Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
za. ĐƠN ĐẶT HÀNG THÙNG CARTON

za. ĐƠN ĐẶT HÀNG THÙNG CARTON

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTaag.Giám đốc công ty

aah.aai.SVTT: Lê Thị Ngọc MaiPhảiNguyễn Hữu Phải69Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTd. Giao số lượng đơn hàng và làm định mức để cấp phát nguyên liệu

aaj.CTCP – Tổng Công ty May Bắc Giang aal.aak.BM: 05/LSX-PKH-TTaam.Phát lệnh lần 01LỆNH SẢN XUẤTaan.

aao.

aap.Ngày 04 tháng 05 năm

2017(Lệnh số 01)Mã hàng: 224146aaq.Khách hàng: GAPaar.

aas.aat.

h

à

n

gaau.Mầ

uPOaav.aaw. aax. aay. aaz. aba. abb.abc.Thị

t

r

ưn

gXTổn

gSMLXXcn

gabd.

Ngày

giao

hàn

gabe.abh.abi.abj.abk.

abl.abm. abn. abo. abp.abq.abr.abf.INEB53K

PAUS

A1 30045.3

2

52/6/201

7abu.abv.abw.

abx.aby. abz. aca. acb.acc.acd.EB55T

7AUS

A1 30045.3

2

523/6/20

17Kabg.

2241

4

6B

L

U

Eacf.TỔNG HÀNG

XUẤTacp.acy.CẮT THÊMTỔNG CỘNGSVTT: Lê Thị Ngọc Mai321532acg. ach. aci.acj.ack. acl.acm.acn.396410.

6

5

023/6/20

17acq. acr.acs.act.acu. acv.acw.acx.5111611530670acz. ada. adb. adc. add. ade.adf.310.

7

2

069543070adg.Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộiadh.Khoa Công nghệ May & TKTTTỔ MAYadi.adj.adk. adl.adm. adn.21221ado.1adq.

adr.Chú ý: Tổ gửi giặt ghi rõ tên mùaads.Ngày cần mẫu cắt đồng bộ:adt.Ngày vào chuyền tổ 2:adu.Ngày vào chuyền tổ 13:adv.Tổ 2 vào chuyền cỡadw.Tổ 13 vào chuyền cỡadx.

-Tình trạng NPL:Vải chính về kho ngày

Vải lót về kho ngày

Chun về kho ngày

Dây luồn về kho ngày

PLHT chưa có thơng tinady.adz.aea.PHỊNG

KH-TTP.PHỊNG

KH-TTaeb.QUẢN LÝ

ĐƠN HÀNGaec.aed.

aee.

CTCP - TỔNG CƠNG TY MAY BẮC

GIANGaeg.

BM

32/PMLaef.aeh.

SỐ:

14/05/201

7PHÒNG KỸ THUẬTaei.

aej.ĐỊNH MỨC PHỤ LIỆUMã hàng: 224146ael.aek.

aen.

SKhách hàng: GAPaem.

Chủng

Sooc

aeo.Tên phụ

liệuaep.

Đơ

nloại:Quầnaeq.

Định

mứcaer.

Nhập

khoaes.

Cấp

phá

taew.

0,0031aex.

32aey.

31,5vaet.

1aeu.

Chỉ 20S/3

may chính trênSVTT: Lê Thị Ngọc Maiaev.

Cu71adp.Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTT

n

afa.

Chỉ 20S/3

may chính dướiafb.

Cunafc.

0,0031afd.

32afe.

31,5afg.

Chỉ 40S/2

may chắp, vắt

sổ, bọ, may trên

đáp túi, may

dưới nhãn chínhafh.

Cunafi.

0,1014

4afj.

1026afk.

1010,6afl.afm.

40S/2

may lót túi chéo,

may trên nhãn

chínhafn.

Cunafo.

0,0002

52afp.

3afq.

3afr.

2afs.

Chun cạp

1 5/8”aft.

mafu.

0,79afv.

6755afw.

6653,7afx.

3afy.

Oze +

đệm nhựa 11mmafz.

caga.

2agb.

20235agc.

19931agd.

4age.

cạpDây luồnagf.

magg.

1,6171agh.

16361agi.

16115,

6agj.

5agk.

Nhám túi

3/4”agl.

cagm.

2agn.

20235ago.

19931agp.

6agq.

Nhãn

Jockeragr.

cags.

1agt.

10118agu.

9612agw.

Nhãn

chínhagx.

cagy.

1agz.

10118aha.

9612ahc.

Nhãn cỡ

thườngahd.

cahe.

1ahf.

10118ahg.

9612ahi.

Nhãn cỡ

Huskyahj.

cahk.

1ahl.

10118ahm.

9612aho.

Nhãn

HDSD/cỡ đơn

thườngahp.

cahq.

2ahr.

20235ahs.

1933ahu.

Nhãn

HDSD/cỡ đơn

Huskyahv.

cahw.

2ahx.

20235ahy.

1933SVTT: Lê Thị Ngọc Mai72Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTaia.

Nhãn

CHINA + dây

dứa đi CHINAaib.

caif.

7aig.aih.

cail.

8aim.

Túi PE có

logoain.

cair.

9ais.

Túi PE

trơn – đựng

packing listaix.

10aiy.

Nhãn dán

thùng theo mãajd.Thẻ giáNơi nhận:ajf.

KHSXPhòngajg.- XN Mayajh.

lưu- Phòng KTaic.

1aid.

10118aie.

9612aij.111

83aik.

11015aio.

1aip.

10118aiq.

9612ait.caiu.

1aiv.

Chỉ có

1

túi

cho

thù

ng

số 1

mỗi

ord

eraiw.

1aiz.

caja.

1/1

thùn

gajb.

11183ajc.

11015aii.1aje.

Bắc Giang, ngày 14 tháng

5 năm 2017

aji.Trưởng phòng

KTajj.Người ban hànhajk.

CƠNG TY CP TỔNG CƠNG TY MAY BẮC

GIANG PHÒNG KỸ THUẬTajl.BM

32/PML

ajm.

SỐ:

14/05/201

7ajn.

ajo.Mã: 224146SVTT: Lê Thị Ngọc MaiĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU

ajp.Khách hàng: GAPajq.Chủng loại: Quần

73Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Cơng nghệ May & TKTTSooc

ajr.

STajs.

Tên

ngun liệuajt.Khổ

aju.

(m)ajv.

Định

mứcajx.

Nhập

khoajy.

Cấp

phá

tajw.

(m)

ajz.

1aka.

Vải

chính

100%

Cotton,

theo số

lượng từng

màuakb.

1,48akc.

0,9akd.

8626ake.

8496,

6akf.

2akg.

Vải

lót túi chéo

80%

Polyester,

20%

Cotton,

theo số

lượng từng

màuakh.

1,48aki.

0,08akj.

767akk.

755,5akl.

3akm.

Mex

TK 9630,

TK 600,

theo số

lượng từng

màuakn.

0,9ako.

0,056akp.

836,5akq.

824akr.Nơi nhận:akt.

KHSXPhòngaku.- XN Mayakv.

lưu- Phòng KTaks.

Bắc Giang, ngày 14 tháng 05

năm 2017

akw.

Trưởn

g phòng KTakx. Người ban

hànhaky.akz.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai74Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTe. Họp với từng nhà máy / cơ sở sản xuất đơn hàng

ala.

CTCP – Tổng Cơng ty

May Bắc Giang

alb.

alc.PKT – XNMald.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Namale.Độc lập – Tự do – Hạnh

phúcSố: 116/BB-TKSX

alf.

alg.

alh.Bắc Giang, ngày 18 tháng

05 năm 2017BIÊN BẢNHỌP TRIỂN KHAI SẢN XUẤTali.Phòng kỹ thuật họp phiên kỳ quý II, sơ kết tình hình sản xuất quý I năm

2017, định hướng và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 và triển khai

đơn hàng sản xuất.

alj.Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2017.

alk.Địa điểm họp: Phòng họp 1, Văn phòng kỹ thuật CTCP – TổngCơng ty May Bắc Giang.

all.Thành phần tham dự họp:

1. Ông Nguyễn bá Quang

2. Ơng Hồ Ngọc Lan

3. Cùng các ơng bàGiám đốc xí nghiệp

Trưởng phòng kỹ thuậtalm.Hội đồng quản trị mời:1. Bà Nguyễn Hồng LoanTrưởng ban Kiểm sốtaln.Chủ tọa: Ơng Nguyễn BáQuang

alo.Thư ký: Bà Nguyên XuânLiên

alp.SVTT: Lê Thị Ngọc MaiNội dung:75Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộialq.Khoa Công nghệ May & TKTTPhần 1: Ơng Nguyễn BáQuang – Giám đốc xí nghiệp trình bày nội dung cuộc họp:

alr.I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và kế hoạch

nhiệm vụ quý II năm 2017.

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

als.Hoàn thành vượt chỉ tiêucác kế hoạch đề ra của đơn hàng trước. Giao hàng, xuất hàng đúng thời

hạn.

alt.Lượng hàng hỏng và tồn kho giảm 10%.

alu.Phản hồi tích cực từ phíakhách hàng.

2. Kế hoạch nhiệm vụ quý II

alv.Triểnkhaiđơnhàng224146.

alw.Chuẩn bị đầy đủ các tàiliệu kỹ thuật, lập kế hoạch và triển khai sản xuất.

alx.Phần 2. Thảo luận và biểuquyết:

aly.1. Các thành viên Hội đồngquản trị Công ty phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung của Chủ tịch

HĐQT trình bày.

alz.2. Biểu quyết: Các thànhviên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua các nội dung của

cuộc họp do Chủ tịch HĐQT trình bày, tỷ lệ tán thành 100%.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai76Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộiama.Khoa Công nghệ May & TKTT3. Biên bản đã được đọc lạicho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và thống nhất cùng ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày.

amb.amf.

CHỦ TỌAamc.THƯ KÝ

amg.GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆPĐã kýĐã kýamh.

NGUYỄN XUÂN LIÊNamd.

ame.

NGUYỄN BÁ QUANG

ami.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai77Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTT Lập kế hoạch sản xuất. Triển khai sản xuất tại nhà máy

a. Chuyển toàn bộ tài liệu cho sản xuất đến nhà máy

amj.

-* Tài liệu bao gồm:Bảng hướng dẫn nguyên phụ liệu, hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, hình

dáng (vải ngồi, vải lót, lót giấy, lơng vũ, chỉ, cúc, khóa, nhãn,…). Gửi tới-các bộ phận có liên quan.

+ 2 bảng cho khách hàng (đối với hàng FOB).

+ 1 bảng cho kho nguyên liệu.

+ 1 bảng cho kho phụ + 1 bảng cho xí nghiệp trực tiếp sản xuất.

+ 1 bảng lưu phòng kỹ thuật.

Một bộ tài liệu gốc của khách hàng (đã dịch sang tiếng Việt) và ghi chú

đầy đủ các thông tin kỹ thuật khách hàng yêu cầu bổ xung, chỉnh sửa-trong suốt quá trình chỉnh duyệt mẫu.

Tài liệu hướng dẫn hồn thành và đóng gói sản phẩm: cho xí nghiệp trực-tiếp sản xuất.

Áo mẫu chuẩn (mẫu photo đối với hàng bán đứt, mẫu gốc của khách hàngđối với hàng gia công).

- Bộ mẫu chuẩn cho tất cả các cỡ.

- Bản gác sơ đồ mẫu chuẩn hoặc sơ đồ mini (nếu có).

b. Cấp phát nguyên phụ liệu

amk.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai78Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộiaml.

amm.

STamn.

Tên

nguyên liệuKhoa Công nghệ May & TKTTBẢNG CẤP PHÁT NGUN LIỆU

amo.

Khổ

amp.

(m)amq.

Định

mứcams.

Nhập

khoamt.

Cấp

ph

átamr.

(m)amu.

1amv.

Vải

chính

100%

Cotton,

theo số

lượng từng

màuamw.

1,48amx.

0,9amy.

8626amz.

8496,

6ana.

2anb.

Vải

lót túi chéo

80%

Polyester,

20%

Cotton,

theo số

lượng từng

màuanc.

1,48and.

0,08ane.

767anf.

755,5ang.

3anh.

Mex

TK 9630,

TK 600,

theo số

lượng từng

màuani.

0,9anj.

0,056ank.

836,5anl.

824anm.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

za. ĐƠN ĐẶT HÀNG THÙNG CARTON

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×