Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

D. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

Tải bản đầy đủ - 0trang

D. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

5. Kỹ thuật trồng

Trồng vào tháng 10-11, cây sinh trưởng khỏe, hoa nhiều,

chất lượng tốt, nở vào dịp tết Nguyên đán.

Kỹ thuật trồng:

6. Bón thúc

Thời kỳ đầu bón 50kg Diamond photphat (DAP)+37kg

Urê/ha.

Thời kỳ sau bón 25kg DAP+22,5kg KH2PO4/ha, bón bằng

cách hồ tan vào nước tưới.

Thời kỳ xuất hiện nụ bón 22,5kg Sunphat kali+30kg

KH2PO4+15kg Axit boric/ha, bằng cách phun lên láD. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

7. Tưới nước

Có thể tưới ngấm, tưới phun hay tưới nhỏ giọt.

8. Xáo xới làm cỏ, căng lưới chống đổ

Xới xáo nên thực hiện trước khi tưới nước, thời kỳ cây

còn nhỏ cần xới nhẹ tránh đứt rễ, khi cây cao > 60cm thì

ngừng xới xáo và căng lưới chống đổ khi cây cao 20cm

Diệt cỏ phải làm sớm, khi cỏ vừa mới nhú. Có thể làm

bằng tay kết hợp dùng thuốc trừ cỏ, phun ở các rãnh

luống.Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×