Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Thay đổi quyền sở hữu trong thời hạn cho thuê

8 Thay đổi quyền sở hữu trong thời hạn cho thuê

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Nhượng quyền

thương mạiTài liệu tham khảo

Lý Quý Trung (2005), Franchise –

Bí quyết thành cơng bằng mơ

hình nhượng quyền kinh doanh,

Nxb Trẻ

Lý Quý Trung (2006), Mua

franchise – Cơ hội mới cho doanh

nghiệp Việt Nam, Nxb Trẻ

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng233.1 Cơ sở pháp lý

Điều 284-291 LTM

 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP

ngày 31/3/2006 quy định chi tiết

Luật Thương mại về hoạt động

nhượng quyền thương mại

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng243.2 Khái niệm

Nhượng quyền thương mại

(franchise) là HĐ TM, theo đó Bên

nhượng quyền cho phép và yêu cầu

Bên nhận quyền tự mình tiến hành

việc MBHH, CƯDV theo cách thức tổ

chức KD do Bên nhượng quyền quy

định và được gắn với nhãn hiệu

hàng hóa, tên thương mại, bí quyết

KD, khẩu hiệu KD, biểu tượng KD,

quảng cáo của Bên nhượng quyền

09/2016 284).

PGS.TS Phan Huy Hồng

(Điều253.3 Nguồn gốc lịch sử

“Franchise” có nguồn gốc tiếng Pháp

từ thời Trung cổ, có nghĩa là sự trao

đặc quyền cho một người khác, như

quyền cung cấp cho nhà nước một

sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng263.3 Nguồn gốc lịch sử

Ở Vương quốc Anh thời Trung cổ là

đặc quyền mà Hoàng gia trao cho một

số người tin cẩn được phép thu thuế

cho Hoàng gia.

Ở Mỹ thế kỷ 19 Franchise là quyền

được khai thác lãnh thổ, như quyền

được xây đường sắt.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng273.3 Nguồn gốc lịch sử

 Từ năm 1863 Isaac Merrit Singer đã

thiết lập một hệ thống phân phối, theo

đó những người nhận li-xăng hành nghề

độc lập được độc quyền bán máy may

nhãn hiệu nổi tiếng Singer.

 Tiếp đó General Motors, Coca Cola,

Snap on Tools cũng thiết lập hệ thống

phân phối tương tự.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng283.4 Franchise ngày nay

Hình thức Franchise ngày nay có

nguồn gốc từ hệ thống nhượng

quyền McDonald’s được triển

khai vào ngày 02.5.1955 theo

phương thức kinh doanh do Ray

Krocs đề ra. Đến năm 2010

McDoald’s Corporation đã có đến

37.300 đối tác nhận quyền

thương mại trên khắp thế giới.

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng293.4 Franchise ngày nay

• Ở châu Âu, Đức là nước dẫn đầu

trong áp dụng phương thức

nhượng quyền kinh doanh, với

– 950 DN nhượng quyền và

– 56.000 DN nhận quyền và

– 31,7 tỉ Euro doanh thu,

– trong 4 lĩnh vực: thương mại (39,1%

thị phần), dịch vụ (31,8%), Nhà hàng,

KS/Du lịch/Giải trí (21,6) và xây dựng

(10,7%).

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng303.4 Franchise ngày nay

• Tuy nhiên ở Mỹ

– “kinh tế franchise” lớn gấp 5-10 lần

so với châu Âu.

– Doanh thu trung bình của 1 DN nhận

quyền là 3,58 triệu Euro, trong khi ở

châu Âu chỉ 990.000 Euro (2000).

(Nguồn: forum franchise & systeme)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng313.4 Franchise ngày nay

• Franchise ngày nay là một thỏa thuận giữa 2

hoặc nhiều người tham gia,

– trong đó người tham gia (Bên nhận quyền) được

nhận quyền tham gia bán sản phẩm hoặc CƯDV

theo một kế hoạch KD hay trong một hệ thống phân

phối do Bên nhượng quyền vạch ra và

– cơ hội KD của Bên nhận quyền gắn liền với các

quyền được bảo hộ (như nhãn hiệu, sáng chế, quảng

cáo) hay các dấu hiệu thương mại của Bên nhượng

quyền và

– Bên nhượng quyền có thể dành cho Bên nhận quyền

các ưu đãi trên thị trường đầu vào,

– còn Bên nhận quyền có nghĩa vụ trả trực tiếp hoặc

gián tiếp khoản tiền nhượng quyền định kỳ.

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Thay đổi quyền sở hữu trong thời hạn cho thuê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×