Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng thêm số lần Undo cho Excel

Tăng thêm số lần Undo cho Excel

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để làm điều này, trước h t, bạn hãy thoát khỏi Excel. Sau đó bạn chạy lệnh Run của

Windows (Start | Run, hoặc nhấn phím Window + R), gõ vào đó Regedit.exe và nhấn OK.Khi bạn đã mở được chương trình Regedit, hãy tìm đ n khóa:

HKEY_CURRENT_USER \ Sofware \ Microsof \ Office \ 11.0 \ Excel \ Options

Con s 11.0 ở trên đây có thể khác, ví dụ với Excel2000 thì nó là 10.0, với Excel 2 là

12.0010 thì nóNhấn Edit | New | DWORD Value (xem hình). Một mục mới New Value #1 sẽ

trong khung bên phải, bạn nhập vào đó chữ UndoHistory, và nhấn Enter.được tạo raNhấn đúp (double-click) vào mục UndoHistory mới tạo, rồi gõ vào hộp thoại mở ra một con

s bất kỳ, miễn là lớn hơn 16 và nhỏ hơn 100. Nhấn OK, rồi thoát Regedit.Bạn hãy khởi động lại Excel và thử làm gì trong đó, rồi nhấn vào nút Undo xem bạn có thể

Undo được bao nhiêu lần nhé. Hy v ng rằng Undo 100 lần, đã là quá đủ cho bạn. Tuy nhiên,

n u bạn nhấn lưu bảng tính, thì danh sách các tác vụ có thể Undo10.Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính ExcelBước 1: Khi nhập liệu vào bảng tính Excel, thơng thường ta nhập cả h và tên vào cùng

một ơ. Tuy nhiên, có khi sau đó ta cần phải tách riêng tên ra khỏi h và tên đệm, n u làm

thủ công bằng thao tác sao chép rồi dán qua ơ khác thì sẽ rất bất tiện. N u sử dụng hàm

Right k t hợp với một vài hàm khác thì cũng có thể cho ra k t quả như bạn mu n, nhưng

trong một s trường hợp sẽ cho k t quả khơng chính xác. Có một phương pháp t i ưu hơn

sẽ giúp bạn hồn thành t t cơng việc này, cách th c hiện cũng khá đơn giản như sau:

Bước 2: - Trên bảng tính chứa cột h tên cần tách, nhấn Alt+F11

Bước 3: - Ti p theo, bạn nhấn menu Insert và ch n Module sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn

thảo.Bước 4: Bạn nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ soạn thảo:

Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)

Dim j As Integer

Name = Trim(ten)

For j = Len(Name) To 1 Step -1

If Mid(Name, j, 1) = " " Then

If lg = "1" Then

Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)

Else

Tachten = Lef(Name, j)

End If

Exit ForEnd If

Next

End FunctionBước 5:- Bạn nhấn Ctrl+S để lưu lại và quay trở về bảng tính Excel.

Bước 6:- Bây giờ để ti n hành tách riêng h và tên đệm vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô

mới chứa h và tên đệm rồi nhập vào công thức =TachTen(B3,0) và nhấn Enter sẽ thấy ngay

k t quả.

- Để tách riêng tên vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô sẽ chứa tên cần tách và nhập vào công

thức =TachTen(B3,1) rồi nhấn Enter là xong.

Ghi chú: B3 chính là địa chỉ của ơ ban đầu chứa cả h , tên đệm và tên.

11.Tạo mục lục trong ExcelNếu bạn đã tốn quá nhiều thời gian trong một workbook (bảng tính) với rất nhiều worksheet

(trang tính), bạn sẽ cảm thơng được sự khó khăn trong việc tìm kiếm một trang tính nào đó.

Khi đó, có lẽ ta nên lập một chỉ mục các trang tính đang có để thuận tiện cho việc điều

hướng trong bảng tính.

Bằng cách sử dụng một chỉ mục các trang tính sẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng

điều hướng trong bảng tính, chỉ bằng một cú nhấp chuột sẽ đưa bạn đến chính xác nơi bạn

muốn đến mà khơng lo bị nhầm lẫn. Bạn có thể tạo một chỉ mục trong một vài cách: bằng

tay, tự động tạo ra bởi mã VBA, hoặc là sử dụng trình đơn tùy chọn theo ngữ cảnh (thậm

chí có thể dùng các hàm Macro4 – khơng trình bày ở đây).

Tạo chỉ mục thủ công

Cách này rất dễ làm, bạn chỉ cần chèn mới một worksheet và đăt cho nó một cái tên, ví dụ

như tên là Index. Sau đó, bạn nhận vào tên của các worksheet có trong workbook và tạo

các siêu liên kết (hyperlink) đến các worksheet tương ứng với tên mà bạn nhập.

Để tạo hyperlink bạn chọn tên sheet, sau đó vào Insert | chọn Hyperlink tại nhóm Links |

Insert | Hyperlinks] hoặc nhấn phím tắt là Ctrl+K để mở hộp thoại Insert Hyperlink.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng thêm số lần Undo cho Excel

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x