Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1 và 2 : vacxin lở mồm long móng và tụ huyết trùng trâu bò.Hình 3 và 4 vacxin dịch tả lợn và tụ huyết trùng lợn.15Hình 5 cây dùng để tiêm vacxin cho bò.

Ngồi ra còn tham gia cơng tác kiểm tra kiểm sốt giết mổ tại 1 lò mổ nhỏ

tại xã Đức Mạnh, giết mổ khoảng 10 con/ ngày. Cung cấp thịt cho chợ Đức

Mạnh và một số vùng lân cận.

Nhận xét:

• Số lượng gia súc được tiêm trên tổng số gia súc có trên địa bàn còn hạn

chế.

• Các hộ chăn ni chưa theo đúng quy trình kỹ thuật, chưa chủ động được

thức ăn mà phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.

• Chưa chú ý đến cơng đoạn chăm sóc vật ni, cơng tác tiêm phòng vẫn

chưa tự giác.

Quan sát lò mổ cho thấy:

Ưu điểm:

• Giết mổ tập trung ở một khu vực.

• Đảm bảo vệ sinh thực phẩm hơn so vơi những nơi giết mổ tự phát.

• Giữ gìn vệ sinh mơi trường xung qanh.

Nhược điểm:

• Khơng có đủ dụng cụ bảo hộ cho người tham gia giết mổ

• Vẫn chưa đạt được vệ sinh an tồn thực phẩm.

• Lò mổ vẫn chưa có đầy đủ các trang bị giết mổ, đa số là những dụng cụ

giết mổ truyền thống.

• Mang tính tự phát nhỏ lẻ, găn liền với khu đông dân cư.

4.2. Kết quả:

Trong thời gian tham gia thực tập chúng em tiêm được khoảng 300 con bò

và 200 con heo.16Các thú y xã tập chung tại địa điểm cần tiêm, và tiến hành đi tiêm tại các

thơn khác nhau. Thơn nào nhiều bò, heo thì sẽ có 2 thú y xã, thơn nào it thì 1

người đi tiêm. Vì vậy mà chúng em được tiêm là không nhiều.17PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Cơng tác tiêm phòng

Đợt tiêm phòng đã hồn thành với một kết quả tốt với ý thức chấp hành

cao của những người dân ở đây và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ thú y xã, bên

cạnh đó còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, như:

Người dân một phần nào dó chưa chú trọng đến việc tiêm phòng.

Do tập quán canh tác của bà con nông dân mà cơng tác tiêm phòng con

gặp nhiều khó khăn.

Điều kiện khí hậu khơng thuận lợi...

5.2. Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

• Được sự quan tâm hướng dẫn tận tình và sự động viên của các thầy cô

trường ĐHTN - khoa chăn ni thú y.

• Dưới sự chỉ đạo của các cơ chú cán bộ ở trạm chăn nuôi và thú y huyện

Đăk Mil cùng sự giúp đỡ của cán bộ địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi

cho chúng em trong việc học tập và sinh hoạt.

• Các thành viên trong nhóm đồn kết cùng nhau hồn thành tốt nhiệm vụ

tiêm phòng từ ngày 4/10 -14/10/2016. Cùng tinh thần ham học hỏi nên

chúng em đã tiếp thu khơng ít kiến thức bố ích cho bản thân.

• Cán bộ thơn, khối tận tình dẫn đường và người dân địa phương đã quan

tâm giúp đỡ về nơi ăn chốn ở bảo đảm an tồn đế chúng em n tâm rèn

nghề.

Khó khăn:

• Nhiều nơi địa bàn dân cư rộng, đường đi lại khó khăn, phương tiện đi lại

còn hạn chế.

• Một số người chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng bệnh.

18• Do tập qn chăn ni chủ yếu là chăn thả tự nhiên, nên cơng tác tiêm

phòng gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ tiêm sót nhiều.

• Trang thiết bị dụng cụ làm việc còn thiếu.

• Điều kiện kinh tế của người dân chưa cao

5.3. Kết luận:

• Hoạt động tiêm phòng cho gia súc là một cơng tác thường xun, định kỳ

nhằm tạo ra sức đề kháng cho vật nuôi tránh những dịch bệnh xảy ra và

gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Việc tạo điều kiện cho sinh viên hỗ trợ

tiêm phòng tại các xã mang nhiều ý nghĩa.

• Phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho ngành chăn ni phát triến.

• Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế làm quen với cơng việc của

mình tương lai.

• Tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên và người chăn ni.

• Giúp người chăn ni đặc biệt là dân tộc thiểu số hiểu biết được lợi ích

của cong tác tiêm phòng cho vật ni.

• Tạo cho sinh viên kỷ năng giao tiếp với người chăn nuôi và cách tiếp cận

với gia súc.

• Tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm, kiến thức của

các cán bộ thú y.

5.4. Ý kiến đề xuất

• Mong được sự hồ trợ hơn nữa về trang thiết bị, dụng cụ làm việc.

• Chính quyền địa phương nên phố biến kiến thức về tác dụng của việc tiêm

phòng và thời gian cụ thế để bà con biết sắp xếp và quản lý vật ni đế

tiêm phòng đạt hiệu quả cao.

• Chúng em mong có thêm thời gian hoạt động để đạt kết quả cao hơn.

• Cần được sự phân cơng nhiệm vụ nhiều hơn nữa và để chúng em có nhiều

cơ hội để nâng cao tay nghề.

• Mong được sự giúp đỡ về phương tiện đi lại cho công việc của chúng em

đạt hiệu quả cao.

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×