Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cắt đoạn gen cần thiết…

Cắt đoạn gen cần thiết…

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cắt đoạn gen cần thiết…DNA cho genPlasmidĐiểm kết thúc3. Chuyển gen (Transformation)

ới t

v

kế

ho

c

A iểm

N

D gđ c

ữn thú

h

nPlasmid

DNA với

những điểm

kết thúc

Enzyme DNA ligase

nối những điểm kết

thúc lại với nhau3. Chuyển gen (Transformation)…Enzyme DNA Ligase

nối những điểm kết

thúc lại với nhau

Plasmid

DNADNA

cho gen

DNA tái tổ hợpNext slide

for

animation

www.gch.ulaval.caDNA Ligase3. Chuyển gen (Transformation)…

• DNA tái tổ hợp được đưa vào tế bào vi khuẩnTế bào vi

khuẩn

Nhiễm sắc

thể của vi

khuẩnGen

được

khép kínDNA tái tổ hợp4. Biểu hiện gen được chuyển

• Tế bào vi khuẩn được nhân lên theo cơng thức nhị phân Fission (Binary Fission)• Tế bào vi khuẩn sản xuất polypeptide

• Mã hóa các gen hoặc protein từ DNA cử sinh

vật cho genTóm tắt các bước

DNA cho gen

Plasmid1. Cắt với enzyme

cắt giới hạn

DNA cho gen

Điểm kết

thúc2. Enzyme

Ligase nối các

điểm kết thúc

lại với nhauDNA tái tổ

hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cắt đoạn gen cần thiết…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×