Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu

Sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Xã hội phong kiến Tây Âu

a. Sự hình thành lãnh địa phong kiếnEm hãy miêu tả về lãnh địa phong kiến ?Một

Một số

số hình

hình ảnh

ảnh về

về lãnh

lãnh địa

địa phong

phong kiến

kiếnNguồn Cadasa.vnH o ạ t đ ộ n g n h ó mNhóm 1: Tìm hiểu về đặc trưng kinh tế trong lãnh địa ?

Nhóm 2: Tìm hiểu về đời sống chính trị trong lãnh địa ?

Nhóm 3: Tìm hiểu về cuộc sống của nơng nơ trong lãnh địa ?

Nhóm 4 : Tìm hiểu về cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa ?

Thời gian : 2 phút2. Xa hội phong kiên Tây Âu

b. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa

c. Đời sống chính trị trong lãnh địa

d. Cuộc sống của nông nô trong lãnh địa

e. Cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa3. Sự xuất hiện các thành thị trung đạia.Nguyên nhân sự xuất hiện của các thành thị trung đại•- Thế kỉ XI, xuất hiện tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

•- Thị trường bn bán tự do.

•- Thủ cơng nghiệp được chun mơn hóa.

•- Thự thủ công sống bằng việc trao đổi sản phẩm, họ đến ngã ba đường, bến sông,....lập xưởng sản xuất và trao

đổi sản phẩm.Em hãy cho biết nguồn gốc của các thành thị•=> Thành thị trung đại ra đời.trung đại?3. Sự xuất hiện thành thị trung đại

b. Hoạt động của thành thị•- Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

•- Hình thức : phường hợi, thương hợi , đặt ra phường quy.

Em hãy trinh bày hoạt động của các thành thị trung

đại ?Một cảnh sinh hoạt trong thành thị trung đạiNguồn Cadasa.vnHội chợ nông dân Đức3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đạic.

-.

-.

-.Vai trò của các thành thị trung đại

Thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa đơn giản phát triển.

Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

Mang khơng khí tự do và mở mang tri thức.Vai trò của các thành thị trung đại châu Âu?Đại học Oxford ở AnhNguồn WekipediaĐại học Sorbonne ở PhápNguồn WekipediaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×