Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

nước và tạo ra nhiều các dạng oxi hoạt hóa tác động tiêu cực lên lục lạp và bộ

máy quang hợp. Do đó, cây trồng khơng thích nghi được với môi trường mặn

trở lên khô héo và chết. Đồng thời ở điều kiện mặn, quá trình trao đổi chất bị

rối loạn, mất sự liên kết nhịp nhàng giữa các phản ứng hóa sinh trong trao đổi

chất. Mặn gây hư hại vi cấu trúc của vi tế bào, đặc biệt là lục lạp và ty thể.

Nhiều chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cây trồng nói chung và cây cà chua nói

riêng sống trên đất mặn bị biến đổi theo chiều hướng xấu, quá trình sinh

trưởng, phát triển của cây trồng bị kìm hãm. Do đó, năng suất và phẩm chất

của cây trồng bị giảm sút… Việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tính

chịu mặn của thực vật nói chung và cây cà chua nói riêng góp phần tìm kiếm

các giống cà chua chịu mặn tốt.

Cây cà chua là đối tượng được rất nhiều tác giả trong nước và quốc tế

quan tâm. Có rất nhiều cơng trình nghiên cứu về cà chua chuyển gen, cà chua

kháng sâu bệnh, bảo quản…Tuy nhiên các cơng trình nghiên cứu về cà chua

chịu mặn còn chưa nhiều, xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi đã tiến hành

đề tài: “ Nghiên cứu một số đáp ứng sinh lý, hóa sinh ở giai đoạn cây con

của 4 giống cà chua trồng trong môi trường mặn NaCl”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thấy được sự khác biệt của một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, hóa sinh

của 4 giống cà chua ở giai đoạn cây con khi trồng trong dung dịch NaCl có nồng

độ khác nhau.

- Dựa vào các chỉ tiêu nghiên cứu để so sánh mức độ chịu mặn của 4

giống cà chua nghiên cứu. Đây là cơ sở khoa học cho việc chọn giống cà chua

chịu mặn.

1.3. Nội dung nghiên cứu

- Thu thập các giống cà chua, gieo hạt và thu lấy cây con ở giai đoạn 4

lá thật. Chuyển cây con vào rọ nhựa chứa giá thể và gây mặn nhân tạo.

- Xác định một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh và khả năng sinh trưởng của

554 giống cà chua ở giai đoạn cây con.

1.4. Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa lí luận: Bổ sung thêm những dẫn liệu khoa học về mối liên

quan giữa tính chịu mặn và một số đặc điểm sinh lý, hóa sinh làm cơ sở khoa

học cho các nghiên cứu sâu sắc hơn về khả năng chịu mặn của cây cà chua.

- Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu bằng chứng về

giống cà chua chịu mặn để phục vụ công tác chọn giống. Đề xuất giống có

khả năng chịu mặn tốt hơn cả trong các giống nghiên cứu để trồng thử nghiệm

ở khu vực đất nhiễm mặn.662.TỔNG QUAN TÀI LIỆU2.1. Giới thiệu chung về cây cà chua

2.1.1.Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm thực vật học của cây cà chua* Nguồn gốc phân loại

Cà chua là cây trồng thuộc ngành Magnoliophyta họ Cà (Solanaceae),

tên khoa học là Lycopersicon esculentum Mill có nguồn gốc ở vùng Andes

(Peru, Ecuado, Bolivia) thuộc Nam Mỹ [3]. Cà chua được người Tây Ban

Nha đem về châu Âu từ thế kỷ 16 và gọi tên theo tiếng thổ dân Mỹ là

“tomato”.

Theo đặc điểm của quả phân nhóm nhiều giống cà chua như cà chua

hồng, cà chua đỏ, cà chua anh đào, cà chua dai… Hiện nay, ở Việt Nam có 16

chi thuộc họ Cà với gần 50 loài khác nhau [3], được trồng quanh năm và rộng

rãi trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh thuộc đồng bằng sơng Hồng như

Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…

*Đặc điểm thực vật học của cây cà chua

Hệ rễ: Hệ rễ cây cà chua thuộc loại rễ chùm, có khả năng ăn sâu trong

đất. Rễ phụ cấp 2 phân bố dày đặc trong đất ở thời kỳ cây sinh trưởng mạnh.

Khi gieo thẳng rễ cà chua có thể ăn sâu tới 1,5m; nhưng ở độ sâu dưới 1m rễ

ít, khả năng hút nước và chất dinh dưỡng ở tầng đất 0 – 30cm. Khả năng tái

sinh của hệ rễ cà chua mạnh, khi rễ chính bị đứt, rễ phụ phát triển mạnh.

Thân: Đặc tính của cây cà chua là bò lan ra xung quanh hoặc mọc thành

bụi. Căn cứ vào đặc điểm chiều cao cây có thể phân thành 3 loại. Loại lùn:

Cây thấp, chiều cao cây dưới 65cm, cây lùn mập, khoảng cách giữa các lóng

ngắn, loại này trong sản xuất hạn chế việc tỉa cành, không phải làm giàn. Loại

cao: Cây cao trên 120cm đến trên 200cm, thân lá sinh trưởng mạnh. Trong

sản xuất cần phải tỉa cành, tỉa hoa, quả, nhất thiết phải làm giàn. Loại cao

trung bình: Trên 65cm đến dưới 120cm, thân lá sinh trưởng mạnh, trong sản

77xuất cần tạo hình, tỉa cành. Thân cây cà chua thay đổi trong quá trình sinh

trưởng phụ thuộc vào giống, điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ) và chất dinh

dưỡng,…

Lá: Lá cà chua là đặc trưng hình thái để phân biệt giống này với giống

khác. Lá cà chua thuộc lá kép lơng chim sẻ, mỗi lá hồn chỉnh gồm 3 – 4 đơi

lá chét tùy theo giống ngọn lá có một phiến lá riêng biệt gọi là lá đỉnh. Ở giữa

các đơi lá chét còn có lá giữa, trên gốc lá chét có những phiến lá nhỏ gọi là lá

bên. Bộ lá có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất, số lá trên cây ít, khi lá bị

bệnh hại sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất quả. Số lá là đặc tính di truyền của

giống, nhưng q trình hình thành cũng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Để hình

thành 10 lá đầu sau khi trồng cần nhiệt độ trung bình trên 13 oC, khi hình

thành 20 lá cần nhiệt độ trung bình ngày đêm là 24 oC, nếu nhiệt độ thấp hơn

13oC thời gian xuất hiện lá mới sẽ chậm lại.

Hoa: Hoa cà chua thuộc loại hoa hoàn chỉnh. Cà chua tự thụ phấn là

chủ yếu, do đặc điểm cấu tạo của hoa. Các bao phấn bao quanh nhụy, thông

thường vị trí của nhụy thấp hơn nhị. Núm nhụy thường thành thục sớm hơn

phấn hoa. Hoa cà chua nhỏ, màu sắc khơng sặc sỡ, khơng có mùi thơm, nên

khơng hấp dẫn côn trùng. Màu sắc cánh hoa thay đổi theo quá trình phát triển

từ vàng xanh, vàng tươi rồi đến vàng úa. Hoa cà chua mọc thành chùm, hoa

đính vào chùm bởi cuống ngắn. Cà chua có 3 loại chùm hoa: Chùm đơn giản,

chùm trung gian và chùm phức tạp. Số chùm hoa trên một cây trong một chu

kỳ sống khoảng 20 chùm hoặc nhiều hơn. Điều đó phụ thuộc chủ yếu vào đặc

tính của giống, điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật trồng trọt.

Quả: Quả cà chua chín thuộc loại quả mọng bao gồm: Vỏ, thịt quả,

vách ngăn, giá noãn. Quả được cấu tạo từ 2 ngăn đến nhiều ngăn. Số lượng

quả trên cây là đặc tính di truyền của giống, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của

điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật trồng trọt [7].

2.1.2.8Nhu cầu về nhiệt độ, ánh sáng, nước, đất và chất dinh dưỡng của

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×