Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dùng 1 Checkbox hoặc 1 Toggle Button để xem và ẩn dữ liệu:

Dùng 1 Checkbox hoặc 1 Toggle Button để xem và ẩn dữ liệu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Toolbox, trong Excel 2003 ch n trong view – Toolbar – Control Toolbox, vẽ lên sheet 1 cái.

Trong hình, tơi làm thử 2 cái.Nhấn vào nút design, click ch n cái control bạn vừa vẽ, nhấn thêm nút Property.

sổ Property, sửa dòng Caption thành View/ Hide, sửa dòng Linked Cell thành $C Trong cửa

$2. (cả 2010

và 2003 như nhau, cả checkbox và Toggle Button như nhau).Bây giờ khi bạn click ch n checkbox hoặc nhấn nút Toggle, ô C2 sẽ lần lượt có các giá trị

TRUE và FALSE..............Bây giờ giả sử vùng dữ liệu của bạn gồm 4 fields, trong đó bạn chỉ mu n 3 fields hiện thường

xun, còn field thứ 4 thì khi nào cần mới hiện ra để xem, khơng cần thì dấu đi. Bạn đánh

dấu ch n vùng chứa field 4, trong 2010 bạn vào tab Home, Conditional Formating, New

Rule,

ch n ti p ―use a formula to determine which cells to format‖, trong 2003 là Fornat Conditional Formating - ch n ti p ―Formula is‖. Trong ô k b n, bạn gõ: = $C$2=FALSE.Nhấn vào nút Format, định dạng font chữ màu trắng. Nhấn OK và OK. Nhấn nút design 1 lần

nữa để thoát ta khõi ch độ design Mode. Và nhấn nút toggle hoặc click ch n cái checkbox

xem k t quả.N u bạn không thích thì định dạng ơ C2 chữ trắng ln, để khỏi thấy chữ TRUE, FALSE

hiện lên.

2. Tắt mở định dạng màu cho ô:

Dùng Conditional Formating nhằm tô màu ô theo điều kiện giúp ta dễ tìm được những ơ có

giá trị đặc biệt cho trước. Excel 2010 có nhiều định dạng khác nhau cho giá trị s nằm trong

khoảng cho trước. Nhưng biện pháp để mở tắt bằng checkbox là khơng có sẵn.Tương t như phần trên, ta tạo ra 1 checkbox hoặc 1 Toggle Button link tới ô $C$2. Nhưng

lần này ta đặt name cho nó là IsFill chẳng hạn. Ta cũng đặt name cho ô $A$2 là BeginNum

và $B$2 là EndNum, với A2 là giới hạn dưới thí dụ 100, và B2 là giới hạn trên thí dụ 1.000.

Trong vùng dữ liệu B5:B16, ta mu n giá trị nào nằm trong khoảng BeginNum và EndNum sẽ

được tô màu. Vậy dùng conditional Formating như trên, ch n vùng C8:C18, lần này cơng

thức là:

=AND($C8>=BeginNum,$C8<=EndNum,IsFill)

Ch n cho nó 1 định dạng màu theo ý mu n.

K t quả: khi nhấn button hoặc click checkbox thay đổi trạng thái thành True, các ô chứa s

trong khoảng (100, 1.000) sẽ được tô màu, các ơ còn lại khơng tơ. Khi thay đổi thành False,

các ơ trở lại bình thường.

Đồng thời, vì bạn đặt công thức liên quan đ n BeginNum và EndNum, nên khi thay đổi 2 s

này, k t quả tô màu cũng thay đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dùng 1 Checkbox hoặc 1 Toggle Button để xem và ẩn dữ liệu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×