Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Triển vọng hợp tác kinh tế trong năm 2018

b. Triển vọng hợp tác kinh tế trong năm 2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo Thế giới và Việt Nam (2017), Các Bộ trưởng RCEP sẽ sớm ký thỏa thuận trong

năm 2018, http://baoquocte.vn/cac-bo-truong-rcep-se-som-ky-ket-thoa-thuan-trong-nam2018-60686.html

BBVA Research (2017), China’s consumption trend overview - China digital banking

report 2017, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-ChinaConsumption-Trends-1.pdf

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前

前2017 前 12 前 12 前前 13 前) (Tạm dịch: Báo cáo tóm tắt của Bộ Bảo vệ mơi trường về

tăng cường giám sát kiểm sốt ơ nhiễm khơng khí tại Bắc Kinh, Thiên Tân và các khu vực

lân cận - Ngày 12-13/12/2017),

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201712/t20171214_427974.htm.

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (2017), 前前前前前前前 2017 前 10 前前 1-10 前前前前前前

74 前前前前前前 前前前 (Tạm dịch: MEP cơng bố tình trạng chất lượng khơng khí tại các khu

vực trọng điểm và 74 thành phố trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017),

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201711/t20171117_426431.htm

Cơ sở dữ liệu Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, http://data.stats.gov.cn.

Chính phủ Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前前前-前前 10 前前前前前前 (Tạm dịch: Liu

Jianwei, Thống kê viên cao cấp, Phòng Đơ thị, Cục Thống kê - Giải thích dữ liệu về giá

nhà ở trong tháng 10), http://www.gov.cn/zhengce/2017-11/18/content_5240723.htm

Chính phủ Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Sản lượng

ngành thép Trung Quốc trong năm tới sẽ khơng thay đổi), http://www.gov.cn/xinwen/201712/04/content_5244418.htm

Chính phủ Trung Quốc (2017), 前前前前 2017 前前前前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Văn

phòng Thơng tin tổ chức hội nghị cơng bố tình hình xuất nhập khẩu trong ba quý đầu năm

2017), http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/13/content_5231501.htm#1

Chính phủ Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Ý

kiến của Hội đồng Nhà nước về giải quyết công suất dư thừa trong ngành sắt và thép để

phát triển), http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm

Chính phủ Trung Quốc (2017), 前前前前前前 1000 前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Chính

quyền trung ương trích 100 tỷ nhân dân tệ để ổn định việc làm cho người lao động mất

việc trong chiến dịch cắt giảm năng suất), http://www.gov.cn/xinwen/201602/25/content_5046143.htm

CLSA (2016), China’s bad debt epidemic, https://www.clsa.com/idea/chinas-baddebt-epidemic/

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch:

Trong ba quý đầu năm, nền kinh tế quốc dân tiếp tục tăng trưởng ổn định),

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201710/t20171019_1543751.html

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), 2017 前前前前前前 GDP 前前前前前前 (Tạm

dịch: Kết quả tổng kết sơ bộ GDP Trung Quốc trong quý III năm 2017),

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201710/t20171020_1544259.html16Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), 2017 前 11 前前前前前前前前前前前前 1.7% (Tạm

dịch: Tháng 11 năm 2017, giá tiêu dùng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước),

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201712/t20171209_1561902.html

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), 2017 前 11 前前前前前前前前前前前前前前前 5.8%

(Tạm dịch: Tháng 11 năm 2017, giá sản xuất của các nhà sản xuất công nghiệp tăng

5,8%), http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201712/t20171209_1561905.html

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前 2017 前 10 前前前前前前前前前

前前前前前 (Tạm dịch: Phát ngôn viên Cục Thống kê quốc gia trả lời phóng viên về tình hình

kinh tế đất nước trong tháng 10 năm 2017),

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201711/t20171114_1553257.html;

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (2017), SDDS Real Sector: Time Series Data,

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/nsdp/201508/t20150831_1238096.html

Cục Xúc tiến Thương mại Trung Quốc (2017), 2017 前 1-10 前前前前前前前前前前前前前 (Tạm

dịch: Thông tin thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2017),

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_33_9641_0_7.html

Đài Truyền hình Việt Nam (2017), Chương trình Tồn cảnh thế giới,

http://vtv.vn/toan-canh-the-gioi/giac-mong-trung-hoa-giua-muon-trung-kho-khan20170312114639564.htm

Huileng Tan (2017), Chinese shadows banking has slowed, but that’s not as good as

it seems, https://www.cnbc.com/2017/11/19/china-shadow-banking-has-slowed-chinesedebt-may-just-go-elsewhere.html

Ifeng (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前 前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Trung Quốc giảm đòn bẩy

và gia tăng số vụ phá sản nhưng tỷ lệ phá sản của doanh nghiệp nhà nước còn ở mức

thấp), http://finance.ifeng.com/a/20170810/15576964_0.shtml

IMF (2017), China’s economic outlook in six charts,

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/09/NA081517-China-Economic-Outlookin-Six-Charts

IMF (2017), People’s Republic of China, 2017 Article IV Consultation,

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17247.ashx

Jim Edwards (2017), China may have $2 trillion in hiddent bad debt - 10 times more

than official numbers report, http://www.businessinsider.com/china-debt-npl-greater-thanofficial-numbers-report-2016-9

Kevin Hamlin (2017), Can Xi Jinping defuse China’s debt bomb?,

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/can-xi-jinping-defuse-china-s-debtbomb

Lukas Brun (2016), Overcapacity in steel: China’s role in a global problem, Center

on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University,

https://aamweb.s3.amazonaws.com/uploads/resources/OvercapacityReport2016_R3.pdf

Minh Đức (2017), Về nợ xấu tại Trung Quốc hiện nay, http://thoibaonganhang.vn/veno-xau-tai-trung-quoc-hien-nay-67952.html

Ngân hàng Thế giới (2017),

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN

Nhân Dân nhật báo (2017), 前前前前前前前 前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Đầu tư trực

tiếp nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục diễn biến tích cực),

http://finance.people.com.cn/n1/2017/1121/c1004-29657839.html

17Nhân Dân nhật báo (2017), 前前前前前前前前前前前前前前前 前前前前“前前前前” (Tạm dịch: Báo

cáo của Ngân hàng Trung Quốc: Sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc cho thấy tình hình

tổng thể "ba thành cơng hai ổn định"), http://money.people.com.cn/n1/2017/1130/c4287729677573.html

Nhân Dân nhật báo (2017), 前前“前前前”前“前前前前前前”前前前前前前前前,

http://finance.people.com.cn/n1/2016/0627/c1004-28479762.html

Reuters (2017), http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/CHINA-DEBTGRAPHIC/0100315H2LG/

Reuters (2017), S&P downgrades China’s rating, citing increasing economic,

financial risks, https://www.reuters.com/article/us-china-economy-rating-downgrade/spdowngrades-chinas-rating-citing-increasing-economic-financial-risks-idUSKCN1BW19N

Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, Overcapacity in China: An

impediment to the Party’s reform agenda,

http://www.europeanchamber.com.cn/documents/download/start/en/pdf/405

Phương Nga (2017), Đế chế “zombie”: Có quá lớn để sụp đổ?, http://bnews.vn/deche-zombie-co-qua-lon-de-sup-do-phan-2-/61579.html

Reuters (2017), China Oct new yuan loans hit one-year low as debt curbs weigh,

https://www.reuters.com/article/china-economy-loans/update-2-china-oct-new-yuan-loanshit-one-year-low-as-debt-curbs-weigh-idUSL3N1ND2E8

Shuli Ren (2017), Bad debt experts: China’s calling,

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-11-10/bad-debt-experts-china-s-calling

Thời báo Tài chính (2017), 前前前前前前前前前前前前前 前前前前前前前前 (Tạm dịch: Trung Quốc

cắt giảm sản lượng giúp đưa sản lượng thép toàn cầu xuống mức thấp và giúp ngành thép

phục hồi), http://news.sina.com.cn/o/2017-10-25/doc-ifynfrfm8977005.shtml

Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc (2017), 前前前前前前前前前前前前 (Tạm dịch: Đặc

điểm và rủi ro chính gây ra bởi các ngân hàng “bóng tối”),

http://www.sic.gov.cn/News/455/8607.htm18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Triển vọng hợp tác kinh tế trong năm 2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×