Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ccd. BIÊN BẢN GIAO HÀNG

ccd. BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTccx.Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.ccy.- Số lượng: 10650 chiếcccz.- Tương đương với Trị giá: theo Hợp đồng 3.428.465.225 đồng(chưa bao gồm 10% thuế VAT).

cda.(Bằng chữ: ba tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu bốn trăm sáu mươinăm nghìn hai trăm hai mươi năm đồng).

cdb.Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ sốlượng là 10650 chiếc với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là:

3.771.311.748 đồng.

cdc.Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên Atrước ngày 30/06/2017

cdd.Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kếttrong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì

bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để

giải quyết.

cde.Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bêngiữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

cdf.ĐẠI DIỆN BÊN Acdg.ĐẠI DIỆN BÊN Bcdh.SVTT:

108ThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà Nộicdi.Khoa Công nghệ May & TKTT* Hàng CMPcdj.

CTCP – Tổng công ty may Bắc

Giangcdl.cdk.

Địa chỉ: Giáp Hải, Dĩnh Kế,

TP.Bắc Giang

cdm.PHIẾU XUẤT HÀNG

cdn.cdo.Số: 346- Họ và tên người nhận hàng: Mitsuhiko Địa chỉ (Bộ phận): Thủkho

cdp.- Lý do xuất kho:đúng thời hạn hợp đồngcdq.- Xuất tại kho: nhà kho cơng ty May Bắc Giangcdr.

Scds.

Tên

hàngcdt.

Đơ

n

vt

í

n

hcee.

1cef.

Quần

Soocceg.

Chi

ế

c

cel.cen.cdu.Số

lượngcea.

u

cầ

uceb.

Thực

x

u

ấtceh.

10650cei.

1065

0cdv.

Đơn

gi

ácdw.cej.

135.6

97cek.

1

.445.70

0.047Tổng cộngT

hành

tiềncem.

1

.445.70

0.047- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một tỷ bốn trăm bốn mươi nămtriệu bảy trăm nghìn khơng trăm bốn mươi bảy đồng.

ceo.Bắc Giang, ngày 23 tháng 06năm 2017

SVTT:

109ThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà Nộicep.ceq.Ng

ười lập

phiếucer.(Ký

,họ tên)ces.Ngư

ời nhận

hàng

(Ký,

họ tên)Khoa Cơng nghệ May & TKTTcet.

Thủ kho

ceu.

(Ký,họ

tên)cev.Kế

tốn

trưởngcex.

Giám

đốccew.

(K

ý,họ tên)cey.

(Ký,họ

tên)cez.

cfa.

cfb.SVTT:

110ThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTj. Theo dõi hàng xuất

k. CTCP – Tổng công ty may Bắc Giang

l. Địa chỉ: Giáp Hải, Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang

m. BẢNG KÊ PHIẾU NHẬP – XUẤT KHO HÀNG HĨA

n. Tháng 06 năm 2017

o. Chứng từp. Số

phi

ếuq. Diễn

giảir. Mã

hàng

hóas. Tê

nngat. Đ

VTv. Số

hiệ

uw. Ngà

y

thán

gag.A3

5ah.23ai. 34

5aj. Xuất

hàngak.2241

46al. Qu

ần

So

ocaq.A3

6ar. 29as. 34

6at. Xuất

hàngau.2241

47av. Qu

ần

So

ocba.

SVTT: Lê Thị Ngọc Mai111u. Xuất trong kỳ

ac. Sốợn

gad.Đơn

giáaf. Thành

tiềnam.

Chiếcan.10

65

0ao.3219

22ap.3.428.46

5.225aw.

Chiếcax.10

65

0ay. 135.

697az. 1.445.70

0.047ae.Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTbb. Thanh tốn

bc.HĨA ĐƠN THANH TỐN TIỀN HÀNG

bd.Mã hàng: 224146

be.ĐVT: đồng

bf.

Sbl.

1

br.

1bg.Tên hàng

hóabm.2bs. Quần Soocbh.Đ

ơ

n

v

bi. Số

lượ

ngbj. Đơn

giábk.Thành

tiềnbn.3bo.4bp.5bq.6=4x5bt. C

h

i

ế

cbu.106

50bv. 321

922bw.

3

.428.46

5.225bx.Cộng tiền hàng:by.3.428.4

65.225bz.Thuế suất GTGT: 7%Tiền thuế GTGT: 239.992.566ca. Tổng cộng tiền thanh toán: 3.668.457.791

cb.Số tiền viết bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm năm

bảy nghìn bảy trăm chín mươi mốt đồng.

cc.

cd.KẾT THÚCSVTT:

112ThịNgọcMaiTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTce. KẾT LUẬN

cf.Qua q trình học tập mơn Merchandising tại khoa Cơng nghệMay & Thiết kế thời trang –Trường đại học Công nghiệp Hà Nội do cô giáo

Nguyễn Thị Sinh hướng dẫn và giảng dạy. Em đã được tìm hiểu về cơng việc

của một nhân viên Merchandiser – Nhân viên quản lý đơn hàng, từ việc phát

triển mẫu, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho đến khi

sản phẩm được đưa vào sản xuất cần phải trải qua nhiều công đoạn.

cg.Qua bài tập lớn này, em đã nỗ lực học tập, nghiên cứu tìm hiểurất nhiều song kiến thức còn hạn chế cũng như chưa có cơ hội được va chạm

với thực tế nên bài làm còn thiếu sót và hạn chế. Vậy em rất mong nhận được

những đánh giá và nhận xét từ cô để bài làm của em được hồn chỉnh hơn

cũng như có thêm kiến thức để vững vàng bước vào công việc sau này.

ch.Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Nguyễn ThịSinh – giáo viên hướng dẫn bộ môn đã tận tình truyền đạt những kiến thức

thực tế bổ ích cũng như những kiến thức quý báu để em có thể hoàn thành

được bài tập.

ci. Em xin chân thành cảm ơn cô!

cj. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm

2017

ck.Sinh viên thực hiện

cl. Mai

cm.Lê Thị Ngọc Maicn.SVTT:

113ThịNgọcMaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ccd. BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×