Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tác dụng của việc lập dàn ý

I. Tác dụng của việc lập dàn ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Tác dụngChúng ta lập dàn ý để làm gì ?- Giúp người viết bao quát được những nội dung chủ yếu cần triển khai,

- Bao quát được phạm vi, mức độ nghị luận.Điều gì sẽ xảy ra nêu chúng ta

khơng lập dàn ý trước ?- Tránh được tình trạng xa đề, lạc đề, lặp ý, bỏ sót hoặc ý khơng cân

xứng.

- Phân phối thời gian hợp lí khi làm bài.Vai trò của việc lập dàn

ý?Có vai trò quan trọng, không thể thiếu khi viết bài văn nghị

luận.II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luậnEm có thường lập dàn ý trước khi

viết văn không ?Công việc đầu tiên trước khi lập dàn ý là

gì ?1. Tìm ý cho bài vănDựa vào sự hiểu biết của em thì

tìm ý là cơng việc như thế nào ?Để tìm được hệ thống luận điểm luận cứ

ta cần phải xác định gì ?Vậy em hiểu thế nào về luận đề, luận

điểm, luận cứ ?Luận đề: vấn đề trung tâm được đưa ra để bàn luận.Luận điểm: ý kiến thể hiện quan điểm, tư tưởng.Luận cứ: lí lẽ vận dụng để làm sáng tỏ luận điểm.Tóm lại muốn lập dàn ý cho bài văn ta cần xác

định những gì ?Muốn lập dàn ý cho bài văn ta cần xác định: luận đề, luận điểm, luận cứ.Ví dụ : Lập dàn ý cho đề văn nghị luận dưới đây

“bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M. Go-rơ-ki có viết:

“sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.Bài văn cần làm sáng tỏ vấn đề gì

và quan điểm của em về vấn đề đó

là như thế nào?a. Xác định luận đềSách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới.b. Xác định luận điểm:dựa vào SGK em hãy xác định các luận điểm cho bài văn: có bao nhiêu

luận điểm?Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người .Sách mở rộng những chân trời mới.Cần có thái độ đúng với sách và việc đọc sách.c. Tìm luận cứ cho luận điểm:Luận điểm 1:3 luận cứ+ Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.+ Sách là kho tàng tri thức.+ Sách giúp ta vượt qua thời gian, không gian(biết được qua khứ, hiện tại, biết được nhiều nơi trên thế

giới…)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tác dụng của việc lập dàn ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×