Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Một số biện pháp nậng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 5.biệt, nghĩa là đặt ra những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước cho người đối thoại và

dựa vào câu trả lời của họ mà trao đổi, hỏi thêm nhằm thu thập những thông tin

liên quan đến đề tài.

* Phương pháp quan sát khách quan:

Quan sát khách quan là phương pháp nghiên cứu có mục đích, dựa trên sự

tri giác của các cử chỉ, hành động của người được nghiên cứu trong các tình

huống tự nhiên khác nhau.

* Phương pháp thăm dò:

Là phương pháp nghiên cứu, trong đó người nghiên cứu dùng một số câu

hỏi nhất loạt, đặt ra cho một số người nhằm thu thập ý kiến chủ quan của họ về

đối tượng cần nghiên cứu.

*Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục:

Là phương pháp nghiên cứu dùng lí luận để phân tích thực tiễn giáo dục,

rồi từ phân tích thực tiển giáo dục mà rút ra lí luận thực tiễn.

5. Tính sáng tạo về khoa học và thực tiển của vấn đề:

Môn đạo đức có tác dụng trao đổi hành vi đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn

các em trong sáng về xúc cảm và tình cảm đạo đức, khắc sâu những hành vi

chuẩn mực đạo đức… Quan trọng nhất là học sinh cần đạt được những hành vi

đạo đức tốt, biết cử xử trong quan hệ. Chẳng hạn như đầu năm học mối quan hệ

giữa bạn bè còn chưa tốt, thường hay chửi thề, đánh nhau, nhưng từ khi các em

học được các bài Đạo đức của chương trình lớp 5, có tác dụng giáo dục về hành

vi giúp đỡ nhau trong học tập, biết vâng lời và biết ơn thầy cô giáo…Từ đó, đã

gây được cho các em những xúc cảm, thẫm mỹ trước những hành vi tốt của các

nhân vật đã nêu gương. Các em biến những hành vi đẹp của các nhân vật thành

xúc cảm đạo đức của bản thân.B. PHẦN NỘI DUNG

I - CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Môn Đạo đức có tác dụng giúp học sinh phát triển những hành vi cơ bản

như nội dung ý nghĩa một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp

với lứa tuổi học sinh lớp 5 trong quan hệ của các em với quê hương đất nước, tổ

tiên; với phụ nữ, cụ già, em nhỏ; với bạn bè và những người xung quanh; với

hành vi việc làm của bản thân; với tài nguyên thiên nhiên.Người thưc hiện: Huỳnh Việt KhoaTrang 3SKKN: Một số biện pháp nậng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 5.- Biết nhận xét, đánh giá các ý kiến, quan niệm, hành vi, việc làm có liên

quan đến các chuẩn mực đã học; biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các

tình huống và biết thực hiện các chuẩn mực đã học trong cuộc sống hằng ngày.

- Biết yêu quê hương, đất nước; biết ơn tổ tiên; kính trọng người già, yêu

thương em nhỏ, tơn trọng phụ nữ; đồn kết hợp tác với bạn bè và những người

xung quanh; có ý thức vượt khó, vượt lên trong cuộc sống; có trách nhiệm về

hành động của mình; u hòa bình, có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,…

- Thông qua việc dạy - học môn Đạo đức các giá trị, chuẩn mực đạo đức

của xã hội được chuyển thành niềm tin, tình cảm, hành vi đạo đức của học sinh;

tạo cho học sinh được thực hành bài học trong thực tiễn cuộc sống.

Mục đích của mơn Đạo đức là hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh.

Một phẩm chất đạo đức bao giờ cũng có 3 khía cạnh là: ý thức, thái độ, tình cảm

và hành vi, thói quen. Do đó, để đạt được mục đích đặt ra, day – học mơn Đạo

đức phải giải quyết 3 nhiệm vụ tương ứng: hình thành ý thức, hình thành thái độ,

tình cảm và hình thành hành vi, thói quen.

- Giáo dục ý thức đạo đức:

Mơn Đạo đức cung cấp cho học sinh hệ thống tri thức đạo đức sơ đẳng, trên

cơ sở đó bước đầu hình thành niềm tin đạo đức, hình thành năng lực, định hướng

các giá trị đạo đức cho học sinh tiểu học. Điều đó giúp các em phân biệt được

đúng – sai, tốt – xấu, thiện - ác … để từ đó theo cái đúng, cái tốt, tránh cái sai,

đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xấu xa, độc ác.

- Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức:

Giúp học sinh có thái độ rõ ràng đối với các chuẩn mực đạo đức nói riêng,

hình thành và bồi dưỡng cho các em cảm xúc đạo đức, biến những chuẩn mực

đạo đức sơ giản thành động cơ bên trong thôi thúc các em hành động theo những

chuẩn mực đạo đức đã được quy định, trên cơ sở đó hình thành tình cảm đạo

đức trong sáng.

- Giáo dục hành vi, thói quen:

Hình thành ở học sinh các hành vi tương ứng với ý thức thái độ tình cảm

và từ đó giúp các em có thói quen đạo đức bền vững.Người thưc hiện: Huỳnh Việt KhoaTrang 4SKKN: Một số biện pháp nậng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 5.Ba nhiệm vụ này của mơn Đạo đức có mối quan hệ khăng khít với nhau.

Giải quyết được ba nhiệm vụ này là đạt được mục đích của mơn học đặt ra.

tốn, thật thà, dũng cảm.

1. Yêu cầu sau khi học xong chương trình Đạo đức lớp 5:

Sau khi học xong chương trình môn Đạo đức lớp 5, học sinh cần biết thực

hiện tốt các chuẩn mực hành vi đạo đức, biết cách cư xử dùng lời lẽ đúng trong

mọi tình huống đối với các mối quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng

đồng và môi trường tự nhiên.

2. Vận dụng thực hành kiến thức kĩ năng học tập và sinh hoạt hằng ngày:

- Thông qua các bài đạo đức, nhằm từng bước hình thành cho học sinh một

số kĩ năng sống cơ bản như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng

xác định giá trị; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng kiên định; kỹ năng đặt mục tiêu.

- Hằng ngày các em có thói quen học tập tốt, biết giữ im lặng khi nghe

thầy cô giảng bài, biết giúp bạn bè trong học tập,…Áp dụng các bài học làm vốn

kiến thức hiểu biết để cư xử đúng, tôn trọng, lịch sự trong giao tiếp, áp dụng tốt

các hành vi chuẩn mực của lứa tuổi học sinh tiểu học.

3. Một sớ vấn đề có liên quan về tâm lí học, giáo dục học:

* Tâm lý học: Bản thân học sinh ngay từ nhỏ như một tờ giấy trắng, các

em rất hiếu động, thích bắt chước các hành vi mà chính bản thân các em khơng

nhận thức được là đúng hay sai, là phù hợp hay không. Các em như búp măng

tre. Muốn thân tre ngày sau mọc thẳng hay cong thì người trồng phải biết chăm

sóc suốt q trình phát triển của măng cũng như lúc còn nhỏ các em sống trong

mơi trường gia đình, các em chịu sự quản lý giáo dục của cha mẹ và người thân.

Khi các em đến tuổi đi học các em lại được giáo dục trong một mơi trường rộng

hơn, có bạn, có thầy cơ và nhất là được sự giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu

học, có ảnh hưởng rất lớn đối với việc hình thành nhân cách cho học sinh sau

này.

* Giáo dục học: Sau các bài đạo đức trong chương trình lớp 5, đều có một

nội dung bài học mang tính giáo dục cao. Từ nội dung bài học các em có nhận

thức đúng các hành vi chuẩn mực đạo đức tốt trong quan hệ và giao tiếp khi học

hết lớp 5. Các em được học tiếp môn Đạo đức dưới dạng Giáo dục công dân, nộiNgười thưc hiện: Huỳnh Việt KhoaTrang 5SKKN: Một số biện pháp nậng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 5.dung cũng mang tính giáo dục hình thành nhân cách các em trong giai đoạn

trưởng thành

II - THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:

- Học sinh đa số là con em của gia đình nơng dân, đời sống còn nhiều khó

khăn. Họ phải lao động vất vả để tạo điều kiện sinh sống, nên ít thời gian quan

tâm đến việc học tập và thói quen sinh hoạt của các em. Một số học sinh phải ở

nhờ nhà người thân để tiếp tục đi học, còn cha mẹ bỏ quê đi làm mướn, làm

thuê. Khơng có sự quản lý của cha mẹ. Nên các em thường đi học sớm, về

muộn, la cà ở các quán bi da, xem phim không lành mạnh, bạo lực,…dẫn đến

tình trạng đạo đức của các em dần dần bị sa sút.

- Các tồn tại của học sinh hiện nay: Khi phát ngơn hay chửi thề, nói tục

trong giao tiếp. Trong giờ học chưa thật sự nghiêm túc. Tôn trọng thầy cơ còn

miễn cưỡng. Trong quan hệ với bạn bè thiếu tơn trọng sự bình đẳng, chưa thật sự

đồn kết. Thiếu tinh thần trách nhiệm trong học tập và việc làm của mình.

+ Thiếu lễ độ, chào hỏi khi gặp người lớn.

+ Học sinh chưa thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

- Việc dạy đạo đức trước đây chưa đạt hiểu quả cao là do nguyên nhân

sau:

+ Theo quan niệm trước đây: học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội. trong

dạy học, giáo viên sử dụng phương pháp kể chuyện, vấn đáp, diễn giảng là chủ

yếu. Truyền thụ kiến thức một chiều, GV đối diện với cả lớp, khơng có sự tương

tác giữa học sinh, học sinh thụ động ghi nhớ máy móc, tiết học diễn ra trong

khơng khí khơ khang, gò bó, áp đặt, buồn tẻ, nặng nề…

+ Trong dạy học, GV ít sử dụng đồ dùng dạy học, không gây hứng thú học

tập của HS, dẫn đến hiệu quả tiết dạy không cao.

+Học sinh thiếu thực hành, nên việc vận dụng những chuẩn mực hành vi

đạo đức trong cuộc sống thực tiễn chưa cao.

+ Nguồn cung cấp kiến thức chủ yếu là SGK và GV.

+ Học sinh học chủ yếu là để đối phó với thi cử, sau khi học xong những

điều đã học thường bị bỏ quên hoặc ít dùng đến.

- Nội dung và phương pháp dạy học bao giờ cũng gắn bó với nhau. Mỗi

nội dung bài dạy đòi hỏi một phương pháp thích hợp. các kĩ năng giao tiếpNgười thưc hiện: Huỳnh Việt KhoaTrang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×