Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Trình bày một phúc trình (giả định) về một buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt được một mục tiêu nào đó trong kế hoạch.

IV. Trình bày một phúc trình (giả định) về một buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt được một mục tiêu nào đó trong kế hoạch.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bây giờ chúng ta tập trung vào việc chính của hơm

nay thơi ạ.

Mọi người: Phải đấy. Mà việc chính hơm nay làKĩ năng giao tiếp- giaoviệc gì vậy cơ, chúng tôi chả nhớ

tiếp với mọi người để

NVCTXH: Dạ. Như mấy hôm gần đây ngày nào

khai thác tối da thông tin

cháu cũng phát thanh trên loa đấy ạ, hôm nay chúng

của tất cả mọi người

ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Luật trẻ em. Đã bác nào

tìm hiểu về luật trẻ em chưa ạ?

Bác H: Tôi đọc rồi nhưng tôi thấy dài lắm nên

chẳng nhớ gì cả.

Kĩ năng lắng nghe- lắng

Mọi người: Đúng rồi đấy, chúng tôi chẳng nhớ

nghe các ý kiến của mọi

gì đâu, dài chả muốn đọc hết ấy chứ.

NVCTXH: Vâng ạ. Cháu cũng biết là luật này người và phản hồi lại các

dài và rất khó nhớ, nó cũng rất khơ khan. Nhưng nó nội dung nhằm giúp cho

rất quan trọng để mọi người biết và để bảo vệ chính mọi người tin tưởng mình

con em của các bác đấy ạ. Thế còn các em nhỏ các hơn

em tìm hiểu luật này chưa? Nó nói về quyền lợi của

các em đó.

Các em nhỏ: Em đọc rồi. Dài lắm

Em N: Em chỉ nhớ là hình như có 7 chương thì

phải

Em H: Em nhớ có một chương nói về quyền vàKĩ năng lắng nghe

bổn phận của trẻ em à mà hình như có chương nói Kĩ năng trình bày

Giúp cho mọi người tin

về chăm sóc và…à giáo dục trẻ em. Đúng rồi chăm

tưởng NVXH cũng như là

sóc và giáo dục trẻ em.

NVCTXH: Cảm ơn ý kiến của tất cả mọi người tin tưởng NVXH có nhiều

ạ. Mọi người nói ai cũng đều có ý đúng hết ạ. Bây kiến thức và am hiểu về

giờ cháu xin nói khái quát về luật trẻ em trước, rồi luật giúp mọi người hiểu

chúng ta sẽ cũng nhau đi theo từng chương ạ.

rõ hơn về luật, về các

Theo luật thì gồm có 7 chương như ý kiến của

điều cơ bản của luật trước

em N. Chương 1 đó là những quy định chung,

chương 2 là quyền và bổn phận của trẻ em, chương

323 là chăm sóc và giáo dục trẻ em, chương 4 là bảo

vệ trẻ em, chương 5 là trẻ em tham gia vào các vấn

đề trẻ em, chương 6 đó cũng là chương mà các bậc

làm cha mẹ, chính quyền, các tổ chức nên biết đấyKĩ năng trình bày-ạ, nó có nội dung như sau: trách nhiệm của cơ quan,

tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc

thực hiện quyền và bổn phận của trẻ, điều cuối cùng

đó là các điều khoản.

Mọi người: Cô ơi nhiều thế chúng tôi nhớ saoKĩ năng đặt câu hỏi-được

nhằm khai thác thông tin

NVCTXH: Dạ cháu biết ạ, cháu đã in ra các bản

và thăm dò xem mọi

và bây giờ cháu gửi cho mọi người để mọi người

người có đọc khơng

cùng đọc rồi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ạ. Hôm

nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu 2 chương đầu thơi

ạ. Sau 10 phút nữa chúng ta cùng nhau chia sẻ để

hiểu hơn về luật này ạ

Kĩ năng lắng nghe

Mọi người: ( tất cả mọi người chăm chú đọc)

Kĩ năng trình bày

NVCTXH: Đã hết 10 phút rồi ạ, xin mời các Lắng nghe bác K hỏi và

bác và các em chúng ta chia sẻ với nhau ạ, đầu tiên trình bày những điều có

thì cháu xin hỏi các bác trước ạ? Có bác nào có thắc trong luật kèm theo giải

mắc hay muốn chia sẻ gì khơng ạ?

thích giúp mọi người hiểu

Bác K: bác hỏi chút về điều 26 nhé. Ở huyện

rõ hơn

mình nhiều em đi làm cả ngày trong các công ty vào

lúc nghỉ hè thế có bị tính là bóc lột sức lao động

không?

NVCTXH: Cháu xin trả lời thắc mắc của bác ạ.

theo Điều 26 trẻ em có quyền được bảo vệ để

khơng bị bóc lột sức lao động:Trẻ em có quyền

được bảo vệ dưới mọi hình thức để khơng bị bóc

lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi,

quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc

33hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; khơng

bị bố trí cơng việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng

xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của

trẻ em. Theo nội dung trên thì ở huyện ta có rất

nhiều em bị bóc lột sức lao động đấy ạ. Lúc nghỉ Kĩ năng giao tiếp

Giao tiếp với các bác và

hè là lúc để các em tham gia vào các hoạt động văn

bây giờ chuyển đến các

nghệ, vui chơi giải trí sau một mùa học hành vất vả

em nhỏ giúp các em tự tin

nhưng cháu cũng biết huyện mình có nhiều nhà

hơn và khẳng định giá trị

nghèo, lại nhiều em bị mồ cơi phải kiếm sống,

và lời nói của bản thân

nhưng nếu để các em làm việc thì các em ngày chỉ

làm 4 tiếng thôi ạ và không được bắt các em làm

công việc nặng nhọc.

Bác K: Ra thế, nay chúng tôi mới biết chúng

tôi đang vi phạm luật đấy, chúng tôi cần cố gắng để

thực hiện luật và để giúp chính con em mình khơngKĩ năng lắng nghe- giảibị bóc lột sức lao động các bác nhỉ?

thích giúp các em hiểu rõ

Mọi người: Đúng rồi đấy. May mà có cơ chứ

hơn về điều này

không chúng tôi chẳng bao giờ biết mấy cái này để

mà đòi quyền cho con em chúng tơi

NVCTXH: Dạ vâng. Các bác biết và thực hiện

được điều đó thì còn gì vui hơn nữa ạ. Thế còn các

con, các con có thắc mắc gì khơng?

Kĩ năng trình bày- giúp

Em T: Cái mục 2 là bọn em phải thực hiện hết

mọi người hiểu rõ hơn về

hả cô? Nhiều thế á.

điều 24 và có thể áp dụng

NVCTXH: Đúng rồi em. Đó là bổn phận của

cho các em nếu như các

các em, các em nên làm để hoàn thiện bản thân

em muốn

cũng như là để giúp các em đòi những quyền các

em đáng được hưởng mà.

Em Q: Ơ cơ ơi còn có cả quy định khơng được

tự ý bỏ học hả cơ? Lớp em có nhiều bạn bỏ học rồi

và bây giờ có mấy bạn cũng đang có ý định bỏ học

34thế là các bạn ấy vi phạm luật rồi.

NVCTXH: Đây là bổn phận của các em và

cũng là quyền cơ bản của các em, các em được

quyền học tập và khơng ai có thể cấm được các em

nếu các em muốn đi học. Còn các bạn có ý định bỏ

học thì chắc các bạn ấy có lý do riêng, cái này cơ

sẽ tìm hiểu kĩ hơn và để giải quyết vấn đề này

riêng.

Em R: Cô cho con hỏi điều 24 là thế nào đấy ạ.

Chúng con được nhận làm con ni ạ?

NVCTXH: Theo Điều 24: Quyền được chăm

sóc thay thế và nhận làm con ni

1. Trẻ em được chăm sóc thay thế khi khơng

còn cha mẹ; khơng được hoặc khơng thể sống cùng

cha đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm

họa, xung đột vũ trang vì sự an tồn và lợi ích tốt

nhất của trẻ em.

2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy

định của pháp luật về ni con ni

Đó là phù hợp với các con, nếu các con muốn

có một gia đình khác, có bố, có mẹ thì các con và

người thân các con làm đơn rồi huyện sẽ tìm các

gia đình phù hợp với các con và các con sẽ ở đó

hoặc các con có thể làm đơn xin vào trong các

trung tâm nhận ni dưỡng và chăm sóc trẻ mồ cơi.

Nhưng đây là nếu các con muốn ở đó còn nếu các

con vẫn muốn ở huyện thì huyện và các cấp, các

ngành vẫn ln giúp đỡ và hỗ trợ các con một cách

tồn diện nhất.

Mọi người: À. Thế mà khơng biết sớm nhỉ.

Ơng S: Hơm nay thì tơi biết thêm nhiều thơng

35tin hữu ích rồi. Các điều kia cũng dễ hiểu nên tôi

không còn thắc mắc gì đâu, các bác còn thắc mắc

gì nữa không? Hỏi cô cho rõ.

Mọi người: Hết rồi bác ơi, đúng là được biết

thêm nhiều thứ, cảm ơn cô cán bộ nhá

…….KẾT LUẬN

Qua việc học tập môn “ Công tác với trẻ em có hồn cảnh đặc biệt” giúp

tơi biết thêm nhiều kiến thức phong phú hơn và được phát triển hơn qua môn

học này, cũng giúp tôi tự tin hơn trong lĩnh vực làm việc với trẻ và đặc biệt là

trẻ mồ cơi. Trong q trình học tập và làm bài tiểu luận tơi nhận ra luật có vai

trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và nó giúp ta đòi lại những thứ

mà đáng ra chúng ta được hưởng và đặc biệt là các em nhỏ, các em chưa có đủ

nhận thức và sự hiểu biết vì thế rất cần đến những nhà CTXH để giúp đỡ các

em, đưa các em vào một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn, với sự bảo vệ an

toàn của tất cả các yếu tố36Tài liệu tham khảo

1. Ts. Bùi Thị Xuân Mai, Nhập môn công tác xã hội, NXB Đại học lao

động- xã hội, Hà Nội 2010

2. Ts. Nguyễn Kim Liên, Phát triển cộng đồng, NXB Đại học lao động- xã

hội

3. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx

4. http://123doc.org/timkiem/c%C3%B4ng+t%C3%A1c+x%C3%A3+h%E1%BB%99i+c%C3%A1+nh%C3%A2n+v%E1%BB%9Bi+tr

%E1%BA%BB+em+m%E1%BB%93+c%C3%B4i.htm

5. http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/nghien-cuu-mo-hinh-cong-tac-xa-hoi-doi-voi-tre-em-mo-coi-tai-trung-tam-nuoi-duong-tre-em-mo-coi-hacau-ha-dong-ha-noi-23734.html

6. http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-thuc-trang-cham-soc-tre-mo-coi-tai-dia-ban-thanh-pho-quy-nhon-35035/

7. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-quyen-tre-em-233659.aspx.37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Trình bày một phúc trình (giả định) về một buổi làm việc với thân chủ/ hệ thống thân chủ/ đối tác liên quan để đạt được một mục tiêu nào đó trong kế hoạch.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×