các khu chức năng gồm khu vực hành chính và khu

vực nghiên cứu. Khu vực nghiên cứu bao gồm phòng làm việc của các phòng

chun mơn và các phòng thí nghiệm.

2.1. Bài trí phòng làm việc của Lãnh đạo

Lãnh đạo là người có rất nhiều cơng việc với tính chất quan trọng, liên

quan đến mục tiêu, phương hướng, các quyết định hoạt động của tồn cơ quan.

Là người có trách nhiệm cao nhất trước kết quả hoạt động tại cơ quan. Việc tạo

môi trường làm việc thoải mái, thuận tiện, giúp lãnh đạo thốt khỏi những cơng

việc sự vụ sẽ góp phần hỗ trợ cho lãnh đạo có thời gian suy nghĩ và giải quyết

những công việc quan trọng. Để thực hiện được điều đó, cơng tác bố trí phòng

làm việc cho lãnh đạo là cơng tác ưu tiên hàng đầu trong q trình tổ chức cơ

quan.

Vị trí phòng làm việc của lãnh đạo là vị trí trung tâm hay là còn gọi là ví trí

đắc địa của cơng sở, có thể dễ dàng nắm bắt theo dõi các hoạt động của cơ quan,

vừa thuận tiện cho công tác quản lý của lãnh đạo vừa tạo điều kiện cho việc báo

cáo, xin ý kiến của các đơn vị, cá nhân khi cần thiết. Khơng được bố trí phòng

làm việc của lãnh đạo ở tầng thấp nhất hay tầng cao nhất của tồn nhà, thường là

tầng giữa.

12Phòng của lãnh đạo cần được đặt ở nơi thuận tiện đi lại, làm việc, có khơng

gian thống và rộng, đầy đủ cửa sổ giúp lưu thơng khơng khí. Đối với phòng

làm việc ở chỗ cao tầng nên thể lựa chọn phòng có cửa sổ nhìn ra bên ngồi là

khung cảnh xung quanh cơ quan, có cây xanh, hay khoảng khơng bầu trời, tránh

chọn phòng có cửa sổ đối diện với tường của tòa nhà khác, như vậy sẽ giúp lãnh

đạo cảm thấy thoải mái, thư giãn giảm sự căng thẳng vì áp lực cơng việc. Nếu

sắp xếp phòng làm việc của lãnh đạo cùng tầng với các phòng khác thì vị trí

phòng lãnh đạo cần được ưu tiên trước.

Việc bài trí trong phòng làm việc của lãnh đạo rất quan trọng, gắn liền với

hoạt động hàng ngày của lãnh đạo, nếu bài trí không phù hợp sẽ làm ảnh hưởng

tới chất lượng giải quyết công việc. Lãnh đạo là người thường xuyên phải đón

tiếp, trao đổi cơng việc với các đối tác, những người quan trọng đối với hoạt

động của cơ quan, do đó việc bố trí trong phòng làm việc của lãnh đạo còn tác

động khơng nhỏ tới hình ảnh, sự đánh giá của đối tác về lành đạo nói riêng, bộ

mặt cơ quan nói chung.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trong phòng làm việc của lãnh đạo

bao gồm: Bàn làm việc, bàn tiếp khách, máy tính, máy in, tủ đựng tài liệu, điện

thoại, điều hòa…ngồi ra có thể thiết kế chậu cây xanh, lọ hoa nhằm tạo sự tươi

mới, thẩm mỹ cho phòng làm việc.

Mơ tả cách bài trí phòng làm việc của Lãnh đạo:

Phòng làm việc của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hệ gen được bố trí tại tầng

2, bên trên phòng Quản lý tổng hợp.

Bàn làm việc của Lãnh đạo được bố trí bên phải theo hướng cửa ra vào,

tránh kê bàn làm việc đối diện trực tiếp với của ra vào nhằm tránh sự ồn ào, các

hoạt động bên ngồi ảnh hưởng đến khơng gian làm việc của lãnh đạo. Trên bàn

làm việc cần sắp xếp biển tên, chức vụ của lãnh đạo, máy vi tính, máy in, điện

thoại…các trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc.

Đằng sau bàn làm việc là vị trí tủ đựng tài liệu, thuận tiện cho việc tìm

kiếm và lưu giữ tài liệu trong khi làm việc. Phía tường bên phải bàn làm việc có13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ KHÁI QUÁT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×