Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mạch dao động và mạch Reset:

Mạch dao động và mạch Reset:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1Ðặc tính của tinh thể thạch anh là tính áp điện (Piezoelectric Effect) theo đó khi ta

áp một lực vào 2 mặt của lát thạch anh (nén hoặc kéo dãn) thì sẽ xuất hiện một điện

thế xoay chiều giữa 2 mặt. Ngược lại dưới tác dụng của một điện thế xoay chiều, lát

thạch anh sẽ rung ở một tần số không đổi và như vậy tạo ra một điện thế xoay chiều

có tần số khơng đổi. Tần số rung động của lát thạch anh tùy thuộc vào kích thước

của nó đặc biệt là độ dày mặt cắt. Khi nhiệt độ thay đổi, tần số rung động của thạch

anh cũng thay đổi theo nhưng vẫn có độ ổn định tốt hơn rất nhiều so với các mạch

dao động không dùng thạch anh (tần số dao động gần như chỉ tùy thuộc vào thạch

anh mà khơng lệ thuộc mạch ngồi).

1.2.Mạch Reset

Chân Reset (chân 9) có tác dụng reset chip AT89C51, mức tích cực của chân này là

mức 1, để reset ta phải đưa mức 1 (5V) đến chân này với thời gian tối thiếu 2 chu

kỳ máy (tương đương 2  S – đối với thạch anh 12MHz).

Tần số làm việc AT89C51f f TA

12

1Chu kỳ máy = thời gian sử lý 1 lệnh: T = fKhi reset thì trạng thái của RAM nội không thay đổi, bảng trạng thái của các thanh

ghi khi reset.

1.3.Mạch hiển thị đếm ngược LED 7 đoạnHình 3.3 Hình dạng điện trở thanh

Việc giải mã nhị phân sang led 7 đoạn điều được thực hiện trên vi điều khiển. Led 7

đoạn được nối theo kiểu anode chung, nghĩa là: chân nguồn chung của led được

nối lên dương nguồn. Led hoạt động với dòng tối thiểu là 20mA. Sử dụng port

(P0): P0.0, P0.1, P0.2, P0.3, P0.4, P0.5, P0.6, P0.7. Với các chân điều khiển hoạt

động thông qua các transistor NPN C2383 điều khiển hoạt động ở chế độ bão hòa

GVHD:Hồng Thị Hằng[30]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1cung cấp dòng cho LED sáng. Transistor NPN C2383 được nối với port (P3) của vi

điều khiển có chức năng khuyếch đại dòng cho led hoạt động bình thường.Hình 3.3 Sơ đồ mạch hiển thị đếm ngược1. 4. Mạch hiển thị LED đơn

P2.0: Nối với đèn xanh đường 1 .

P2.1: Nối với đèn vàng đường 1.

P2.2: Nối với đèn đỏ đường 1.

P2.3: Nối với đèn đỏ đi bộ đường 1

P2.4: Nối với đèn xanh đường 2.

P2.5: Nối với đèn vàng đường 2.

P2.6: Nối với đèn đỏ đường 2.

P2.7: Nối với đèn đỏ đi bộ 2

Sử dụng các led đơn nối cathode chung. Còn các chân anode thì được nối vào điện

trở R. Và nó được điều khiển bởi các chân P2.0, P2.1, P2.2, P2.3…

Vì LED đơn có dòng hoạt động khoảng 10mA trở lên nên ta có thể chọn điện trở R

sao cho phù hợp.

Nguồn được cấp: Vcc = +5V.

GVHD:Hoàng Thị Hằng[31]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1Điện áp phân cực thuận của các LED:

 Led xanh: Vx = 2V – 2.8V. Led vàng: Vv = 2V- 2.5V. Led đỏ: Vd = 1.4V- 1.8V.Mạch hiển thị led đơn

1.5.Sơ đồ kết nối các khối:Khối Nút Bấm,Khối Điều KhiểnKhối Hiển ThịSet và ResetKhối NguồnGVHD:Hoàng Thị Hằng[32]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1- Chức năng từng khối:

 Khối nút bấm

Hiệu chỉnh thời gian tín hiệu đèn hiển thị

Reset tín hiệu hiển thị về ban đầu

 Khối nguồnKhối nguồn cung cấp nguồn cho cả mạch vi xử lý và mạch hiển thị. Ở đây ta chỉ

dùng nguồn 5v

 Khối vi xử lý

Khối vi xử lý có nhiệm vụ xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiển các đèn sáng

chình xác để điều khiển các phương tiện giao thông đi đúng luật.

 Khối hiển thị

Hiển thị thời gian các đèn báo hiệu lênh giao thông: được phép đi, đi chậm,

dừng. Để chỉ thị các phương tiện giao thông,cùng người đi bộ thực hiện theo

quy định1.6.Lưu đồ thuật tốn:

1.6.1Tuần tự hoạt động

GVHD:Hồng Thị Hằng[33]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1BeginXanh AC 25s,

Đỏ BD 25sĐỏ BD 5s,

Vàng AC 5sĐỏ AC 25s,

Xanh BD 25sVàng BD 5s,

Đỏ AC 5sEND1.6.2.Lưu đồ thuật tốnGVHD:Hồng Thị Hằng[34]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng n

Khoa: Điện- Điện TửGVHD:Hồng Thị HằngĐồ Án Tích Hợp Mức 1[35]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 12.Thiết kế phần cứng

2.1.Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiểnGVHD:Hoàng Thị Hằng[36]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 12.2.Thi cơng

2.2.1.Sơ đồ bố trí linh kiện2.2.2.Sơ đồ đi dây board mạch:GVHD:Hoàng Thị Hằng[37]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1 Hình ảnh thực tế board mạch điều khiển :

GVHD:Hoàng Thị Hằng[38]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 13.Phần lập trình

GVHD:Hồng Thị Hằng[39]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa: Điện- Điện TửĐồ Án Tích Hợp Mức 1$INCLUDE(REG51.INC)

ORG 0000H

MAIN:

MOV 7EH,#15 ;NAP GIA TRI DEM MAC DINH

MOV 7FH,#10

MAIN1:

CALL CTA; CHAY DO 1 - XANH 2

CALL CTB; CHAY DO 1 - VANG 2

CALL CTC; CHAY XANH 1 - DO 2

CALL CTD; CHAY VANG 1 - DO 2

JMP MAIN1

; ***************************

CTA:; HIEN THI DO 1 - XANH 2 - DO DI BO 2

MOV A,#10010100B

MOV P2,A; CHO HIEN THI MA LED DON

MOV R0,7EH; GIA TRI DEM DO 1=30S

MOV R1,7FH; GIA TRI DEM XANH 1=25SNEXT1:;LED 7 THANH DEM LUI

CALL HT ; GOI CHUONG TRINH HIEN THI

DEC R0; GIAM BIEN DEM

DEC R1

JNB P1.0,BAN_DEMJNB P1.1,SETUP

GVHD:Hoàng Thị Hằng[40]SVTH: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Văn TùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mạch dao động và mạch Reset:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×