Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VSATTP SAU THU HOẠCH NGHÊU

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VSATTP SAU THU HOẠCH NGHÊU

Tải bản đầy đủ - 0trang

TẦN XUẤT GIÁM SÁT,

CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT

Hiện Việt Nam đã đưa vào chương trình kiểm

sốt vệ sinh an tồn thực phẩm đối với

nhuyễn thể 2 mãnh vỏ (nghêu), gồm:

+ Phía Bắc: Nam Định, Thái Bình, Quảng

Ninh, Thanh Hóa, Hà Tỉnh và Ninh Bình.

+ Phía Nam: Bình Thuận, Tp.HCM, Tiền

Giang, Bến tre, Trà Vinh và Kiên GiangKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỂ THIẾT LẬP VÙNG

KIỂM SOÁTĐiểm thu

mẫuTọa độ:

(1): 100 16’ 175 N

1060 47’ 343 E

(2): 100 15’ 600 N

1060 48’ 000 E

(3): 100 15’ 827

1060 45’ 655 ENTẦN XUẤT GIÁM SÁT,

CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT- 02 lần/tháng/vùng (đối vùng khu vực bán

nhật triều)

- 01 lần/tuần/vùng (vùng còn lại). Vd: Kiên

Giang

- Mẫu: Nước và thịt nghêu (tùy theo diện tích

từng vùng số điểm thu mẫu, mang tính đại

diện)

- Chỉ tiêu kiểm tra: (theo qui định)KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TỪ 2010-2012

Năm 2010:

+ 04 trường hợp nhiễm DSP và ASP

(Bến tre, Kiên Giang và Tiền Giang)

+ Thời gian: Tháng 3 (Tiền Giang), 10 (KG), 11,

12

- Năm 2011:

-+ 04 trường hợp nhiễm DSP và ASP

+ Thời gian: tháng 1 (Tiền Giang) tháng 6 (Thái Bình),

tháng 7, 12 (Kiên Giang)

-Năm 2012:

+ 03 trường hợp nhiễm DSP và ASP (Ninh Bình

và Bình Thuận)

+ Thời gian: tháng 10BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN

NHIỄM ĐỘC TỐ TẠI CÁC VÙNG

KIỂM SOÁT

1. Thông báo ngưng thu hoạch khi phát hiện

độc tố (Nafiqad)

2. Cơ quan quản lý tỉnh tạm ngưng cấp giấy

chứng nhận xuất xứ.

3. Tiến hành lấy mẫu tăng cường (03 ngày/1

lần, đến khơng có kết quả đạt u cầu)

4. Thơng báo bãi bỏ thông báo ngưng thu

hoạch.CHÂN THÀNH CÁM ƠN

THẦY VÀ CÁC BẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VSATTP SAU THU HOẠCH NGHÊU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×