Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Một số chương trình, chính sách, mô hình trong trợ giúp trẻ em mồ côi

IV. Một số chương trình, chính sách, mô hình trong trợ giúp trẻ em mồ côi

Tải bản đầy đủ - 0trang

cũng như trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng được thực

thi có hiệu quả...

Ngồi các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, với chức năng hoạt động cụ thể và

trách nhiệm xã hội đối với trẻ mồ côi, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã rất nỗ

lực trong công tác bảo trợ, chăm sóc trẻ mồ cơi. Có thể kể đến các hoạt động

thăm hỏi, tặng quà, trao tặng học bổng, xe đạp, dạy nghề cho trẻ mồ côi của các

cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, hoạt động của Hội Bảo vệ

quyền trẻ em, tổ chức UNICEF Việt Nam....

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Điều 51 quy định: Trẻ em mồ

côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi được UBND địa phương giúp đỡ để

có gia đình thay thế hoặc tổ chức chăm sóc, ni dưỡng tại các cơ sở trợ giúp

trẻ em cơng lập, ngồi cơng lập. Nhà nước khuyến khích gia đình, cá nhân nhận

ni con ni, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, nhận chăm sóc, ni

dưỡng trẻ em mồ cơi khơng nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi. Nhà nước có chính

sách trợ giúp gia đình, cá nhân hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em ngồi cơng lập nhận

chăm sóc, ni dưỡng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi.

Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ cơi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ

em bị tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm

HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010" đã được nhiều tỉnh thành

trong cả nước thực hiện có hiêu quả, góp phần cải thiện đời sống của trẻ em có

hồn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung và trẻ em mồ cơi nói riêng.

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số

647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ cơi khơng nơi nương tựa, trẻ

em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học,

trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào

cộng đồng giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, 95% trẻ

em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận sự trợ giúp và được cung cấp các

dịch vụ xã hội phù hợp; Phát triển các hình thức nhận ni có thời hạn đối với

trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật

20nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS; nâng

cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tại các

cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cộng đồng.

Thực hiện Đề án, các địa phương trong cả nước đã đồng loạt xây dựng kế

hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách

nhiệm của cộng đồng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện

chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó

khăn.... Tiếp tục thí điểm mơ hình gia đình, cá nhân nhận ni có thời hạn đối

với trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, mơ hình dạy nghề gắn với giải quyết

việc làm cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng và một

số mơ hình khác.. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có

hồn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng.

Nhờ sự chung tay của Nhà nước và xã hội, trẻ mồ cơi hiện nay đã được

chăm sóc theo nhiều mơ hình khác nhau như: sống tại cộng đồng với những

người họ hàng hoặc sự bảo trợ của bà con, được nhận làm con ni tại các gia

đình trong và ngồi nước, sống trong các cơ sở ni dưỡng của các tổ chức từ

thiện - xã hội, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở nuôi dưỡng của Nhà nước hoặc tư

nhân...

Tại huyện Y, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả cơng tác chăm sóc, trợ

giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi, Trung tâm

Công tác xã hội huyện đã triển khai thực hiện mơ hình gia đình, cá nhân nhận

ni có thời hạn trẻ em mồ cơi có hồn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn của

huyện giai đoạn 2013-2015. Năm 2013, Trung tâm đã khảo sát và bàn giao 10

trẻ cho 10 gia đình nhận ni có cùng huyết thống trên địa bàn tỉnh X. Từ hiệu

quả đã đạt được từ mơ hình thí điểm, năm 2014, Trung tâm tiếp tục triển khai

khảo sát nhu cầu của trẻ và cá nhân, gia đình có nguyện vọng nhận ni nhằm

phục vụ việc mở rộng mơ hình trên địa bàn các huyện lân cận và trên tỉnh. Theo

kết quả khảo sát, trong số trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh, có

2166% là trẻ mồ cơi. Đa số các em đang ở tại các gia đình có điều kiện kinh tế khó

khăn. Từ đó, Trung tâm Cơng tác xã hội tiến hành xây dựng quỹ 20 gia đình, cá

nhân nhận chăm sóc trẻ, đồng thời tiến hành phân tích, lựa chọn và bàn giao 10

trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn cho 10 gia đình, cá nhân nhận nuôi nhằm tạo

điều kiện cho trẻ được nuôi dưỡng trong mơi trường gia đình và góp phần ngăn

cản các nguy cơ đe dọa đến cuộc sống của trẻ. Các gia đình nhận ni trẻ được

hỗ trợ với mức 600 nghìn đồng/tháng và hỗ trợ quần áo, học tập, sinh hoạt cho

trẻ là 700 nghìn đồng/năm.22Phần 2: THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIẾN

CỘNG ĐỒNG ĐỂ CAN THIỆP CHO TRẺ MỒ CƠI.

I.Mơ tả trường hợp

Huyện Y tỉnh X , ba mặt phía Bắc, Tây và Nam giáp sơng Đáy, sơng Đào.Huyện có đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi qua các xã phía Tây của huyện,

có đường sắt Bắc-Nam đi qua và có các tuyến quốc lộ như quốc lộ 10, quốc lộ

38B, quốc lộ 37B. Trên tuyến quốc lộ 37B có phà Đống Cao nối liền hai huyện

Nghĩa Hưng và Ý Yên. Trong huyện còn có các tuyến tỉnh lộ như 484 (Đường

64 cũ); tỉnh lộ 485 (Đường 57 cũ); tỉnh lộ 486 (Đường 12 cũ). Giao thông ở

huyện thuận lợi luôn tạo điều kiện phát triển không ngừng nên đời sống của

người trong huyện cũng phát triển tuy nhiên bên cạnh đó lại xảy ra nhiều vụ tai

nạn thương tâm, các gia đình mất đi người thân, những đứa trẻ mất đi cha mẹ,

việc 3 mặt giáp với sông một mặt giao thông đường thủy tạo một phần không

nhỏ cho việc phát triển của Huyện nhưng bên cạnh ấy mỗi khi mùa mưa, lũ, bão

thì nhiều nhà, cây cối bị tàn phá, thiệt hại đến cả người và của, tỉ lệ người chết

trong các cơn bão, lũ cũng ngày càng gia tăng, nhiều người bất chấp cả mưa bão

vẫn đi đánh bắt cá... Hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều nhà máy, cơng ty,

xí nghiệp may tạo điều kiện cho lao động phổ thơng có cơng ăn việc làm ổn

định nhưng bên cạnh ấy thì các nhà máy chưa có thể xử lý tốt rác thải, khí thải

thải ra mơi trường đẫn đến nhiều người mắc bệnh, nhiều người tử vong tiêu biểu

là Công ty TNHH Vĩnh Oanh, Phương Lan… với lối sống thực dụng, luôn chạy

theo giá trị vật chất làm cho một số giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn như li dị, li

thân, bỏ rơi con cái

Như vậy tai nạn giao thông, lũ lụt, bão, bệnh tật nan y, lối sống thực dụng

là một trong những nguyên nhân khiến trẻ trở thành mồ côi

Hiện nay, tỉ lệ trẻ em mồ cơi lại đang có xu hướng gia tăng và tình cảnh

sống của các em đang ở mức báo động. Tại huyện có134 trẻ mồ cơi cả cha lẫn

23mẹ và hiện tại đang sống cùng ông bà, cơ, gì, chú, bác; 30 trẻ mồ cơi cha hoặc

mẹ người còn lại khơng đủ điều kiện ni dưỡng. Vì thế, Các em đang sống

trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu một nơi ở an tồn, khơng được học tập

tồn diện, thăm khám sức khỏe hay vui chơi giải trí. Các em đang phải lao động

để phụ giúp gia đình hay để tự nuôi sống bản thân. Các em đang phải đối mặt

với nhiều nguy cơ: bóc lột sức lao động, bạo hành trẻ em, bị lợi dụng hay lôi

cuốn vào các tệ nạn xã hội Điều quan trọng nhất là các em không được sống

trong một môi trường yêu thương và giáo dục đầy đủ để có thể phát triển bình

thường như bao trẻ em khác, điều này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chính các

em sau này.

Tại huyện Y, cơng tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ln được chính quyền

tỉnh hết sức quan tâm. Huyện ln có những hoạt động hỗ trợ trẻ em có hồn

cảnh khó khăn và ngày 06/7/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định ban hành

kế hoạch: “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ

em bị tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm

HIV/AIDS dựa vào cộng đồng đến năm 2010”. Thực hiện đề án chăm sóc trẻ

em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh, Huyện đạt được nhiều kết quả tích

cực, giúp các em cải thiện đời sống và có điều kiện để phát triển bình thường.

Trẻ em mồ cơi trên địa bàn Huyện khá đông với nhiều hiện trạng mồ côi khác

nhau. Huyện luôn nhấn mạnh quan điểm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

khơng chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn của tồn xã hội. Đối với trẻ

em mồ côi, cộng đồng phải thực sự trở thành tổ ấm, nơi chăm sóc, ni dưỡng

các em và giúp các em được hưởng điều kiện sống, học tập và phát triển bình

thường. UBND huyện tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm

2017. Ngày 14/5/2017, tại Hội trường Nhà VHTT Huyện, UBND huyện tổ chức

lễ phát Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề "Triển khai Luật trẻ em

và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giao lưu và tặng học bổng, tặng xe

đạp cho trẻ em vượt khó học giỏi". Trong huyện các em thường xuyên được “

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Một số chương trình, chính sách, mô hình trong trợ giúp trẻ em mồ côi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×