Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. BẢO TRÌ THIẾT BỊ

VIII. BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamCác roon máy đã bị chai cứng, (thông thƣờng khi đại tu, các roon máy nên thay thế tồn bộ).

Chú ý:

Q trình hoạt động, bảo dƣỡng, bảo trì phải đƣợc ghi chép lại đầy đủ vào bảng theo dõi thiết bị

và lý lịch máy (ngày bảo trì, bảo dƣỡng, số lần, đã thay phụ kiện gì và ghi rõ các thơng số để lần bảo

trì sau việc theo dõi sẽ dễ dàng hơn).

VIII.2. BẢO TRÌ THIẾT BỊ:

Các thiết bị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi ro, ngay cả khi sử dụng chính xác,

ngƣời sử dụng dễ bị chủ quan khơng kiểm tra kỹ trƣớc khi thao tác dẫn đến tai nạn.

Một số rủi ro thƣờng xảy ra là:

- Rủi ro khi nối thiết bị với nguồn cung cấp điện.

- Rủi ro do sự rò rỉ điện.

Để thực hiện cơng việc bảo trì an tồn phải tn theo các tiến trình sau:

- Cử nhân viên có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay thế và sữa chữa các thiết bị

điện cũng nhƣ các chi tiết về cơ khí của thiết bị tiêu thụ điện.

- Phải đảm bảo tuyệt đối là thiết bị đã đƣợc cách ly khỏi nguồn cung cấp điện.

- Cắm bảng báo hiệu để thông báo việc sửa chữa.

Nếu sửa chữa các thiết bị tại nơi có khả năng phát sinh nhiều khí độc và dễ phát hỏa thì phải chú ý

đến các vấn đề sau:

- Khơng đƣợc thực hiện việc bảo trì một mình.

- Làm thơng thoáng hố bơm hoặc bể bơm trƣớc khi bắt đầu cơng việc.

- Chuẩn bị trƣớc các thiết bị phòng cháy (bình cứu hỏa…)

- Nếu việc sửa chữa đòi hỏi phải xuống hố, bể thì phải trang bị dây an tồn và các phƣơng

tiện thoát hiểm nhanh trong trƣờng hợp khẩn cấp.

1. Đối với hệ thống đƣờng ống kỹ thuật, hệ thống bể xử lý:

- Để tránh tắc nghẽn đƣờng ống đẫn nƣớc thải cần phải thƣờng xuyên kiểm tra và làm sạch rác

trên đƣờng cống dẫn vào bể bơm.

- Vớt giẻ lau, bao nilong, vật lạ ở bể cân bằng, bể sinh học.

- Định kỳ vớt cặn, bọt nổi trên bề mặt của bể và làm vệ sinh xung quanh các bể chứa.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn44Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chông – Holcim Việt Nam2. Các thiết bị:

Lƣu ý rằng cần phải ngắt nguồn điện ra khỏi thiết bị trong suốt q trình bảo trì và sửa

chữa máy.

+ Máy bơm:

Cơng tác bảo trì cần thực hiện bởi cơng nhân lành nghề. Trình tự thực hiện:

- Cách ly thiết bị khỏi nguồn cung cấp điện.

- Kéo thiết bị lên khỏi hố bơm hoặc bể.

- Đối với máy bơm chìm, mở buồng bơm vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra xem có vết xƣớc do ma sát

giữa cánh bơm và buồng bơm không.Điều này chứng tỏ rằng hoặc buồng bơm bị vật cứng chèn vào

gây nên vết xƣớc hoặc vòng bi đã bị hỏng làm lệch tâm phải thay vòng bi mới.

- Đối với máy khuấy chìm, vệ sinh sạch sẽ cánh khuấy.

- Đo độ cách điện giữa pha với pha, pha với thân thiết bị xem có bị chập khơng.

- Dùng một ly nhỏ trong suốt, lấy mẫu dầu cách điện (khoảng 50ml) quan sát. Nếu mẫu dầu

có màu trắng đục điều này cho biết phốt đã bị hỏng vì nƣớc xâm nhập vào phải thay phốt và dầu cách

điện.

Khi thay thế các chi tiết nhƣ phốt, roon,… phải sử dụng đúng loại chính hãng. Trong trƣờng

hợp phải sử dụng các chi tiết khơng chính hãng phải đảm bảo các kích thƣớc phải chuẩn xác, vật liệu

có tính năng kỹ thuật tƣơng đƣơng.

Chú ý: Khi đổ dầu cách điện vào khoang chứa phải rút ra 20cc – 25cc để tạo vùng đệm khí

thích hợp khi dầu tăng thể tích do bị nóng lên.

Ngoài ra cần phải kiểm tra thêm về phần cơ để khắc phục ln các hƣ hỏng nhƣ vòng bi, ổ

trục, cánh quạt đẩy nƣớc, cánh bơm…

+ Các điện cực – công tắc phao:

Các điện cực, công tắc phao cần phải làm sạch bằng chổi quét thƣờng xuyên để tránh hiện

tƣợng ngắn mạch giữa các cực, hay kẹt phao có thể dẫn đến việc báo sai tín hiệu và PLC điều khiển

sai các thiết bị.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn45Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamIX. CƠNG TÁC LẬP SỔ THEO DÕI VÀ BÁO CÁO .

IX.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LƢU GIỮ SỐ LIỆU:

Nhân viên vận hành phải ghi nhận các số liệu về lƣu lƣợng và thành phần nƣớc thải tiếp nhận,

các kết quả thí nghiệm, tình trạng máy móc thiết bị và những hiện tƣợng quan sát đƣợc bằng cảm

quan.

Những số liệu này sẽ giúp cho nhân viên vận hành tìm ra quy luật vận hành hệ thống ổn định

nhất. Đặc biệt giúp cho nhân viên vận hành phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh phá vỡ sự ổn định

của hệ thống từ đó có phƣơng án điều chỉnh kịp thời.đạt yêu cầu thì nhân viên vận hành phải xác định

xem yếu tố nào ảnh hƣởng tới hoạt động của hệ thống và làm giảm hiệu suất xử lý. Những yếu tố quan

trọng có thể ảnh hƣởng gồm:

- Sự thay đổi lƣu lƣợng và tải lƣợng BOD, COD đầu vào.

- Có các thành phần khó xử lý trong nƣớc thải đầu vào.

- Nồng độ MLSS trong bể khơng thích hợp.

- Tốc độ bùn hồi lƣu về bể bùn hoạt tính khơng thích hợp có thể ảnh hƣởng tới nồng độ MLSS

trong bể.

- Nồng độ oxy trong bể bùn hoạt tính giảm xuống dƣới mức cho phép.

- Nhiệt độ nƣớc thải tăng hoặc giảm đột biến.

- Do thiếu chất dinh dƣỡng.

IX.2. CÁC THÔNG SỐ CẦN ĐƢỢC GHI CHÉP VÀ LƢU GIỮ:

Để dễ dàng theo dõi, quan sát và kiểm soát hoạt động của hệ thống xử lý cần thiết lập biểu mẫu

mô tả đầy đủ các thông số cơ bản đề cập dƣới đây :

IX.2.1. Thành phần và tính chất nƣớc thải:

- Lƣu lƣợng thải hàng ngày:

+ Tổng lƣu lƣợng trong 1 ca.

+ Lƣu lƣợng tối đa và tối thiểu.

- Kết quả phân tích các chỉ tiêu:

Cần phải theo dõi các thơng số và có ghi chép thƣờng xuyên các thông số, đặc biệt trong giai

đoạn khởi động nhằm kiểm soát hoạt động của hệ thống xử lý.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn46Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamKhi hệ thống đã đi vào ổn định cần chú ý đến các thơng số kiểm sốt hoạt động của bể bùn hoạt

tính nhƣ pH, DO, MLSS, SVI, lƣợng bùn phát sinh và thải bỏ hàng ngày.Ghi chép lại lƣợng bùn thải

bỏ mỗi ngày.

IX.2.2. Lƣợng hóa chất sử dụng:

Theo dõi lƣợng hóa chất sử dụng trong 1 ca (hoặc 1 ngày) để kiểm sốt lƣợng hóa chất tiêu thụ,

chuẩn bị hóa chất sẵn sàng cho q trình hoạt động của hệ thống và tính tốn chi phí vận hành hàng

tháng.

IX.2.3. Hoạt động của máy móc, thiết bị:

- Tình trạng máy móc, thiết bị: Ghi lại tình trạng tất cả thiết bị, máy móc sau mỗi ca, các sự cố

về thiết bị nếu có.

- Thời gian hoạt động của thiết bị: phải ghi lại thời gian hoạt động của thiết bị, có thiết bị dự

phòng để điều chỉnh hoạt động hợp lý, tránh tình trạng thiết bị hoạt động liên tục làm giảm tuổi thọ

máy.

- Lịch bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị: cần phải thiết lập danh sách các thiết bị, máy móc cần đƣợc

bảo trì, bảo dƣỡng. Ghi rõ thời gian bảo trì lần đầu tiên và lên kế hoạch cho lần bảo trì tiếp theo.

- Lƣợng điện tiêu thụ trong ngày (hoặc tháng).

IX.2.4. Ghi chép kết quả kiểm tra và bàn giao:

Ghi chép lại thông số đề cập bên trên, các hiện tƣợng quan sát trong 1 ca. Khi giao ca phải bàn

giao lại cho ngƣời trực ca sau cụ thể. Đặc biệt nếu phát hiện ra điều gì bất thƣờng trong ca trực của

mình phải báo cho ngƣời trực ca sau tiếp tục theo dõi và có biện pháp xử lý.CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×