Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cadasa.vnQ tộc vũ sĩQ tộc tăng lữVua

Giáo hồngCơng tước

Hội đồng Hồng Y

Hầu tướcTổng giám mục

Bá tướcGiám mục

Tức tướcLinh mụcNam tướcPhó tếKị sĩHệ thống đảng cấp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữS ự h ì n h t h à n h q u a n h ệ s ả n x u ấ t p h o n g k i ế n ở T â y  uQuý tộc vũ sĩ

Lãnh chúa phongQuý tộckiếnGiéc-manTiế

pthuKitog

iáoQuý tộc tăng lữ

Quan hệ sản xuất phong

kiến ở châu ÂuNông dânMất đấtNông nô

Nô lệPhụ thuộc2. Xã hội phong kiến Tây Âu

a. Sự hình thành lãnh địa phong kiếnEm hãy miêu tả về lãnh địa phong kiến ?Một

Một số

số hình

hình ảnh

ảnh về

về lãnh

lãnh địa

địa phong

phong kiến

kiếnNguồn Cadasa.vnH o ạ t đ ộ n g n h ó mNhóm 1: Tìm hiểu về đặc trưng kinh tế trong lãnh địa ?

Nhóm 2: Tìm hiểu về đời sống chính trị trong lãnh địa ?

Nhóm 3: Tìm hiểu về cuộc sống của nơng nơ trong lãnh địa ?

Nhóm 4 : Tìm hiểu về cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa ?

Thời gian : 2 phút2. Xa hội phong kiên Tây Âu

b. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa

c. Đời sống chính trị trong lãnh địa

d. Cuộc sống của nông nô trong lãnh địa

e. Cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa3. Sự xuất hiện các thành thị trung đạia.Nguyên nhân sự xuất hiện của các thành thị trung đại•- Thế kỉ XI, xuất hiện tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

•- Thị trường bn bán tự do.

•- Thủ cơng nghiệp được chun mơn hóa.

•- Thự thủ công sống bằng việc trao đổi sản phẩm, họ đến ngã ba đường, bến sông,....lập xưởng sản xuất và trao

đổi sản phẩm.Em hãy cho biết nguồn gốc của các thành thị•=> Thành thị trung đại ra đời.trung đại?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×