Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng hiện nay

Thực trạng hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. Đa dạng lồiViệt Nam được xếp vào nhóm nước có đa

dạng sinh học cao nhất thế giới gồm

15986 lồi thực vật, 307 lồi giun tròn,

145 lồi ve giáp, 7750 lồi cơn trùng, 260

lồi bò sát, 840 lồi chim…Đặc trưng đa dạng loài ở Việt Nam:

+ Số lượng loài sinh vật nhiều, sinh khối lớn.

+ Cấu trúc loài đa dạng

+ Khả năng thích nghi caoC. Đang dạng các hệ sinh tháiViệt Nam có rất nhiều hệ sinh thái, đa dạng cả về loài lẫn phân bố. Một số hệ sinh thái quan

trọng:

+ Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới.

+ Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới

+ hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi

+ Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên

+ Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu ( còn gọi là rừng khộp )

+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn

+ Hệ sinh thái rừng tràm

+ Hệ sinh thái rừng tre nứa* 3. Nguyên nhân gây suy giảm

Khai thác gỗ, củiCon người khai thác

Trực tiếpKhai thác động vật

hoang dãTăng trưởng dân số

Khai thác các sản

phẩm khác: san hơNgun nhân

Sự di dânCháy rừng

Sự nghèo đói

Chiến tranhGián tiếp

Chính sách kinh tế

vĩ mơƠ nhiễm mơi trường. Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh họcBảo tồn đa dạng sinh họcEx situIn situ( Bảo tồn chuyển vị )( Bảo tồn nguyên vị )Ngân hàngNgân hànggengen tại hiệnCác hệ sinh tháiCác hệ sinh tháitự nhiênnông nghiệpNgồn genTại trang trạitrườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×