Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.11 Dữ liệu bit 1 nhận được từ DHT22

Hình 1.11 Dữ liệu bit 1 nhận được từ DHT22

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hơi từ các nguyên liệu hóa chất có thể gây trở ngại cho quá

trình đo của DHT22 làm giảm độ chính xác của các giá trị nhiệt độ

và độ ẩm

- Độ ẩm phụ thuộc tương đối nhiều vào nhiệt độ, đó là lý do

tại sao cần sử dụng cơng nghệ để nhiệt độ được đo một cách chính

xác.

- Tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc tia cực tím trong thời gian

dài có thể làm giảm độ chính xác khi làm việc của DHT22

- Chất liệu dây dẫn là chì hoặc nhơm được khuyến khích khi

kết nối với DHT22 để tăng hiệu quả

- Hạn chế sử dụng DHT22 trong điều kiện có sương hoặc hơi

nước nhiều

- Khơng sử dụng DHT22 trong bất kỳ trường hợp nào khi nó

đã bị hỏng, để tránh nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

1.2.3 Web server

Tổng quan về Internet và Web

Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính được kết nối với

nhau, có thể chia sẽ dữ liệu cho nhau. World Wide Web (WWW) là

một hệ thống server chứa thông tin (siêu văn bản) mà người dùng

có thể sử dụng thơng qua web browser.Hình 1.12 Web Server

Mơ hình mạng máy tính có dạng Client - Server trong đó

Server (máy chủ) là máy tính sử dụng để các máy tính truy cập,

các máy tính truy cập được gọi là Client. Ví dụ khi người dùng truy

cập vào một trang web www.google.com thì Server là máy chủ23chứa dữ liệu của www.google.com còn Client là máy tính cá nhân

của người dùng.

TCP/IP là giao thức truyền dữ liệu giữa 2 máy tính, mỗi máy

tính có một địa chỉ IP (Internet Protocol) xác định. Địa chỉ IP là cụm

gồm 4 số giới hạn từ 0 - 255 có dạng A.B.C.D. Ví dụ như

193.168.1.93

Domain name (tên miền) là một định danh để xác định vị trí

của một máy tính trên mạng internet. Domain name chỉ có duy

nhất và khơng trùng nhau. Ví dụ như www.google.com là duy nhất.

Website được chia thành 2 dạng: website tĩnh và website

động. Website tĩnh là những website khơng có khả năng tương tác

với người dùng, thường sử dụng các ngôn ngữ như HTML, DHTML…

Website động là những website có tính tương tác cao giữa người

dùng và quản trị, được xây dụng bằng ngôn ngữ ASP, PHP… cùng

với sự kết hợp của cơ sở dữ liệu. Website động có phần quản trị

web để cập nhập nội dung website như website tin tức, bán hàng…

có phần bình luận cho các thành viên trong diễn đàn…

Như vậy, để tạo một web server đòi hỏi người dùng cần

chuẩn bị cho mình:

- Web browser (trình duyệt web) như Internet Explorer,

Google Chrome, Mozzila Firefox…

- Trình soạn thảo văn bản: Notepad, Notepad ++, PHP

Designer…

- Chương trình chạy web server.

Thiết lập webserver bằng Apache

Apache là một phần mềm có nhiều tính năng mạnh và linh

hoạt dùng để làm webserver. Raspberry Pi sử dụng hệ điều hành

Linux là Raspbian, được tạo ra từ nền tảng của hệ điều hành

Debian. Nên việc cài đặt Apache cũng tương tự, ngoài ra do nhà

phát triển cũng đã tích hợp Apache sẵn có trong kho ứng dụng nên

chỉ cần dùng lệnh để cài đặt nó.

24Sau khi xây dựng trang web hoàn chỉnh, copy trang web vào

thư mục /var/www/. Như vậy mỗi lần truy cập địa chỉ IP của

Raspberry trên trình duyệt web thì sẽ chạy trang web thu thập dữ

liệu đã xây dựng. Tuy nhiên web server chỉ mới hoạt động trong

mạng LAN, muốn trang web hoạt động trên mạng Internet cần

phải xuất bản web server lên internet. Nếu muốn thử nghiệm trang

web có thể dùng ứng dụng miễn phí như No-IP và đăng ký miễn phí

tên miền để xuất bản web server lên Internet.

Một số đặc điểm của Apache như sau:

- Hỗ trợ đầy đủ những giao thức HTTP trước đây như

HTTP/1.1

- Miễn phí và được cộng đồng người dùng hỗ trợ lớn.

- Có thể cấu hình và mở rộng những module.

- Cung cấp mã nguồn đầy đủ và đăng ký không hạn chế.

- Chạy trên nhiều hệ điều hành như Linux, Windows…

Bố cục trang web

Giao diện trang web được viết bằng các ngôn ngữ thường

gặp trong lập trình web như HTML, Javascript, Jquery (một module

của Javascript)… Trong đề tài này có sử dụng ngơn ngữ HTML tích

hợp với Python chủ yếu để tạo nên bố cúc cho trang web.

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản chứ không

phải một ngôn ngữ lập trình, nhằm tạo ra các trang web tĩnh dựa

trên các thẻ (tags) đánh dấu, dựa vào các thẻ đánh dấu để trình

duyệt cách hiển thị. HTML chứa các thành phần định dạng để báo

cho trình duyệt web biết cách để hiển thị một trang web. Một

trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính:

- Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh…).

- Các thẻ tag HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các

dữ liệu được hiển thị trên trình duyệt.

HTML bao gồm một loạt các mã ngắn nhập vào một tệp tin

văn bản của tác giả trang web. Văn bản được lưu dưới dạng tệp

25“html” và được xem qua trình duyệt, như Internet (Web Browser),

Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome… Trình duyệt

này đọc tệp và dịch văn bản sang dạng hiển thị, hy vọng hiển thị

trang như tác giả đã dự định. Viết HTML đòi hỏi sử dụng các thẻ

một cách chính xác để tạo tầm nhìn thích hợp. Có thể sử dụng bất

cứ thứ gì từ trình soạn thảo văn bản thơ sơ đến một trình biên tập

đồ hoạ mạnh mẽ để tạo các trang HTML. Các phần tử HTML là các

khối xây dựng của các trang HTML. Với các cấu trúc HTML, hình

ảnh và các đối tượng khác, chẳng hạn như các mẫu tương tác, có

thể được nhúng vào trang được hiển thị. Nó cung cấp một phương

tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu diễn ngữ nghĩa

kết cấu cho văn bản như tiêu đề, đoạn, danh sách, liên kết, dấu

nháy kép và các mục khác. Các phần tử HTML được mô tả bởi các

thẻ, được viết bằng các dấu ngoặc góc. Ví dụ như:HoặcHTML có thể nhúng chương trình được viết bằng ngơn ngữ

kịch bản như JavaScript ảnh hưởng đến hành vi và nội dung của

các trang web. Bao gồm CSS xác định giao diện và bố cục của nội

dung

1.2Kết luận chương 1

Chương 1 trong đề tài này trình bày khái quát về tổng quan

thu thập dữ liệu, các phương pháp cũng như ứng dụng của việc thu

thập dữ liệu đối với đời thực. Ngoài ra chương này còn giới thiệu

sâu hơn về thu thập dữ liệu trên Raspberry Pi, giới thiệu tổng quát

về chiếc máy tính thu nhỏ Raspberry Pi, cảm biến DHT22 cũng như

26các đặc điểm và ứng dụng của nó để ta thấy được sự phổ biến và

lợi ích từ ứng dụng của việc thu thập dữ liệu trong cuộc sống.27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.11 Dữ liệu bit 1 nhận được từ DHT22

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×