Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Biểu đồ luồng dữ liệu

2 Biểu đồ luồng dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và n hangT.t khỏch hngt.t phn hi

Khách hng

Khỏch

hàngH thng

qun lớ bỏn

hngHng

Nh cung cấpHĐ t.toánKhách hàng`Hàng

Đơn đặt hàngHĐ t.toánNhà cung cấp

t.t phản hồi lô hàngNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

117Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhĐơn đặt hàng

Nhà cung cấpHàng+HĐ

Hàng bị lỗi

Kho hàngNhập hàngPhiếu nhập

Đơn đặt hàngBảng báo giá

Sổ cơng nợ

Bán hàngBáo cáoHố đơn

T.t

khách

hàng

T.t

phản

hồi

Hàng

+HĐPhiếu xuấtKhách hàngNgũn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

118Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

a. Chức năng kho hàng

Lập phiếu nhậpLập phiếu xuấtPhiếu xuấtPhiếu

xuấtPhiếu

nhậpPhiÕunhập

Phiếu

xuÊtThống kê X,N,T`Thủ kho

Bảng thống kêNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

119Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngb. Chức năng báo cáo

Bản báo cáo xuất, nhập, tồnBan giám đốcBản BC doanh thu

BC xuất,nhập,tồn`BC doanh thuPhiếu nhậpPhiếu xuấtBản BC cơng nợ KHHố đơnSổ công nợBC công nợ định kỳ

KHBC công nợ NCCBản BC cônog nợ NCCNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

120Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngc. Chức năng nhập hàngT.t

thị

trườn

g`Đơn đặt hàng

Khảo sát thi

trườngLập đơn

đặt hàngĐơn

hàngNhà cung cấpNhân viên MakettingBảng báo giáPhiế

u

t.tố

nSổ cơng nợHoá đơnNhận hàngPhiếu nhậpThanh toánHàng+HĐNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

121Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngd. Chức năng bán hàng

Nhân viên bán hàngt.t

khác

h

hàngĐơn đặt hàngLập đơn đặt hàngCập nhật KH

Sổ công nợBảng báo giáHoá đơnGiao hàngPhiếu xuất

Hàng+HĐLập hoá đơn t.toán

Phiếu t.toánNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1Khách hàng22Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngBiểu đồ thực thể liên kết:

KHACH_HANG( Mã KH, Tên KH,Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Điện

thoại, Fax, SốTK) .

NHACC( Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Điện thoại, Tên hàng, Số lượng,

Đơn giá)

HOA_DON( Mã HĐ, loại HĐ,Mã KH, Tên KH, Mã NCC, Tên NCC,

Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền,Tên NV lập, Ngày TT).

KHO_HANG( Ma MH,Ten hang, Trạng thái hàng, Số lượng, Giá,Ngày

cập nhật kho)Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

123Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngMối liên hệ của các thực thể:

KHACH_HANGHOA_ DONMa KH

Tên KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Điạ chỉ

Điện thoại

Fax

Số TKMa HD

Loai HD(mua/ban)

Ma Kh

Ten Kh

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten NV

Ngay TT1Đặt

muaN1

Nhậ

nN

Gửi1..N1

KHO_HANGNHACCMa MH

Ten MH

Trang thai hang

So luong

Gia

Ngay cap nhat khoMa NCC

Ten NCC

Dia chi

Ten hang

So luong

Don giaNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1NNhậ

n124Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

* Thực thể khách hàng ở dạng ban đầu cũng là dạng chuẩn 1,chuẩn 2,chuẩn 3:

KHACH_HANG

Ma KH

Ten KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Dia chi

Dien thoai

fax

So TK* Thực thể nhà cung cấp ở dạng ban đầu:

NHACC

Ma NCC

Ten NCC

Dia chi

Dien thoai

Ten hang

So luong

Don giaNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

125Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngĐưa về dạng chuẩn 1:

NHACCHANG_NCCMa NCCMa NCCTen NCC1Dia chiC

CNMa MH

Ten MHDien thoaiSo luongSo TkGiaĐưa về dạng chuẩn 2:

HANG_NCC

Ma NCCMAT_HANG_CC

1Ma MHThuộcSo luongNMa MH

Ten MH

GiaỞ dạng chuẩn 2 cũng là dạng chuẩn 3:Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

126Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng* Thực thể HOA_DON ở dạng ban đầu:

HOA_DON

Ma HĐ

Loai HD

Ma KH

Ten KH

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten nv lap

Ngay TTNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

127Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Biểu đồ luồng dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×