Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đường sức điện trường

Đường sức điện trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Đường sức điện trường2. Đường sức điện trường

Các tính chất của đường sức

Qua mỗi điểm trong điện trường, tồn tại duy nhất một

đường sức, các đường sức không cắt nhau.Các đường sức xuất phát ở điện tích dương, kết thúc ở

điện tích âm hoặc ở vơ cùng, vì vậy các đường sức là

các đường khơng khép kín (điện trường tĩnh)Các đường sức có mật độ cao tại nơi có điện trường

mạnh và ngược lại.3. Công của lực điện

A = F.S.cosαbiểu thức tính cơng cơ học ?

FαS3. Cơng của lực điệnĐiện trường tác dụng lực

điện lên các điện tích điểm

đặt trong nó và sinh cơng.

Đó là cơng cơng của lực

điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đường sức điện trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×