Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Triển vọng nền kinh tế Mỹ năm 2018

B. Triển vọng nền kinh tế Mỹ năm 2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

từ thu nhập kinh doanh và cá nhân tăng cao đáng kể từ đó dẫn

đến tổng thu lớn hơn cho ngân sách.

Theo các số liệu nghiên cứu, chỉ cần giảm thuế xuống mức

20%, nhu cầu đầu tư sẽ tăng khoảng 15% và GDP trong 10 tăng

khoảng 4% tức là tăng 0,4% một năm. Bên cạnh đó, nếu thuế

doanh nghiệp được giảm từ 35% xuốn 20%, đầu tư ở Mỹ sẽ

được chú trọng và cân nhắc hơn vì các cơng ty của Mỹ và nước

ngồi cảm thấy mơi trường đầu tư hấp dẫn hơn.

Như một lẽ ngẫu nhiên, các công ty đa quốc gia sẽ cắt

giảm nhu cầu đẩy sản xuất và việc làm ra khỏi Mỹ.14Tài liệu tham khảo

1. https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

2. https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

3. https://tradingeconomics.com/united-states/consumer-price-index-cpi

4. http://baoquocte.vn/chi-so-gia-tieu-dung-my-tang-manh-nhat-trong-gan-4-nam-44345.html

5. https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

6. http://money.cnn.com/2017/11/03/news/economy/october-jobs-report/index.html

7. http://www.washingtonexaminer.com/national-debt-grew-more-slowly-in-fy-2017-undertrump/article/2636311

8. https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2017/11/08/federal-debt-is-reaching-20-trillion-andi-dont-care/#61322c6532ba

9. https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124

10. https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

11. http://www.kinhtenongthon.com.vn/Ngan-hang-du-tru-lien-bang-My-nang-lai-suat-lan-thu-3trong-nam-2017-116-72464.html

12. https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate

13. https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-manufacturing

14. https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-agriculture

15.https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-construction

16.https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-from-services

17.https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669

18.http://bnews.vn/du-bao-kinh-te-my-nam-2018/69999.html159916Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Triển vọng nền kinh tế Mỹ năm 2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×