Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Trồng lily trong chậu

C. Trồng lily trong chậu

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. Trồng lily trong chậu

2. Quản lý chậu

 Điều chỉnh nhiệt độ: bằng cách che nắng, quạt gió, phun

nước hạ nhiệt…

 Bón phân

Thời kỳ đầu bón đạm là chính, thời kỳ sau bón hỗn hợp

NPK, khi có nụ bổ sung lân và kali.

Cách bón: Thời kỳ đầu hồ vào nước tưới, về sau phun

lên lá là chính.

 Tưới nước: 2 lần/tuần kết hợp với bón phân.

 Chăm sóc: bổ sung đất mặt và tưới nước từ từ để tránh

phân trong chậu bị rửa trôi.C. Trồng lily trong chậuC. Trồng lily trong chậuD. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

1. Chọn đất trồng: thơng thống, dễ thốt nước và tơi xốp.

2. Cải tạo đất: Đào bỏ đất cũ, thay thế bằng đất mới và trộnthêm các chất khác như xỉ than, mùn cưa mục, mạt đá và

điều chỉnh cho pH từ 6,5-7.

3. Luân canh: với cây họ đậu hoặc lúa nước để phòng trừ

sâu bệnh.

4. Bón lót: 2 phương pháp phối trộn:

 Trộn đất và phân mùn theo tỷ lệ 1/3, trộn thành lớp đất

dày 30cm.

 Trộn phân hữu cơ với đất theo tỷ lệ 1:2, rồi rắc vào rãnh

sâu 15-20cm trên luống.D. Kỹ thuật trồng lily trong nhà mái che đơn giản

5. Kỹ thuật trồng

Trồng vào tháng 10-11, cây sinh trưởng khỏe, hoa nhiều,

chất lượng tốt, nở vào dịp tết Nguyên đán.

Kỹ thuật trồng:

6. Bón thúc

Thời kỳ đầu bón 50kg Diamond photphat (DAP)+37kg

Urê/ha.

Thời kỳ sau bón 25kg DAP+22,5kg KH2PO4/ha, bón bằng

cách hồ tan vào nước tưới.

Thời kỳ xuất hiện nụ bón 22,5kg Sunphat kali+30kg

KH2PO4+15kg Axit boric/ha, bằng cách phun lên láTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Trồng lily trong chậu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×