Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số ý kiến đề xuất và hoàn thiện hệ thống

Một số ý kiến đề xuất và hoàn thiện hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

+Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng: Là dịch vụ có những ưu đãi đối

với khách hàng thường xuyên mua hàng tại công ty, do nhân viên kinh doanh chịu

trách nhiệm .

Hơn nữa, trong tình hình thương mại, điện tử đang phát triển một cách

nhanh chóng thì nhu cầu mua bán hàng qua mạng là cấp thiết. Nhiều doanh nghiệp, cá

nhân tham gia bởi tính tiện lợi , nhanh chóng của thương mại , điện tử .

Vì vậy, cần xây dựng một website bán hàng qua mạng; chứ không chỉ dừng lại ở mức

quảng cáo cung cấp thông tin như hiện nayChương 2. Phân tích

2.1 Xây dựng mơ hình nghiệp vụ

2.1.2 Lập bảng phân tích các yếu tố của bài toán

Động từ+Bổ ngữ

Danh từ

Khảo sát thị trường

Lập đơn

hàng

Nhận

hàng

Lập

hoá đơn

Cập nhật thơng tin khách

hàng

Giao

hàng

Kiểm tra hàng

Thanh tốn tiền

Thống kê hàng xuất,

nhập, tồn

Lập

phiếu nhập kho

Lập

phiếu xuất kho

Báo cáo

hàng xuất, nhập,

tồnLoại sản phẩm

Khách hàng

Nhân viên bán hàng

Cơng ty cổ phần nhựa rạng

đơng

Hố đơn

Phòng kế toán

Phiếu xuất kho

Phiếu nhập kho

Thủ kho

Đơn đặt hàng

Giám đốc

Sổ cơng nợ

Phiếu thanh tốn

Nhà cung cấp

Bảng báo giá

Nhân viên maketingNhận xét

=

Tác nhân

Tác nhân

=

Hồ sơ dữ liệu

Tác nhân

Hồ sơ dữ liệu

Hồ sơ dữ liệu

Tác nhân

Hồ sơ dữ kiệu

Tác nhân

Hồ sơ dữ liệu

Hồ sơ dữ liệu

Tác nhân

Hồ sơ dữ liệu

Tác nhân2.1.3 Phân tích tác nhân và xác định tương tác

a. Xác định tác nhân :

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

112Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Khách hàng, nhân viên bán hàng, thủ kho, giám đốc, nhân viên maketting

b. Xác định tương tác :

8 luồng thơng tin trong đó có 3 luồng từ tác hân đến hệ thống và 5 luồng từ hệ thống

đến tác nhân2.1.4 Biểu đồ ngữ cảnh

T.tin khách hàng

KHÁCH HÀNGT.tin phản hồiĐơn đặt hàngHỆ THỐNG

QUẢN LÍ

BÁN HÀNGHố đơn+ hàngNHÀ CUNG CẤPHố đơn+Hàng

Thơng tin phản hồi về lô hàng2.1.5 Xác định các chức năng và lập biểu đồ phân cấp chức năng

a. Xác định chức năng

Các chức năng chi tiết láNhóm lần 11. Khảo sát thị trường

2. Lập đơn hàng

3. Nhận hàng

4. Thanh tốn tiền

5. Cập nhật thơng tin khách hàng

6. Lập đơn hàng

7. Lập hoá đơn

8. Giao hàng

9. Lập phiếu nhập

10. Lập phiếu xuất

11. Thống kê hàng xuất, nhập, tồn

12. Báo cáo hàng xuất, nhập, tồn

13. Báo cáo doanh thu

14. Báo cáo công nợ nhà cung cấp

15. Báo cáo công nợ định kì khách

hàngNhập hàng-Bán hàng

Hệ thống quản lí bán

hàng

Kho hàng

Báo cáoBiểu đồ phân cấp chức năng:Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1Nhóm lần 213Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngQUẢN LÝ BÁN HÀNG1.NHẬP HÀNG1.1. Khảo sát thị

trường1.2. Lập đơn

hàng2.BÁN HÀNG2.1. Cập nhật

khách hàng2.2. Lập đơn đặt

hàng1.3. Nhận hàng

2.3. Lập hoá đơn

1.4. Thanh toán

2.4. Giao hàng3.THỐNG KÊ

KHO HÀNG

3.1. Thống kê

hàng xuất, nhập,

tồn3.2. Lập phiếu

nhập3.3. Lập phiếu

xuất4.BÁO CÁO4.1. Báo cáo

hàng xuất, nhập,

tồn4.2. Báo cáo

doanh thu4.3. Báo cáo

cơng nợ nhà

cung cấp

4.4. Báo cáo

cơng nợ đinh kì

khách hàng2.1.6 Mô tả chi tiết các chức năng lá

a. Chức năng “khảo sát thị trường”:

Hàng tháng bộ phận maketing sẽ đi khảo sát thị trường để xem các mặt hàng nào

được khách hàng ưa chuộng. Sau đó họ viết báo cáo nộp lại cho phòng kinh doanh.

b. Chức năng “lập đơn đặt hàng”:

Sau khi phòng kinh doanh nhận được báo cáo từ bộ phận maketing thì phòng kinh

doanh sẽ căn cứ vào báo cáo để lập đơn hàng theo yêu cầu của nhà cung cấp cung cấp

hàng cho công ty

c. Chức năng “nhận hàng”:

Nhà cung cấp căn cứ vào đơn hàng sẽ chuyển hàng đến công ty kèm theo phiếu

xuất kho. Thủ kho sẽ nhận hàng vtừ bộ phận giao hàng của nhà cung cấp.Khi nhận

hàng thủ kho sẽ kiểm tra xem có đủ số lượng trong đơn đặt hàng khơng và chất lượng

của các mặt hàng.Nếu hàng kém chất lượng sẽ được trả lại cho nhà cung cấp.Hàng

không bị lỗi thì sẽ được nhập vào kho.

d.Chức năng “thanh toán tiền”:

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

114Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Sau khi nhận hàng thủ kho viết báo cáo đưa lên phòng kinh doanh, phòng kinh

doanh sẽ lập phiếu thanh tốn tiền hàng rồi gởi lên phòng tài chính, phòng này sẽ có

nhiệm vụ thanh tốn tiền cho nhà cung cấp.

E. Chức năng “Cập nhật thông tin khách hàng”:

Khi khách hàng đặt hàng với số lượng lớn thì bộ phận bán hàng sẽ cập nhật tơng tin

khách hàng, còn nếu khách hàng mua lẽ với số lượng nhỏ thì hệ thống sẽ không lưu

thông tin khách hàng.

f. Chức năng “Lập đơn đặt hàng”:

Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, bộ phận bán hàng sẽ lập đơn đặt hàngvà đưa

cho khách hàng xem đã đúng yêu cầu chưa, nếu đúng sẽ kí tên vào đơn đặt hàng.

g. Chức năng “Lập hoá đơn”:

Đối với khách hàng mua với số lượng lớn: Sau khi khấch hàng đã kí vào đơn đặt

hàng thì bộ phận bán hàng sẽ lập hoá đơn dựa vào danh mục hàng có trong đơn đặt

hàng rồi chuyển xuống phòng tài chính, khách hàng sẽ thanh tốn tiền tại đây.

Đối với khấch hàng mua với số lượng nhỏ thì khách hàng sẽ thanh toán và lấy hàng

tại của hàng. Đến cuối ngày bộ phận bán hàng sẽ lập hoá đơn và gửi lên phòng tài

chính.

h. Chức năng “giao hàng”:

Chỉ áp dụng đối với khách hàng mua hàng số lượng lớn, tuỳ vào hình thức khách

hàng lựa chọn để cơng ty cơng ty sẽ giao hàng cho khách hàng.

i.

Chức năng “Lập phiếu nhập”:

Sau khi nhận hàng từ nhà cung cấp thì bộ phận quản lí kho sẽ lập phiếu nhập kho

gửi lên cho phòng kinh doanh.

k. Chức năng “Lập phiếu xuất”:

Sau khi nhận được dơn đặt hàng của khàch hàng từ bộ phận bán hàng thì bộ phận

quản lí kho sẽ lập phiếu xuất hàng gửi lên pòng kinh doanh và cho xuất hàng.

l. Chức năng “thống kê hàng xuất, nhập, tồn”:

Bộ phận quản lí kho sẽ viết báo cáo thống kê hàng xuất, nhập, tồn trong kho.

m.Chức năng “báo cáo hàng xuất nhập tồn”:

Sau khi thống kê hang xuất, nhập, tồn thì viết báo cáo và gửi lên phòng kinh doanh.

n. Chức năng “báo cáo doanh thu”:

Bộ phận tài chính sẽ dựa vào hoá đơn xuất, nhập hàng, các khoản thu chi, công nợ

để viết báo cáo doanh thu và gửi lể phòng giám đốc.

t. Chức năng “báo cáo cơng nợ nhà cung cấp”:

Bộ phận tài chính sẽ báo cáo các khoản nợ nhà cung cấp bao gồm thời gian, số

lượng và hạn trả theo định kì.

x.Chức năng “Báo cáo cơng nợ định kì khách hàng”:

Bộ phận tài chính thống kê những khoản nợ của công ty rồi gửi lên ban giám đốc.2.1.7 Tìm các hồ sơ sử dụng và lập ma trân thực thể chức năng

Dựa vào cột 2, cột 3 của bảng phân tích ta có được các hồ sơ như sau:stt Tên hồ sơ dữ liệu

1 Hoá đơn

2 Phiêú xuất kho

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

115Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

3

4

5

6

7Phiếu nhập kho

Đơn đặt hàng

Sổ cơng nợ

Phiếu thanh tốn

Bảng báo giáMa trận thực thể chức năng

Các thực thể

dữ liệu

1.Bảng báo

giá

2. Đơn dặt

hàng

3.Phiếu nhập

kho

4.Phiếu xuất

kho

5.Hố đơn

6.Sổ cơng nợ

Các chức

năng nghiệp

vụ

1.Nhập hàng123RCU2.Bán hàngRU4C3.Kho hàngUU4.Báo cáoRR2.256RUCURRBiểu đồ luồng dữ liệu2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnhNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

116Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hang va n hangT.t khỏch hngt.t phn hi

Khách hng

Khỏch

hàngH thng

qun lí bán

hàngHàng

Nhà cung cấpHĐ t.tốnKhách hàng`Hàng

Đơn đặt hàngHĐ t.tốnNhà cung cấp

t.t phản hồi lô hàngNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

117Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhĐơn đặt hàng

Nhà cung cấpHàng+HĐ

Hàng bị lỗi

Kho hàngNhập hàngPhiếu nhập

Đơn đặt hàngBảng báo giá

Sổ cơng nợ

Bán hàngBáo cáoHố đơn

T.t

khách

hàng

T.t

phản

hồi

Hàng

+HĐPhiếu xuấtKhách hàngNgũn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

118Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

a. Chức năng kho hàng

Lập phiếu nhậpLập phiếu xuấtPhiếu xuấtPhiếu

xuấtPhiếu

nhậpPhiÕunhập

Phiếu

xuÊtThống kê X,N,T`Thủ kho

Bảng thống kêNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số ý kiến đề xuất và hoàn thiện hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×