Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công của lực điện

Công của lực điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Công của lực điệnĐiện trường tác dụng lực

điện lên các điện tích điểm

đặt trong nó và sinh cơng.

Đó là công công của lực

điện.3. Công của lực điện+Cq+B_EHF

dq dịch chuyển theo đoạn thẳng BCCông

điện:củalựcABC = F.BC.cosα

= F.BH

= q.E.d:3. Công của lực điện

q dịch chuyển theo đoạn BDC :

_E+Cq+BD

HFdABDC = ABD + ADC

=

F.BD

F.DC.cosα

= F.BD + F.DH

= F.BH

= q.E.d+3. Công của lực điện

+

s2

s1 x

2s3MCCông

điện:củalựcABC = A(s1)

A(s2) + …x3+x

B_E1H

d+= F.x1 + F.x2 + …

= F. (x1 + x2 + …)

= F.BH

= q.E.d3. Công của lực điện

KẾT LUẬNCông của lực điện làm di

chuyển một điện tích từ điểm

này sang điểm khác trong điện

trường (tónh) tỉ lệ với độ lớn

điện tích di chuyển , không phụ

thuộc vào hình dạng đường đi

mà chỉ phụ

vào vò trí

A = thuộc

qE. d

điểm đầu và điểm cuối.4. Điện thế. Hiệu điện thế

Khái niệm

Giả sử một điện tích +q nằm tại điểm M dịch

chuyển ra xa vô cực

M

WM phụ thuộc vào q

và điện trường tại Mq>0VMVMWM

Không phụ thuộc vào q chỉ phụq thuộc vào điện trường tại M

Đặc trưng cho điện trường về phương điện tạo ra

thế năng của điện tích q →điện thế tại M4. Điện thế. Hiệu điện thế

Định nghĩa

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc

trưng riêng cho điện trường về phương điện tạo ra thế năng

của điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công

của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và

độ lớn của qAM �

VM 

q( 1)

Đơn vị là Vôn (V)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công của lực điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×