Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.1.2. Cân nặngNamNữHình 3.5. Đồ thị thể hiện cân nặng của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.4. Đồ thị thể hiện mức tăng cân nặng đứng của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 20153.1.1.3. Vòng ngực trung bìnhNamNữHình 3.8. Đồ thị thể hiện VNTB của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.7. Đồ thị thể hiện mức tăng vòng ngực trung bình của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 20153.1.1.4. Vòng đùi phảiNamNữHình 3.11. Đồ thị thể hiện vòng đùi phải của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.10. Đồ thị thể hiện mức tăng vòng đùi phải của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 20153.1.1.5. Vòng cánh tay phải coNamNữHình 3.14. Đồ thị thể hiện vòng cánh tay phải co của học sinh theo nghiên cứu của các

tác giả khác

Hình 3.13. Đồ thị thể hiện mức tăng vòng cánh tay phải co của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 2015• 3.1.1.6. Vòng bụngNamNữHình 3.17. Đồ thị thể hiện vòng bụng của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.16. Đồ thị thể hiện mức tăng vòng bụng của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 2015Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ

BÀN LUẬN

3.1.2. Các chỉ số thể lực

3.1.2.1. Chỉ số PignetNamNữHình 3.20. Đồ thị thể hiện chỉ số pignet của học nam theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.19. Đồ thị thể hiện mức giảm chỉ số pignet của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 20153.1.2.2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)NamNữHình 3.23. Đồ thị thể hiện BMI của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khácHình 3.22. Đồ thị thể hiện mức tăng BMI của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 2015Bảng 3.18. Chỉ số QVC của học sinh theo nghiên cứu của các tác giả khác

3.1.2.3.

Chỉ số QVCTuổiNamNữBùi Xuân LinhBùi Xuân LinhGTSH TK 90(2015)[2]GTSH TK 90(2015)[2]

TàyNùngTàyNùng1616,6310,5710,979,054,317,451714,369,269,598,872,484,561811,447,128,866,042,003,37Hình 3.25. Đồ thị thể hiện mức giảm chỉ số QVC của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 20153.1.2.4. Khối mỡ

3.1.2.5. Khối nạcKhối mỡKhối nạcHình 3.28. Đồ thị thể hiện mức tăng khối mỡ, khối nạc của học sinh nam, nữHà Nội, 20153.1.2.6. Tỷ lệ phần trăm mỡHình 3.30. Đồ thị thể hiện mức giảm tỉ lệ mỡ của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 2015Bảng 3.23. Tần số3.

tim (nhịp/phút)

của học sinh

theo nghiên cứuCỨU

của các tác

giả khác

Chương

KẾT QUẢ

NGHIÊNBÀN

LUẬN

Nam

Nữ3.1. Một số chỉ số

thái – thể lực

Bùi hình

Xuân Linh

GTSH

GTSH

(2015) năng

Tuổi

3.2. Một sốHSHS

chỉ số chức

sinhHSHS

TK 90

TK 90

[59]

[59]

3.2.1. Chỉ

số

tuần

hoàn

[2]

[2]

Tày

Nùng

3.2.1.1. Tần số tim

16

17

187670-8075,1775,1375,0674,2373,7173,407775-85Bùi Xuân Linh

(2015)TàyNùng78,2678,8077,1177,6776,2476,16Bảng 3.31. Đồ thị thể hiện mức giảm tần số tim của học sinh nam, nữ

Hà Nội, 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×