Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 11.3: Mô tả các mục tạo hiệu ứng

Hình 11.3: Mô tả các mục tạo hiệu ứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

181

Khung tác vụ bên phải màn hình soạn thảo xuất hiện.182Chọn 1 kiểu

chuyển

trangHiệu chỉnh

về tốc độ

và âm

thanh

Trang

x.hiện khi

clickTrang

x.hiện tự

độngÁp dụng

cho tất cả

Slide

Hình 11.4: Các lựa chọn chuyển đổi slide

2.2. Cho trình diễn từ slide hiện tại

2.3. Cho trình diễn một đoạn slide bất kỳ

Kích vào biểu tượng Set up Slide Show trong group Set up trên Tab slide

show. Hộp thoại Set up Show xuất hiện:

Nhập đoạn slide muốn trình diễn vào các hộp From, To trong khung show

slides.

Kích vào nút OK để hoàn thành.

2.4. Ẩn/ hiện slide

Để ẩn /hiện Slide ta thực hiện như sau:

Chọn slide cần cho ẩn/hiện.

Kích chọn biểu tượng Hide Slide trong Group trong group Set up trên tab Slide

Show: Slide đang ẩn sẽ hiện, Slide đang hiện sẽ ẩnBài tập và sản phẩm thực hành bài 07.11

Kiến thức:

Câu 1. Hãy thiết kế phần trình diễn mơ phỏng trò chơi ơ chữ (tương tự Trò chơi ơ

chữ của Olympia trên VTV).183

Câu 2. Xây dựng hiệu ứng thể hiện cơng tắc điện đóng lại và dòng điện chạy qua

trong mạch điện, cơng tắc ngắt thì dòng điện kết thúc.

Câu 3. Tạo hiệu ứng thể hiện chiếc ô tô đang lăn bánh trên đường

Kỹ năng:

Bài tập ứng dụng:

Câu 3. Giả sử chúng ta đang có một ý tưởng trong cơng việc nghiên cứu và học tập

của mình. Hãy xây dựng một tệp trình diễn để giới thiệu ý tưởng của chúng ta

trước mọi người.

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP ỨNG DỤNG

1. Bài tập ứng dụng phải thực hiện đúng trên máy tính giáo viên giao cho.

2. Kiểm tra các ứng dụng chạy trên máy tính và hướng dẫn sử dụng trước khi

thực hiện lệnh.

3. Thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị khi thực hiện lệnh xây dựng 1 tệp trình

diễn

4. sử dụng ứng dụng theo qui định và thao tác đúng các lệnh.

5. Tổng điểm và kết cấu điểm của các bài như sau:

Tổng số điểm tối đa cho bài: 100 điểm, kết cấu như sau:

a, Phần thực hành khi thực hiện : Tổng cộng 70 điểm

b, Phần chính xác và nhanh chóng : 30 điểm

- Thời gian thực hiện bài tập vượt quá 25% thời gian cho phép sẽ khơng được

đánh giá.

- Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ các qui định an toàn lao động, các qui định của

xưởng thực tập, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thực tập184

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nhóm biên dịch tri thức thời đại, Tin học văn phòng, Năm 2005.

[2]. TS Thạc Đình Cường , Tin học văn phòng, Nhà xuất bản: Giáo dục, năm

2005.

[3]. Nguyễn Đình Tuệ, Hồng Đức Hải, Giáo trình lý thuyết và thực hành Tin học

văn phòng, Nhà xuất bản lao động xã hội , Năm 2006.

[4]. Nguyễn Thành Thái, Tự học thực hành word 2010 cho người mới bắt đầu, Nhà

xuất bản Thanh niên, Năm 2010.

[5]. Microsoft Office 2010 dành cho người tự học, Nhà xuất bản Thông tin và

truyền thông, Năm 2010.

[6]. Phan Quang Huy và Võ Duy Thanh Tâm, 100 thủ thuật Excel 2010, Nhà xuất

bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Năm 2010

[7]. VNI-Guide, Tự học Microsoft PowerPoint 2010 bằng hình ảnh, Nhà xuất bản

Thời đại, Năm 2010.185

DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ

TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Tên giáo trình

Tên nghề:

:TIN VĂN PHỊNG

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH1. Bà Đặng Xn Như Ý

2. Ơng Nguyễn Trọng Bình

3. Bà Nguyễn Thị Trường GiangChủ nhiệm

Thành viên

Thành viênDANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG1. Ông (bà)......

2. Ông (bà)......

3. Ông (bà)......

4. Ơng (bà)......

5. Ơng(bà)......

6. Ơng(bà)......

7. Ơng(bà).....

8. Ơng(bà)......

9. Ơng(bà)......Chủ tịch

Phó chủ tịch

Thư ký

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 11.3: Mô tả các mục tạo hiệu ứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×