Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỤC TIÊU BÀI HỌC

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỢI DUNG1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

2. Xã hội phong kiến Tây Âu

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đạiCadasa.vnBài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỉ

V đến thế kỉ XIV)1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây ÂuNêu những biểu hiện khủng hoảng của đếquốc Roma vào thể kỉ III ? Điều đó đã dẫn tới

hệ quả gì?Người Hung NơĂng-glơ Xắcxơng

(Anh)Phơ-răng

(Pháp)

Đơ n gGốtTây Gốt

(Tây Ban Nha)Itali aChú thích

Người Hung-Nô ở thảo nguyên

châu Á

Sự di cư ồ ạt của người Giéc-manLƯỢC ĐỒ Q TRÌNH XÂM NHẬP CỦA NGƯỜI GIÉC-MAN

Ng̀n:Violet.vn1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu 

1. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma người

Giéc-man đã làm gì?

2. Tác động của những việc làm đó đến quá trình hình

thành quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu?Cadasa.vnQ tộc vũ sĩQ tộc tăng lữVua

Giáo hồngCơng tước

Hội đồng Hồng Y

Hầu tướcTổng giám mục

Bá tướcGiám mục

Tức tướcLinh mụcNam tướcPhó tếKị sĩHệ thống đảng cấp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữS ự h ì n h t h à n h q u a n h ệ s ả n x u ấ t p h o n g k i ế n ở T â y  uQuý tộc vũ sĩ

Lãnh chúa phongQuý tộckiếnGiéc-manTiế

pthuKitog

iáoQuý tộc tăng lữ

Quan hệ sản xuất phong

kiến ở châu ÂuNông dânMất đấtNông nô

Nô lệPhụ thuộc2. Xã hội phong kiến Tây Âu

a. Sự hình thành lãnh địa phong kiếnEm hãy miêu tả về lãnh địa phong kiến ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×