Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết

Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Cách tiến hành: Giáo viên kiểm tra bài.

- LPHT tổ chức chơi trò chơi Hộp q bí mật với nội dung về cá.

+ Cá sống ở đâu? Thở bằng gì?

+Nêu ích lợi của cá?

- GV NX, tun dương

C. Giới thiệu bài: Hơm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chim.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

*Mục tiêu:

- Nêu được ích lợi của chim đối với con người

- Nêu được ích lợi của chim đối với con người

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp

Việc1 : Quan sát và thảo luận

- Nhóm trưởng các nhóm điều

+ Bước 1: Làm theo nhóm:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu thảo khiển các bạn quan sát hình SGK

T.102,103 và tranh, ảnh sưu tầm

luận theo gợi ý sau:

/?/ Chỉ, nói tên các bộ phận bên ngoài của được.

những con chim có trong hình. Nhận xét về -Thảo luận theo câu hỏi gợi ý của

độ lớn của chúng. Loài nào biết bay, loài nào GV.

-Thống nhất KQ

biết bơi, loài nào chạy nhanh?

/?/ Bên ngồi cơ thể có gì bảo vệ? Bên trong

cơ thể của chúng có xương sống khơng?

/?/ Mỏ chim có đặc điểm gì chung? Chúng

dùng mỏ để làm gì?

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày,

+ Bước 2. Làm việc cả lớp:

=> Kết luận: Chim là động vật có xương mỗi nhóm giới thiệu về 1 con. - sống. Tất cả các lồi chim đều có lơng vũ, có - Nhóm khác bổ sung.

- Lớp rút ra đặc điểm chung về

mỏ, hai cánh và hai chân.

*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào loài chim.

hoạt động chia sẻ nội dung học tập

* Việc 2: Làm việc với các tranh, ảnh sưu

tầm được:

+ Bước 1. Làm việc theo nhóm:

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn

- GV chia lớp làm 4 nhóm, nêu yêu cầu thảo

phân loại tranh, ảnh theo các

luận.

nhóm: biết bay, biết bơi, có giọng

hót hay...

/?/ Tại sao chúng ta khơng nên săn, bắt, phá

- Lồi chim mất đi sẽ ảnh hưởng

tổ chim?

đến môi trường tự nhiên.

- Các nhóm trưng bày bộ sưu tập

của nhóm mình và cử người

thuyết minh về những loài chim

sưu tầm được.

+ Bước 2. Làm việc cả lớp:

-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ nội

dung HT trước lớp

+ Đại diện các nhóm thi diễn

thuyết về đề tài “Bảo vệ các loài

chim trong tự nhiên”.

+HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến.- Bình chọn bài thuyết trình hay nhất, khen.-HS bình chọn

-Lắng nghe- GV kể cho lớp nghe câu chuyện “Diệt chim

sẻ”.

? Qua câu chuyện này ta rút ra được điều gì?

(Giáo dục BVMT)

-HSTL…

- GV hướng dẫn HS chơi" Bắt chước tiếng

chim hót".Câu hỏi nhận xét- đánh giá (5 phút):

- GV yêu cầu HS kể theo nhóm; kể tên 1 số lồi chim. Nhận xét.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau Thú

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.

* Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................Luyện từ và câu

ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 5)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, dựa theo mẫu ở SGK viết báo cáo về 1 trong 3 nội

dung học tập, lao động hoặc công tác khác.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết báo cáo.

3. Năng lực cần phát triển - Thái độ: Phát triển năng lực suy nghĩ độc lập cá nhân,

hợp tác và vận dụng làm bài tập. Giáo dục học sinh u thích mơn học và tìm hiểu tiếng

Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp - hát

B. Kiểm tra bài cũ:

* Mục tiêu: Ôn lại kiến thức bài cũ.

* Cách tiến hành: Giáo viên kiểm tra bài.

- Gọi 3 học sinh lên bảng. GV yêu cầu HS kể các từ về lễ hội, đặt câu, HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.

C. Giới thiệu bài: Giáo viên giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động dạyHoạt động học1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)

- Hs nêu các bước làm một báo cáo

- Hs nêu các bước làm một báo cáo

-HS nhận xét câu TL của bạn

- Gv nhận xét- đánh giá

- Kết nối với nội dung bài

2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút);

trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

Việc 1: kiểm tra đọc (số HS lớp chưa

đạt YC của các tiết trước đó).

-GV yêu cầu HS lên bốc thăm

- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được

xem lại bài 2phút )

- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.

Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc

-HS trả lời câu hỏi

( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi

cho phù hợp)

*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế

M1+ M2

- GV nhận xét, đánh giá

-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm

+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về

nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.

3.Hoạt động thực hành (15 phút)

*Mục tiêu:

- Dựa vào báo cáo tiết 3, dựa theo mẫu ở SGK viết báo cáo về 1 trong 3 nội dung

học tập, lao động hoặc công tác khác.

- Hs viết, đọc báo cáo trước lớp

*Cách tiến hành:

Bài tập 2 :

Hoạt động cá nhân –cặp đôi -cả lớp

+ đọc yêu cầu BT và mẫu báo cáo. Lớp

-GV gọi HS đọc YC của bài

theo dõi SGK.

-GV giao nhiệm vụ

+HS làm việc cá nhân

- GV nhắc HS nhớ lại ND báo cáo ở tiết +Viết báo cáo vào vở.

3, viết lại đúng mẫu, đủ thơng tin, rõ

- Làm miệng

ràng, trình bày đẹp.

+HS trao đổi cặp đôi -> chia sẻ trước lớp

- GV và HS nhận xét, bình chọn báo cáo + Một số HS đọc lại bài.

viết tốt nhất

- Hs đọc bài của mình

-Gv nhận xét đánh giá+ Nhận xét chữa lỗicâu, lỗi dùng từ trong

bài giúp bạn.4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)

- NX tiết học: tuyên dương Hs viết câu hay, đúng cấu trúc ngữ pháp

- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.

- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII-tiếp”

Câu hỏi nhận xét- đánh giá (5 phút):

- GV yêu cầu 3 HS thi viết câu về nội dung học tập.- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.

- Dặn về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi GHKII - tiếp theo”.

* Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................Tốn

CÁC SỐ CĨ NĂM CHỮ SỐ (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục,

hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ khơng có đơn vị nào ở hàng đó

của số có 5 chữ số.

- Biết thứ tự của các số có năm chữ số và ghép hình.

- HS làm được BT:1,2 (a,b), 3 (a,b),4.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc viết các số có 5 chữ số.

3. Năng lực cần phát triển - Thái độ: Phát triển năng lực suy nghĩ cá nhân, giải quyết

vấn đề; năng lực hợp tác nhóm và trình bày trước lớp. Giáo dục học sinh tính cẩn thận,

chính xác. Yêu thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập, bảng con, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp, hát.

B. Kiểm tra bài cũ:

* Mục tiêu: Ôn lại kiến thức bài cũ.

* Cách tiến hành: Giáo viên kiểm tra bài.

-T/C Gọi thuyền.

+LPHT điều hành: Nội dung về bài học Số có năm chữ số

+ Đọc số 52134, 20130

+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.- GV chấm và sửa bài 5HS trong vở.

- Giáo viên nhận xét.

C. Giới thiệu bài: Giáo viên giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Hoạt động hình thành kiến thức: ( 10 phút)

* Mục tiêu:

-Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng

chục, hàng đơn vị là 0 .

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

Việc 1: Giới thiệu các số có năm chữ

số (cả trường hợp có chữ số 0)

- GV kẻ bảng HD (SGK) lên bảng.

- Quan sát bảng.

- Yêu cầu HS nhận xét, nêu cách đọc, - HS nhận xét bảng, 1 số HS lên bảng

viết số.

vừa nêu cách viết số, đọc số và điền số

- GV lưu ý cho HS M1,2 đọc đúng quy vào bảng.

định với các số hàng chục là 0, hàng -HS chia sẻ ý kiến

đơn vị khác 0.

-GV kết luận

2.Hoạt động thực hành: ( 18 phút)

* Mục tiêu:

- HS vận dụng kiến thức thực hành các BTl; 2 (a,b), 3 (a, b), 4.

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

a. Bài tập 1:

Làm việc cá nhân – Cả lớp

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- HS nêu yêu cầu bài tập

- GV giao nhiệm vụ

- HS làm bài cá nhân vào vở

+ Yêu cầu quan sát và hoàn thành các - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn

câu trong bài.

- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả

*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn

-Thống nhất cách làm và đáp án đúng

thành BT

*Dự kiến KQ:

- GV củng cố cách viết, đọc số

Một số HS đọc, viết lại số.

+ Sáu mươi hai nghìn ba trăm

+ Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh

một. (...)

b. Bài tập 2(a, b)

Làm việc cá nhân – Cả lớp

-18301, 18302,... đếm thêm 1

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập

+ HS làm bài -> chia sẻ,

- GV yêu cầu HS làm bài N2

+HS lớp nhận xét dãy số.

- HD nhận xét sự sắp xếp trong dãy số. a)18301, 18302, 18303, 18304,....

- Yêu cầu làm chữa bài

b)32 606, 32 607, 32 608,...

-GV chốt đáp án

*GV lưu ý HS M1 +M2 nhận biết số

liền trước, liền sau ...

c. Bài tập 3 (a,b)

Làm việc cặp đôi – Cả lớp

- HS nêu yêu cầu bài tập

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài cá nhân vào vở -> Trao

- GV yêu cầu HS làm bài N2

đổi vở.- Nêu nhận xét sự sắp xếp các số trong - Đại diện HS lên bảng gắn phiếu lớn

dãy số

- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả

-Thống nhất cách làm và đáp án đúng

*Dự kiến KQ:

a) 18000, 19000,.... (đếm thêm 1000)

-GV củng cố sự sắp xếp trong dãy số.

b) 47 000, 47 100, 47 200,... (đếm thêm

100) (...)

d. Bài tập 4

- HS nêu yêu cầu bài tập

Làm việc nhóm – Cả lớp

- HS trao đổi nhóm.

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Đại diện HS lên

-GV giao nhiệm vụ

- GV trợ giúp cho nhóm HS còn lúng Trưng bày KQ ->Chia sẻ KQ trước lớp

kết quả

túng.

-Thống nhất cách xếp hình

- GV chốt kiến thức

µBài tập PTNL:

Bài tập 2c. (M3+M4):

Bài tập 3c. (M3+M4):

-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo -HS đọc nhẩm YC bài

+ Học sinh tự làm bài vào vở BT rồi

kết quả.

báo cáo với giáo viên.

- GV chốt đáp án đúng

Câu hỏi nhận xét- đánh giá (5 phút):

- GV yêu cầu HS nêu lại ND bài học,

- Thi sắp xếp trong dãy số: 18301, 18302, 18303, 18304

- GV nhận xét.

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Luyện tập

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.

* Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................Tập viết

ƠN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 6)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả

lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II

- Viết đúng các âm đầu, vần dễ lẫn: r/d/gi, tr/ch, l/n, uôt/uôc, ât/âc, iêc/iêt, ai/ ay.

2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng viết đúng, trình bày bài khoa học.

3. Năng lực cần phát triển - Thái độ: Phát triển năng lực suy nghĩ sáng tạo, hồn

thành bài viết. Có ý thức giữ vở sạch, yêu thích luyện chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập, bảng con, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp - hát

B. Kiểm tra bài cũ:

* Mục tiêu: Ôn lại kiến thức bài cũ.

* Cách tiến hành: Giáo viên kiểm tra bài.

- Giáo viên chấm và nhận xét vở của 5 HS tiết trước.

C. Giới thiệu bài: Giáo viên giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)

- Lớp hát tập thể

- Cả lớp hát bài “Mái trường mến yêu”

- Viết bảng con

- Hs viết từ: long lanh, quả chuối

- GV nhận xét

- Lắng nghe, ghi bài vào vở

- Kết nối với nội dung bài

2. Hoạt động luyện đọc: (15 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút);trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

Việc 1: kiểm tra đọc (số HS hạn chếchưa đạt yêu cầu).

-GV yêu cầu HS lên bốc thăm

- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được

xem lại bài 2phút )

- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.

Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc.

-HS trả lời câu hỏi

(Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi

cho phù hợp)

*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế

M1+ M2

- GV nhận xét, đánh giá

-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm

+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về

nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.

3.Hoạt động thực hành (15 phút)

*Mục tiêu:

- Viết đúng các âm đầu, vần dễ lẫn: r/d/gi, tr/ch, l/n, uôt/uôc, ât/âc, iêc/iêt, ai/ ay.

- Hs làm bài vào vở.

*Cách tiến hành:

Việc 1: Trò chơi Tiếp sức:

Hoạt động nhóm -> cả lớp

- GV dán 2 tờ phiếu lên bảng. Nêu yêu - 1HS đọc yêu cầu BT. Lớp đọc thầm

cầu của trò chơi tiếp sức.

đoạn văn và làm bài.

- Chọn HS của 2 nhóm tham gia thi

- 2 nhóm HS, mỗi nhóm 3 em thi tiếp sức

+TBHT điều hành

( chọn chữ thích hợp để điền, chữ không

+ GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải thích hợp gạch bỏ). Mỗi lần 1HS điền 1

đúng.

chữ sau đó chuyền bút cho HS khác (làm

trong 3 phút).

=> Thứ tự các từ cần điền: rét, buốt, Trời rét, rét buốt, ngất ngưởng, trụi lá,

ngất, lá, trước, nào, lại, chưng, biết, làng, trước sân, nhà nào, bánh chưng, khơng

tay.

biết,....

- HS đọc lại đoạn văn đã hồn chỉnh.

Việc 2: HS Làm vở

- HS hoàn thành bài vào vở

-GV QS trợ giup HS M1 hoàn thành ND

bài

-GV chấm, đánh giá

+ Soát bài chữa lỗi (đổi vở theo cặp )

+ Nhận xét chữa lỗi bài của bạn

4. Hoạt động nối tiếp: (3 phút)

- NX tiết học: tuyên dương Hs viết đẹp

- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.

- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKII- tiếp”

Câu hỏi nhận xét- đánh giá (5 phút):

- GV yêu cầu 3 HS thi luyện viết: “rét buốt, ngất ngưởng, trụi lá”.

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.

- Dặn về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi GHKII - tiếp theo”.

* Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................Chính tả

ƠN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 7)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả

lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải ô chữ.

3. Năng lực cần phát triển - Thái độ: Phát triển năng lực suy nghĩ, giải quyết vấn đề

và vận dụng làm bài tập. Giáo dục tính cẩn thận, có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập, bảng con, bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Ổn định tổ chức: Ổn định nề nếp - hát

B. Kiểm tra bài cũ:

* Mục tiêu: Ôn lại kiến thức bài cũ.

* Cách tiến hành: Giáo viên kiểm tra bài.

- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc bài. Yêu cầu TLCH, nêu nội dung bài, HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.

C. Giới thiệu bài: Giáo viên giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng.

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động: ( 2 phút)

- Cả lớp hát bài “Thầy cô cho em mùa xuân”

- Kết nối với nội dung bài

2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút);

trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK II

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

Việc 1: kiểm tra đọc (số HS của lớp

chưa đạt YC qua các lần KT đọc).

-GV yêu cầu HS lên bốc thăm

- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được

xem lại bài 2phút )

- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc

-HS trả lời câu hỏi

( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi

cho phù hợp)

*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế

M1+ M2

- GV nhận xét, đánh giá

-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm

+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về

nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.

3.Hoạt động thực hành (15 phút)

*Mục tiêu:

-Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi Ô chữ

*Cách tiến hành:

Bài tập 2 : Giải Ô chữ

Hoạt động cả lớp

+ 2HS đọc lại, lớp đọc thầm SGK.

- Gọi Hs đọc YC trong sgk

-GV nêu tên T/C, cách chơi và luật chơi. +HS làm việc cá nhân -> trao đổi 1 số

câu hỏi sgk đưa ra

(...)

+HS chia sẻ trước lớp-> thống nhất:

- TBHT điều hành hoạt động T/C

 Dãy chữ hàng ngang

-Động viên HS nhút nhát tham gia vào

Dòng 1: PHÁ CỖ

hoạt động chung (...)

Dòng 2: NHẠC SĨ

-Trợ giúp HS hạn chế

Dòng 3: PHÁO HOA

Dòng 4: MẶT TRĂNG

Dòng 5: THAM QUAN

Dòng 6: CHƠI ĐÀN

Dòng 7: TIẾN SĨ

Dòng 8: BÉ NHỎ

 Dãy chữ hàng dọc: PHÁT MINH

-GV chốt KQ đúng

- Chép bài vào vở.

Câu hỏi nhận xét- đánh giá (5 phút):

- GV yêu cầu 3 HS thi luyện viết: “phá cỗ, nhạc sĩ, tiến sĩ”.

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.

- Dặn về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi GHKII - tiếp theo”.

* Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×