Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Kỹ thuật trồng trong chậu

C. Kỹ thuật trồng trong chậu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dến trắngDến đenXơ dừaMùn thực vậtĐá trân châuThan bùnTrấu hunPha chế dung dịch tưới:

 Dung dịch A: Nitrat canxi 63,4 g+EDTA-Fe

3,3g+Nitrat amon 4,0g+1 lít nước .

 Dung dịch B: KH2PO4 20,4g+KNO3 40,4g+MsSO4

24,6g+Sunfat mangan 100g +Sunfat kẽm 87mg +

Axit Boric 240mg + Molipdat natri 12 mg+1 lít

nước.

 Sử dụng dung dịch:

 5-7 ngày tưới/1 lần, vụ đông 10-15 ngày/1 lần, tưới

cho đến khi đáy chậu có nước chảy ra thì ngừng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Kỹ thuật trồng trong chậu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×