Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lily trong nhà lưới

B. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lily trong nhà lưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Chuẩn bị nhà che (tiếp)

 Khung nhà: bằng sắt hay ống thép mạ kẽm, cột bê tông,tre, gỗ.

 Tường bao: cao từ 0,5-0,6m, xung quanh có lưới chống

cơn trùng màu trắng, mật độ mắt lưới 80-120 lỗ/cm2

 Nền nhà: cao so với mặt bằng xung quanh tối thiểu

20cm.

 Thiết kế luống: Chân luống rộng 90-100cm, mặt luống

rộng 60-70cm, cao luống 30 -35cm, và rãnh luống rộng

từ 30-40cm.1. Chuẩn bị nhà che (tiếp)

 Thông số điều kiện môi trường trong nhà lưới:Thông sốNhiệt độ tối cao

Nhiệt độ tối thấp

Cường độ ánh sáng

Độ ẩm khơng

Mùa khơ

khí

Mùa mưa ẩm

Tốc độ gióĐơn

vị

tính

o

C

o

C

%Trong

nhà

lưới

30

12

12.000

78Ngồi

nhà

lưới

36

10

16.000

78%

Cấp82

489

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lily trong nhà lưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×