Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu Sử dụng chức năng AutoFill

Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu Sử dụng chức năng AutoFill

Tải bản đầy đủ - 0trang

MonTue, Wed, ThuMondayTuesday, Wednesday, ThursdayJanFeb, Mar, AprJan, AprJul, Oct, JanJan-99, Apr-99Jul-99, Oct-99, Jan-0015-Jan, 15-Apr15-Jul, 15-Oct1999, 20002001, 2002, 20031-Jan, 1-Mar1-May, 1-Jul, 1-Sep,...Qtr3 (or Q3 or Quarter3)Qtr4, Qtr1, Qtr2,...Product 1, On backorderProduct 2, On backorder, Product 3, On backorder,...Text1, textAtext2, textA, text3, textA,...1st Period2nd Period, 3rd Period,...Product 1Product 2, Product 3,... Bạn mu n điền các s lẻ trong khoảng từ 1 đ n 25 vào cột A bạn làm như sau:

B1. Ch n ô đầu tiên A1 và nhập vào s 1

B2. Ch n ô ti p theo A2 nhập vào s 3 (bước nhảy bằng 3-1 = 2, Excel sẽ cộng s 2 vào ơ

chứa s lẻ trước đó để có được s lẻ k ti p).

B3. Ch n hai ô A1:A2, di chuyển chuột xu ng dấu vuông nhỏ màu đen (Fill handle) ở góc

dưới bên phải vùng ch n cho chuột bi n thành dấu cộng màu đen.

B4. Giữ trái chuột kéo xu ng phía dưới cho đ n khi hiện s 25 thì dừng lại. Khi bạn mu n điền t động (sao chép) dữ liệu hay công thức của ô hiện hành cho các ô bên

trái, bên phải, phía trên hay bên dưới nó thì bạn làm theo các cách sau:

1. Ch n ô hiện hành đang chứa dữ liệu hay công thức cần sao chép, sau đó giữ Fill handle và

kéo theo hướng bạn cần (lên, xu ng, trái hay phải). Khi đó dữ liệu hay biểu thức sẽ được sao

chép.

2. Ch n ô chứa dữ liệu (hay công thức) cần sao chép và tất cả các ơ cần sao dữ liệu đ n, sau

đó vào Home nhóm Editing Fill ch n hướng phù hợp (Down, Right, Up,Left).

 T tạo danh sách AutoFill bạn vào nút Office Excel Options phần trong phần Top options for working with Excel Popular ch n Edit Custom Lists trong

hộpthoại Custom Lists hiện ra. Tại đây, bạn hãy nhập vào danh sách trong khung List entries,

sau khi nhập xong nhấn nút Add để thêm vào Custom lists và kể từ lúc này bạn có thể sử

dụng chức năng AutoFill với danh sách t tạo của bạn.

 Mu n xóa một danh sách thì bạn chỉ cần ch n danh sách đó và nhấn nút Delete.

 N u mu n hiệu chỉnh danh sách thì ch n danh sách đó và hiệu chỉnh trong ô List entries,

sau khi hiệu chỉnh xong nhấn nút Add.

Sử dụng chức năng Automatic Completion

Chức năng Automatic Completion giúp bạn nhập các chuỗi văn bản gi ng nhau ở các ơ được

nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, chức năng này đơi khi cũng làm bạn khó chịu, để bật tắt bạnvào nút Office 

Excel Options ch n Tab Advance tại Editing optionsEnable AutoComplete for cell values.Sử dụng chức năng

AutoCorrect

AutoCorrect giúp bạn sửa các lỗi chính tả nhập liệu khi nhập bằng ti ng Anh, ngồi ra nó còn

giúp nhập nhanh các ký hiệu hay các đoạn văn bản lặp đi lặp lại. Chúng ta có thể thêm vào

các cụm từ mà chúng ta thường hay dùng vào danh sách của AutoCorrect. Để thêm tử vào

danh sách AutoCorrect làm theo các bước sau:

B1. Ch n nút Office Excel Options  Proofing  AutoCorrect Options

B2. Tại Tab AutoCorrect ch n Replace text as you type thì chức năng này mới có tác dụng

B3. Trong hộp Replace gõ cụm từ thường hay gõ sai (hoặc gõ vào mã t c ký)

B4. Trong hộp With gõ cụm từ đúng vào (hoặc gõ vào nguyên bản của mã t c ký)

B5. Nhấn nút Add để thêm vào danh sáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu Sử dụng chức năng AutoFill

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×